SFS 2008:145 Lag om statligt tandvårdsstöd

080145.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft55{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft63{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft64{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft65{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om statligt tandv�rdsst�d;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 10 april 2008.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:349px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 kap. Inledande best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:375px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lagens till�mpningsomr�de och syfte</b></p> <p style="position:absolute;top:401px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag inneh�ller best�mmelser om ers�ttning till v�rdgivare f�r ut-</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rd tandv�rd (statligt tandv�rdsst�d).</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Statligt tandv�rdsst�d l�mnas i form av allm�nt tandv�rdsbidrag och tand-</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">v�rdsers�ttning.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">I denna lag avses med</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">1. tandv�rd: �tg�rder f�r att f�rebygga, utreda och behandla sjukdomar</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">och skador i munh�lan,</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">2. v�rdgivare: fysisk eller juridisk person som yrkesm�ssigt bedriver tand-</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">v�rd.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:595px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">F�rs�kringskassan l�mnar statligt tandv�rdsst�d f�r</p> <p style="position:absolute;top:612px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft114">1. f�rebyggande tandv�rd, och<br/>2. tandv�rd som patienten beh�ver och som syftar till att �stadkomma<br/> frihet fr�n sm�rta och sjukdomar,<br/> f�rm�ga att �ta, tugga och tala utan st�rre hinder, eller<br/> ett utseendem�ssigt godtagbart resultat.<br/>Tandv�rden ska syfta till att s� l�ngt m�jligt bevara munnens v�vnader.</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">Behandlingens kvalitet och h�llbarhet ska v�gas mot kostnaderna.</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen, eller den myndighet som regeringen best�mmer, meddelar</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">f�reskrifter om vilka tandv�rds�tg�rder som kan ber�ttiga till ers�ttning en-<br/>ligt denna lag och under vilka f�ruts�ttningar ers�ttning kan l�mnas f�r �t-<br/>g�rderna (ers�ttningsber�ttigande tandv�rds�tg�rder).</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:834px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Allm�nna best�mmelser om r�tt till statligt tandv�rdsst�d</b></p> <p style="position:absolute;top:860px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Statligt tandv�rdsst�d f�r l�mnas f�r tandv�rds�tg�rder som slutf�rs</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">fr�n och med det �r d� patienten fyller 20 �r. Best�mmelser om avgiftsfri</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 2007/08:49, bet. 2007/08:SoU9, rskr. 2007/08:145.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2008:145</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 22 april 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:145</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">tandv�rd f�r barn och ungdomar till och med det �r d� de fyller 19 �r finns i<br/>7 � 1 och 15 a � f�rsta stycket tandv�rdslagen (1985:125).</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:124px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Statligt tandv�rdsst�d f�r l�mnas om patienten, n�r tandv�rds�tg�rden</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">p�b�rjas,</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">1. har r�tt till bos�ttningsbaserade f�rm�ner enligt socialf�rs�kringslagen</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">(1999:799), eller</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">2. utan att vara bosatt h�r har r�tt till f�rm�ner som f�ljer av r�dets f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">ning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om till�mpningen av systemen<br/>f�r social trygghet n�r anst�llda, egenf�retagare eller deras familjemedlem-<br/>mar flyttar inom gemenskapen.</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:384px;white-space:nowrap" class="ft26">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Statligt tandv�rdsst�d f�r inte l�mnas f�r s�dan tandv�rd som avses i</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">15 a � tredje stycket tandv�rdslagen (1985:125).</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2 kap. Allm�nt tandv�rdsbidrag och tandv�rdsers�ttning</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>Allm�nt tandv�rdsbidrag</b></p> <p style="position:absolute;top:397px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Allm�nt tandv�rdsbidrag f�r anv�ndas f�r betalning av ers�ttningsbe-</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">r�ttigande tandv�rds�tg�rder under en period av h�gst tv� �r r�knat fr�n och<br/>med den 1 juli varje �r, om patienten detta datum uppfyller kraven i 1 kap.<br/>5 � 1 eller 2.