I hälso- och sjukvårdsjuridiken finns regelverket för hälso- oh sjukvården, bland annat om vilka rättigheter man har som patient, vem som fattar beslut om olika åtgärder och hur sjukvården ska vara organiserad.

Hälsoskydd är ett förebyggande arbete som syftar till att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av miljön runt omkring dem. Reglerna om hälsoskydd finns i miljöbalken.

Sortera på:

Relevans Datum
Visa fler