SFS 2007:779 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

070779.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.