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:485px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:485px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Allm�nt tandv�rdsbidrag f�r �ven anv�ndas f�r betalning enligt ett av-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">tal om abonnemangstandv�rd, om avtalet inneb�r att v�rdgivaren under en<br/>period av tre �r till ett fast pris ska utf�ra den tandv�rd som patienten beh�-<br/>ver i form av </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft210">1. unders�kningar och utredningar,<br/>2. h�lsofr�mjande insatser,<br/>3. behandling av sjukdoms- och sm�rttillst�nd, samt<br/>4. reparativ v�rd.<br/>Avtalet f�r �ven omfatta annan tandv�rd �n som s�gs i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:662px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Regeringen meddelar f�reskrifter om det allm�nna tandv�rdsbidragets</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">storlek.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:725px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>Tandv�rdsers�ttning</b></p> <p style="position:absolute;top:750px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r ers�ttningsber�ttigande tandv�rds�tg�rder som har slutf�rts under</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">en ers�ttningsperiod om ett �r, l�mnas tandv�rdsers�ttning med en viss andel<br/>av patientens sammanlagda kostnader, i den m�n dessa �verstiger det belopp<br/>som har fastst�llts enligt 6 � 1.</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Kostnaderna ber�knas med utg�ngspunkt i referenspriser f�r ers�ttnings-</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">ber�ttigande tandv�rds�tg�rder. Kostnaden f�r en utf�rd �tg�rd f�r dock inte<br/>ber�knas h�gre �n ett belopp motsvarande v�rdgivarens pris f�r �tg�rden f�r<br/>den aktuella patienten.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">EGT 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2008:145</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Ers�ttningsperioden enligt f�rsta stycket p�b�rjas n�r en f�rsta ers�tt-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">ningsber�ttigande �tg�rd har slutf�rts. V�rdgivaren kan p� patientens beg�-<br/>ran anm�la hos F�rs�kringskassan att en ny ers�ttningsperiod ska p�b�rjas<br/>innan den tidigare ers�ttningsperioden har l�pt ut.</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen, eller den myndighet som regeringen best�mmer, meddelar</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">f�reskrifter om anm�lan enligt tredje stycket samt om n�r en ny ers�ttnings-<br/>period ska b�rja l�pa.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft31">Tandv�rdsers�ttning f�r inte l�mnas f�r s�dana tandv�rds�tg�rder som</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">omfattas av ett avtal om abonnemangstandv�rd enligt 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Tandv�rdsers�ttning f�r inte heller l�mnas f�r tandv�rds�tg�rder till den</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">del dessa betalas med ett allm�nt tandv�rdsbidrag.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:301px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen, eller den myndighet som regeringen best�mmer, meddelar</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">1. vilket belopp som patientens sammanlagda tandv�rdskostnader under</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">ers�ttningsperioden ska �verstiga f�r att tandv�rdsers�ttning ska kunna l�m-<br/>nas,</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">2. med vilken andel av patientens sammanlagda kostnader �verstigande</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">beloppet enligt 1 som tandv�rdsers�ttning ska l�mnas, samt</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">3. referenspriser f�r ers�ttningsber�ttigande tandv�rds�tg�rder.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:469px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>3 kap. V�rdgivare</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:495px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>F�ruts�ttningar f�r att f� statligt tandv�rdsst�d</b></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft31">F�r att en v�rdgivare ska kunna f� ers�ttning enligt denna lag ska v�rd-</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">givaren vara ansluten till F�rs�kringskassans elektroniska system f�r statligt<br/>tandv�rdsst�d.</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen, eller den myndighet som regeringen best�mmer, f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">f�reskrifter om kraven f�r och upph�rande av anslutning till det elektroniska<br/>systemet f�r statligt tandv�rdsst�d.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>V�rdgivarens uppgiftsskyldighet</b></p> <p style="position:absolute;top:680px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft31">V�rdgivaren �r p� beg�ran av F�rs�kringskassan eller domstol skyldig</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">att i �renden om statligt tandv�rdsst�d l�mna upplysningar samt visa upp<br/>journal och �vrigt material som r�r unders�kning eller behandling av en pa-<br/>tient.