SFS 2007:1428 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

071428.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.