SFS 2008:34 Lag om ändring i brottsbalken

080034.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.