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:768px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft31">V�rdgivaren ska till F�rs�kringskassan l�mna uppgifter om</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft35">1. utf�rd tandv�rd,<br/>2. aktuella priser f�r de ers�ttningsber�ttigande tandv�rds�tg�rder som</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">v�rdgivaren utf�r, samt</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">3. inneh�llet i ing�ngna avtal om abonnemangstandv�rd enligt 2 kap. 2 �</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">och om ett s�dant avtal har upph�rt att g�lla i f�rtid.</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">V�rdgivaren ska till Socialstyrelsen l�mna uppgifter om sina patienters</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">tandh�lsa.</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen, eller den myndighet som regeringen best�mmer, f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�reskrifter om v�rdgivarens uppgiftsskyldighet i f�rh�llande till F�rs�k-</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2008:145</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft45">ringskassan och Socialstyrelsen och om den information som v�rdgivaren<br/>ska l�mna till en patient.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:134px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>4 kap. �vriga best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:160px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>F�rs�kringskassans uppgiftsskyldighet </b></p> <p style="position:absolute;top:185px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:185px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft41">F�rs�kringskassan ska p� beg�ran av en v�rdgivare tillhandah�lla de</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft45">uppgifter som v�rdgivaren beh�ver f�r att kunna ber�kna en patients kostnad<br/>f�r tandv�rden.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:266px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>�terbetalningsskyldighet </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft41">Om en v�rdgivare har f�tt ers�ttning enligt denna lag med ett f�r h�gt</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft45">belopp, f�r F�rs�kringskassan kr�va tillbaka den ers�ttning som felaktigt har<br/>betalats ut. F�rs�kringskassan f�r, i st�llet f�r att kr�va �terbetalning, r�kna<br/>av beloppet fr�n en annan fordran som v�rdgivaren har p� ers�ttning enligt<br/>denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:397px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft41">F�rs�kringskassan f�r kr�va tillbaka den ers�ttning som har l�mnats till</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft45">en v�rdgivare som har utf�rt en protetisk behandling som beh�ver g�ras om,<br/>under f�ruts�ttning att den nya behandlingen</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">1. inte �r ers�ttningsber�ttigande enligt vad som anges i f�reskrifter som</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">meddelats med st�d av 1 kap. 3 � tredje stycket, och</p> <p style="position:absolute;top:485px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">2. utf�rs av en annan v�rdgivare �n den som utf�rde den behandling som</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">beh�ver g�ras om.</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">F�rs�kringskassan f�r, i st�llet f�r att kr�va �terbetalning, r�kna av belop-</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft45">pet fr�n en annan fordran som v�rdgivaren har p� ers�ttning enligt denna<br/>lag.</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">F�rs�kringskassan f�r l�mna ers�ttning till den v�rdgivare som g�r om be-</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">handlingen.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:627px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft41">Om patienten har l�mnat ofullst�ndiga eller oriktiga uppgifter som</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft45">medf�rt att v�rdgivaren inte har f�tt beg�rd ers�ttning fr�n F�rs�kringskas-<br/>san, f�r v�rdgivaren kr�va patienten p� det belopp som utg�r skillnaden mel-<br/>lan beg�rd och erh�llen ers�ttning.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:725px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>F�rhandspr�vning</b></p> <p style="position:absolute;top:750px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft41">I fall som avses i 3 � f�rsta stycket, ska behovet av att g�ra om den</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft45">protetiska behandlingen f�rhandspr�vas av F�rs�kringskassan innan den nya<br/>behandlingen p�b�rjas.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:821px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft41">Om en v�rdgivare</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">1. i v�sentlig utstr�ckning har �sidosatt best�mmelserna i denna lag, eller i</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft45">f�reskrifter, som meddelats med st�d av lagen, om v�rdgivares skyldigheter<br/>eller f�ruts�ttningarna f�r ers�ttning, och</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">2. det finns sk�l att anta att v�rdgivaren kommer att forts�tta att i v�sentlig</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">utstr�ckning �sidos�tta best�mmelserna,</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft51">5</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS 2008:145</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51">f�r F�rs�kringskassan besluta att v�rdgivaren, f�r att kunna f� ers�ttning</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">f�r vissa tandv�rds�tg�rder, i varje enskilt fall ska beg�ra f�rhandspr�vning<br/>hos F�rs�kringskassan. Ett s�dant beslut f�r g�lla h�gst ett �r.