SFS 2007:1464 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

071464.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.