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft51">Regeringen, eller den myndighet som regeringen best�mmer, meddelar</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">f�reskrifter om n�r f�rhandspr�vning ska ske i andra fall �n som avses i 5<br/>och 6 ��.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>Ans�kan om och utbetalning av statligt tandv�rdsst�d</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft51">F�r att v�rdgivaren ska kunna f� ers�ttning enligt denna lag, ska ans�-</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">kan om ers�ttning ges in till F�rs�kringskassan inom tv� veckor fr�n det att<br/>den tandv�rds�tg�rd f�r vilken ers�ttning beg�rs har slutf�rts. Om det finns<br/>s�rskilda sk�l, kan F�rs�kringskassan betala ut ers�ttning �ven om ans�kan<br/>har kommit in f�r sent.</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51">F�rs�kringskassan ska betala ut ers�ttning inom tv� veckor fr�n det att an-</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">s�kan kom in. Om det finns s�rskilda sk�l f�r ers�ttning betalas ut senare.<br/>F�rs�kringskassan f�r h�lla inne utbetalning av ers�ttning i avvaktan p� att<br/>v�rdgivaren fullg�r sin uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 3 �.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:434px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>�verklagande m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:309px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft51">Om inte annat f�ljer av denna lag, g�ller i till�mpliga delar f�ljande be-</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">st�mmelser i 20 kap. lagen (1962:381) om allm�n f�rs�kring f�r �renden om<br/>statligt tandv�rdsst�d:</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51"> 47 �� om �terbetalningsskyldighet, r�nta, preskription, utm�tning och</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">skadest�nd m.m.,</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft55"> 89 a �� om uppgiftsskyldighet m.m.,<br/> 10 och 10 a �� om ompr�vning och �ndring, samt <br/> 1113 �� om �verklagande.<br/>Best�mmelserna i 20 kap. 44 d �� lagen om allm�n f�rs�kring g�ller</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">dock inte i f�rh�llande till v�rdgivare.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft51">V�rdgivaren f�r inte �verklaga andra beslut av F�rs�kringskassan i</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">�renden om f�rhandspr�vning �n s�dana som avses i 6 �. Beslut i �renden<br/>om f�rhandspr�vning enligt 5 � f�r dock �verklagas av den v�rdgivare som<br/>har utf�rt den behandling som beh�ver g�ras om. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:742px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft51">Regeringen, eller den myndighet som regeringen best�mmer, medde-</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">lar f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51">1. ans�kan om samt ber�kning och utbetalning av ers�ttning enligt denna</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">lag,</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft55">2. abonnemangstandv�rd, samt <br/>3. f�rhandspr�vning.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:867px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft55">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2008.<br/>2. F�r tandv�rds�tg�rder som har p�b�rjats f�re ikrafttr�dandet g�ller</p> <p style="position:absolute;top:902px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">�ldre ers�ttningsbest�mmelser.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft61">6</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>SFS 2008:145</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft63"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft64">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft64">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft61">3. Om f�rhandspr�vning har beg�rts f�re ikrafttr�dandet, g�ller �ldre be-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft65">st�mmelser om f�rhandspr�vning och ers�ttning f�r de tandv�rds�tg�rder<br/>som omfattas av f�rhandspr�vningen.</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft61">4. En f�ruts�ttning f�r att kunna f� ers�ttning enligt �ldre best�mmelser �r</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft65">att v�rdgivaren inom fyra m�nader fr�n det att tandv�rds�tg�rden slutf�rdes<br/>ans�ker om ers�ttning hos F�rs�kringskassan.</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft61">5. Det allm�nna tandv�rdsbidraget f�r inte anv�ndas f�r betalning enligt</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft65">ett avtal om abonnemangstandv�rd, om patienten vid ikrafttr�dandet redan<br/>omfattas av ett g�llande avtal om abonnemangstandv�rd. �ldre best�mmel-<br/>ser om ers�ttning g�ller f�r avtal om abonnemangstandv�rd som ing�tts f�re<br/>ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft61">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft61">FREDRIK REINFELDT</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft65">G�RAN H�GGLUND<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om statligt tandv�rdsst�d;

utf�rdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs f�ljande.

1 kap. Inledande best�mmelser

Lagens till�mpningsomr�de och syfte

1 �

Denna lag inneh�ller best�mmelser om ers�ttning till v�rdgivare f�r ut-

f�rd tandv�rd (statligt tandv�rdsst�d).

Statligt tandv�rdsst�d l�mnas i form av allm�nt tandv�rdsbidrag och tand-

v�rdsers�ttning.

2 �

I denna lag avses med

1. tandv�rd: �tg�rder f�r att f�rebygga, utreda och behandla sjukdomar

och skador i munh�lan,

2. v�rdgivare: fysisk eller juridisk person som yrkesm�ssigt bedriver tand-

v�rd.

3 �

F�rs�kringskassan l�mnar statligt tandv�rdsst�d f�r

1. f�rebyggande tandv�rd, och
2. tandv�rd som patienten beh�ver och som syftar till att �stadkomma
 frihet fr�n sm�rta och sjukdomar,
 f�rm�ga att �ta, tugga och tala utan st�rre hinder, eller
 ett utseendem�ssigt godtagbart resultat.
Tandv�rden ska syfta till att s� l�ngt m�jligt bevara munnens v�vnader.

Behandlingens kvalitet och h�llbarhet ska v�gas mot kostnaderna.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen best�mmer, meddelar

f�reskrifter om vilka tandv�rds�tg�rder som kan ber�ttiga till ers�ttning en-
ligt denna lag och under vilka f�ruts�ttningar ers�ttning kan l�mnas f�r �t-
g�rderna (ers�ttningsber�ttigande tandv�rds�tg�rder).

Allm�nna best�mmelser om r�tt till statligt tandv�rdsst�d

4 �

Statligt tandv�rdsst�d f�r l�mnas f�r tandv�rds�tg�rder som slutf�rs

fr�n och med det �r d� patienten fyller 20 �r. Best�mmelser om avgiftsfri

1

Prop. 2007/08:49, bet. 2007/08:SoU9, rskr. 2007/08:145.

SFS 2008:145

Utkom fr�n trycket
den 22 april 2008

background image

2

SFS 2008:145

tandv�rd f�r barn och ungdomar till och med det �r d� de fyller 19 �r finns i
7 � 1 och 15 a � f�rsta stycket tandv�rdslagen (1985:125).

5 �

Statligt tandv�rdsst�d f�r l�mnas om patienten, n�r tandv�rds�tg�rden

p�b�rjas,

1. har r�tt till bos�ttningsbaserade f�rm�ner enligt socialf�rs�kringslagen

(1999:799), eller

2. utan att vara bosatt h�r har r�tt till f�rm�ner som f�ljer av r�dets f�rord-

ning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om till�mpningen av systemen
f�r social trygghet n�r anst�llda, egenf�retagare eller deras familjemedlem-
mar flyttar inom gemenskapen.

2

6 �

Statligt tandv�rdsst�d f�r inte l�mnas f�r s�dan tandv�rd som avses i

15 a � tredje stycket tandv�rdslagen (1985:125).

2 kap. Allm�nt tandv�rdsbidrag och tandv�rdsers�ttning

Allm�nt tandv�rdsbidrag

1 �

Allm�nt tandv�rdsbidrag f�r anv�ndas f�r betalning av ers�ttningsbe-

r�ttigande tandv�rds�tg�rder under en period av h�gst tv� �r r�knat fr�n och
med den 1 juli varje �r, om patienten detta datum uppfyller kraven i 1 kap.
5 � 1 eller 2.

2 �

Allm�nt tandv�rdsbidrag f�r �ven anv�ndas f�r betalning enligt ett av-

tal om abonnemangstandv�rd, om avtalet inneb�r att v�rdgivaren under en
period av tre �r till ett fast pris ska utf�ra den tandv�rd som patienten beh�-
ver i form av

1. unders�kningar och utredningar,
2. h�lsofr�mjande insatser,
3. behandling av sjukdoms- och sm�rttillst�nd, samt
4. reparativ v�rd.
Avtalet f�r �ven omfatta annan tandv�rd �n som s�gs i f�rsta stycket.

3 �

Regeringen meddelar f�reskrifter om det allm�nna tandv�rdsbidragets

storlek.

Tandv�rdsers�ttning

4 �

F�r ers�ttningsber�ttigande tandv�rds�tg�rder som har slutf�rts under

en ers�ttningsperiod om ett �r, l�mnas tandv�rdsers�ttning med en viss andel
av patientens sammanlagda kostnader, i den m�n dessa �verstiger det belopp
som har fastst�llts enligt 6 � 1.

Kostnaderna ber�knas med utg�ngspunkt i referenspriser f�r ers�ttnings-

ber�ttigande tandv�rds�tg�rder. Kostnaden f�r en utf�rd �tg�rd f�r dock inte
ber�knas h�gre �n ett belopp motsvarande v�rdgivarens pris f�r �tg�rden f�r
den aktuella patienten.

2

EGT 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

background image

3

SFS 2008:145

Ers�ttningsperioden enligt f�rsta stycket p�b�rjas n�r en f�rsta ers�tt-

ningsber�ttigande �tg�rd har slutf�rts. V�rdgivaren kan p� patientens beg�-
ran anm�la hos F�rs�kringskassan att en ny ers�ttningsperiod ska p�b�rjas
innan den tidigare ers�ttningsperioden har l�pt ut.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen best�mmer, meddelar

f�reskrifter om anm�lan enligt tredje stycket samt om n�r en ny ers�ttnings-
period ska b�rja l�pa.

5 �

Tandv�rdsers�ttning f�r inte l�mnas f�r s�dana tandv�rds�tg�rder som

omfattas av ett avtal om abonnemangstandv�rd enligt 2 �.

Tandv�rdsers�ttning f�r inte heller l�mnas f�r tandv�rds�tg�rder till den

del dessa betalas med ett allm�nt tandv�rdsbidrag.

6 �

Regeringen, eller den myndighet som regeringen best�mmer, meddelar

f�reskrifter om

1. vilket belopp som patientens sammanlagda tandv�rdskostnader under

ers�ttningsperioden ska �verstiga f�r att tandv�rdsers�ttning ska kunna l�m-
nas,

2. med vilken andel av patientens sammanlagda kostnader �verstigande

beloppet enligt 1 som tandv�rdsers�ttning ska l�mnas, samt

3. referenspriser f�r ers�ttningsber�ttigande tandv�rds�tg�rder.

3 kap. V�rdgivare

F�ruts�ttningar f�r att f� statligt tandv�rdsst�d

1 �

F�r att en v�rdgivare ska kunna f� ers�ttning enligt denna lag ska v�rd-

givaren vara ansluten till F�rs�kringskassans elektroniska system f�r statligt
tandv�rdsst�d.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen best�mmer, f�r meddela

f�reskrifter om kraven f�r och upph�rande av anslutning till det elektroniska
systemet f�r statligt tandv�rdsst�d.

V�rdgivarens uppgiftsskyldighet

2 �

V�rdgivaren �r p� beg�ran av F�rs�kringskassan eller domstol skyldig

att i �renden om statligt tandv�rdsst�d l�mna upplysningar samt visa upp
journal och �vrigt material som r�r unders�kning eller behandling av en pa-
tient.

3 �

V�rdgivaren ska till F�rs�kringskassan l�mna uppgifter om

1. utf�rd tandv�rd,
2. aktuella priser f�r de ers�ttningsber�ttigande tandv�rds�tg�rder som

v�rdgivaren utf�r, samt

3. inneh�llet i ing�ngna avtal om abonnemangstandv�rd enligt 2 kap. 2 �

och om ett s�dant avtal har upph�rt att g�lla i f�rtid.

V�rdgivaren ska till Socialstyrelsen l�mna uppgifter om sina patienters

tandh�lsa.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen best�mmer, f�r meddela

f�reskrifter om v�rdgivarens uppgiftsskyldighet i f�rh�llande till F�rs�k-

background image

4

SFS 2008:145

ringskassan och Socialstyrelsen och om den information som v�rdgivaren
ska l�mna till en patient.

4 kap. �vriga best�mmelser

F�rs�kringskassans uppgiftsskyldighet

1 �

F�rs�kringskassan ska p� beg�ran av en v�rdgivare tillhandah�lla de

uppgifter som v�rdgivaren beh�ver f�r att kunna ber�kna en patients kostnad
f�r tandv�rden.

�terbetalningsskyldighet

2 �

Om en v�rdgivare har f�tt ers�ttning enligt denna lag med ett f�r h�gt

belopp, f�r F�rs�kringskassan kr�va tillbaka den ers�ttning som felaktigt har
betalats ut. F�rs�kringskassan f�r, i st�llet f�r att kr�va �terbetalning, r�kna
av beloppet fr�n en annan fordran som v�rdgivaren har p� ers�ttning enligt
denna lag.

3 �

F�rs�kringskassan f�r kr�va tillbaka den ers�ttning som har l�mnats till

en v�rdgivare som har utf�rt en protetisk behandling som beh�ver g�ras om,
under f�ruts�ttning att den nya behandlingen

1. inte �r ers�ttningsber�ttigande enligt vad som anges i f�reskrifter som

meddelats med st�d av 1 kap. 3 � tredje stycket, och

2. utf�rs av en annan v�rdgivare �n den som utf�rde den behandling som

beh�ver g�ras om.

F�rs�kringskassan f�r, i st�llet f�r att kr�va �terbetalning, r�kna av belop-

pet fr�n en annan fordran som v�rdgivaren har p� ers�ttning enligt denna
lag.

F�rs�kringskassan f�r l�mna ers�ttning till den v�rdgivare som g�r om be-

handlingen.

4 �

Om patienten har l�mnat ofullst�ndiga eller oriktiga uppgifter som

medf�rt att v�rdgivaren inte har f�tt beg�rd ers�ttning fr�n F�rs�kringskas-
san, f�r v�rdgivaren kr�va patienten p� det belopp som utg�r skillnaden mel-
lan beg�rd och erh�llen ers�ttning.

F�rhandspr�vning

5 �

I fall som avses i 3 � f�rsta stycket, ska behovet av att g�ra om den

protetiska behandlingen f�rhandspr�vas av F�rs�kringskassan innan den nya
behandlingen p�b�rjas.

6 �

Om en v�rdgivare

1. i v�sentlig utstr�ckning har �sidosatt best�mmelserna i denna lag, eller i

f�reskrifter, som meddelats med st�d av lagen, om v�rdgivares skyldigheter
eller f�ruts�ttningarna f�r ers�ttning, och

2. det finns sk�l att anta att v�rdgivaren kommer att forts�tta att i v�sentlig

utstr�ckning �sidos�tta best�mmelserna,

background image

5

SFS 2008:145

f�r F�rs�kringskassan besluta att v�rdgivaren, f�r att kunna f� ers�ttning

f�r vissa tandv�rds�tg�rder, i varje enskilt fall ska beg�ra f�rhandspr�vning
hos F�rs�kringskassan. Ett s�dant beslut f�r g�lla h�gst ett �r.

7 �

Regeringen, eller den myndighet som regeringen best�mmer, meddelar

f�reskrifter om n�r f�rhandspr�vning ska ske i andra fall �n som avses i 5
och 6 ��.

Ans�kan om och utbetalning av statligt tandv�rdsst�d

8 �

F�r att v�rdgivaren ska kunna f� ers�ttning enligt denna lag, ska ans�-

kan om ers�ttning ges in till F�rs�kringskassan inom tv� veckor fr�n det att
den tandv�rds�tg�rd f�r vilken ers�ttning beg�rs har slutf�rts. Om det finns
s�rskilda sk�l, kan F�rs�kringskassan betala ut ers�ttning �ven om ans�kan
har kommit in f�r sent.

F�rs�kringskassan ska betala ut ers�ttning inom tv� veckor fr�n det att an-

s�kan kom in. Om det finns s�rskilda sk�l f�r ers�ttning betalas ut senare.
F�rs�kringskassan f�r h�lla inne utbetalning av ers�ttning i avvaktan p� att
v�rdgivaren fullg�r sin uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 3 �.

�verklagande m.m.

9 �

Om inte annat f�ljer av denna lag, g�ller i till�mpliga delar f�ljande be-

st�mmelser i 20 kap. lagen (1962:381) om allm�n f�rs�kring f�r �renden om
statligt tandv�rdsst�d:

 47 �� om �terbetalningsskyldighet, r�nta, preskription, utm�tning och

skadest�nd m.m.,

 89 a �� om uppgiftsskyldighet m.m.,
 10 och 10 a �� om ompr�vning och �ndring, samt
 1113 �� om �verklagande.
Best�mmelserna i 20 kap. 44 d �� lagen om allm�n f�rs�kring g�ller

dock inte i f�rh�llande till v�rdgivare.

10 �

V�rdgivaren f�r inte �verklaga andra beslut av F�rs�kringskassan i

�renden om f�rhandspr�vning �n s�dana som avses i 6 �. Beslut i �renden
om f�rhandspr�vning enligt 5 � f�r dock �verklagas av den v�rdgivare som
har utf�rt den behandling som beh�ver g�ras om.

11 �

Regeringen, eller den myndighet som regeringen best�mmer, medde-

lar f�reskrifter om

1. ans�kan om samt ber�kning och utbetalning av ers�ttning enligt denna

lag,

2. abonnemangstandv�rd, samt
3. f�rhandspr�vning.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2008.
2. F�r tandv�rds�tg�rder som har p�b�rjats f�re ikrafttr�dandet g�ller

�ldre ers�ttningsbest�mmelser.

background image

6

SFS 2008:145

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

3. Om f�rhandspr�vning har beg�rts f�re ikrafttr�dandet, g�ller �ldre be-

st�mmelser om f�rhandspr�vning och ers�ttning f�r de tandv�rds�tg�rder
som omfattas av f�rhandspr�vningen.

4. En f�ruts�ttning f�r att kunna f� ers�ttning enligt �ldre best�mmelser �r

att v�rdgivaren inom fyra m�nader fr�n det att tandv�rds�tg�rden slutf�rdes
ans�ker om ers�ttning hos F�rs�kringskassan.

5. Det allm�nna tandv�rdsbidraget f�r inte anv�ndas f�r betalning enligt

ett avtal om abonnemangstandv�rd, om patienten vid ikrafttr�dandet redan
omfattas av ett g�llande avtal om abonnemangstandv�rd. �ldre best�mmel-
ser om ers�ttning g�ller f�r avtal om abonnemangstandv�rd som ing�tts f�re
ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

G�RAN H�GGLUND
(Socialdepartementet)

;