SFS 2008:185 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

080185.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:16px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft118{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft211{font-size:16px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft38{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft39{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft310{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2004:629) om tr�ngselskatt;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 17 april 2008.</p> <p style="position:absolute;top:305px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om lagen (2004:629) om tr�ng-</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">selskatt</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:145px;white-space:nowrap" class="ft11"> </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:340px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 13 � ska upph�ra att g�lla,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:357px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att rubriken n�rmast f�re 13 � ska utg�,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:375px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 2, 3 a, 11, 12, 14, 15 och 1719 �� samt rubrikerna n�rmast f�re</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">12 och 15 �� ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:410px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:411px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i lagen ska inf�ras tre nya paragrafer, 14 a, 15 a och 15 b ��,</p> <p style="position:absolute;top:428px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">samt n�rmast f�re 14 a och 15 a �� nya rubriker av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:463px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Skatteverket �r beskattningsmyndighet.</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">F�r beskattningsmyndighetens r�kning ska V�gverket, genom automatise-</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">rad behandling med st�d av uppgifter i v�gtrafikregistret, besluta om tr�ng-<br/>selskatt och till�ggsavgift, om inte annat f�ljer av 15, 15 a eller 20 �, samt<br/>verkst�lla uppb�rd av s�dan skatt och avgift.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:569px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>3 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:569px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:145px;white-space:nowrap" class="ft11">Best�mmelserna i 26 och 27 �� f�rvaltningslagen (1986:223) ska</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">inte till�mpas i fr�ga om V�gverkets beslut enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:622px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>11 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft11">Beskattningsbeslut ska fattas f�r varje bil, f�r vilken skattskyldighet</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">enligt 9 � har intr�tt. Varje beslut ska avse en kalenderm�nad.</p> <p style="position:absolute;top:658px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Om mer �n en person under en kalenderm�nad blivit skattskyldig f�r en</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">bil, ska ett beskattningsbeslut fattas f�r varje skattskyldig. </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Beskattningsbeslut enligt 2 � andra stycket ska fattas senast den 20 i ka-</p> <p style="position:absolute;top:711px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">lenderm�naden efter den m�nad som beslutet avser.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:755px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117"><b>Betalningstid f�r tr�ngselskatt som har p�f�rts genom <br/>automatiserad behandling</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft15">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft11">Tr�ngselskatt, som har beslutats enligt 2 � andra stycket, ska betalas</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">senast den sista dagen i andra kalenderm�naden efter den m�nad som beslu-<br/>tet avser.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 2007/08:52, bet. 2007/08:SkU23, rskr. 2007/08:154.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse av 13 � 2007:616.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">3</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse 2007:616.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">4</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse 2006:334.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2008:185</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft118">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 april 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:185</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft26">5</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">Om tr�ngselskatt inte betalas inom den tid som anges i 12 �, 15 � an-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">dra stycket eller 15 a � andra stycket, ska en s�rskild avgift (till�ggsavgift)<br/>p�f�ras den skattskyldige med 500 kronor. Till�ggsavgift f�r p�f�ras en<br/>skattskyldig h�gst en g�ng per bil och kalenderm�nad.</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Beslut om till�ggsavgift enligt 2 � andra stycket ska fattas senast 20 dagar</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">efter dagen d� skatten skulle ha betalats.</p> <p style="position:absolute;top:178px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Till�ggsavgift och obetald tr�ngselskatt ska betalas senast 30 dagar efter</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">dagen f�r beslutet om till�ggsavgift.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:240px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>R�ttelse</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:266px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>14 a � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:266px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft21">Om tr�ngselskatt eller till�ggsavgift som har beslutats enligt 2 � an-</p> <p style="position:absolute;top:284px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">dra stycket har blivit uppenbart oriktig p� grund av misstag vid den automa-<br/>tiserade behandlingen, ska V�gverket r�tta beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft211"><b>Beslut n�r tr�ngselskatt eller till�ggsavgift inte har p�f�rts <br/>genom automatiserad behandling</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:388px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft26">6</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">Om det inte har fattats n�got beslut om tr�ngselskatt eller till�ggsav-</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">gift enligt 2 � andra stycket, f�r beskattningsmyndigheten besluta i fr�gan.<br/>S�dant beslut f�r fattas, i fr�ga om tr�ngselskatt, senast 60 dagar efter den<br/>dag d� ett beslut enligt 2 � andra stycket senast skulle ha kunnat fattas och, i<br/>fr�ga om till�ggsavgift, senast 60 dagar efter dagen d� skatten skulle ha be-<br/>talats.</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Tr�ngselskatt eller till�ggsavgift som har p�f�rts enligt f�rsta stycket ska</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">betalas senast 30 dagar efter beslutsdagen.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:558px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Ompr�vning</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:584px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>15 a � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft21">Beskattningsmyndigheten ska ompr�va beslut om tr�ngselskatt el-</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">ler till�ggsavgift, om den skattskyldige beg�r det eller det finns andra sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Tr�ngselskatt eller till�ggsavgift som har p�f�rts vid ompr�vning ska be-</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">talas senast 30 dagar efter beslutsdagen.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:673px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>15 b � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft21">N�r beskattningsmyndigheten p� eget initiativ ompr�var ett beslut,</p> <p style="position:absolute;top:690px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">ska ompr�vningsbeslutet fattas senast 60 dagar efter dagen f�r det f�rsta be-<br/>slutet som fattats i fr�gan.</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">En beg�ran av den skattskyldige om ompr�vning ska ha kommit in till be-</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">skattningsmyndigheten senast 60 dagar efter dagen f�r det f�rsta beslutet<br/>som fattats i fr�gan. Om V�gverket har beslutat om r�ttelse eller om beskatt-<br/>ningsmyndigheten p� eget initiativ har ompr�vat ett beslut, ska en beg�ran<br/>om ompr�vning av beslutet ha kommit in senast 60 dagar efter beslutsdagen.</p> <p style="position:absolute;top:814px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">N�r beskattningsmyndigheten p� den skattskyldiges beg�ran ompr�var ett</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">beslut om till�ggsavgift, f�r myndigheten samtidigt till den skattskyldiges<br/>f�rdel ompr�va det beskattningsbeslut som f�reg�tt till�ggsavgiften, �ven<br/>om tiden f�r att beg�ra ompr�vning av detta beslut har g�tt ut.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:925px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">5</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 2007:616.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">6</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 2007:616.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2008:185</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft35"> </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft36">7</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft34"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft31">Best�mmelserna i 17 kap. 2 och 2 a �� samt 19 kap. 6 � f�rsta och</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">tredje styckena skattebetalningslagen (1997:483) ska till�mpas i fr�ga om<br/>anst�nd med betalning av tr�ngselskatt och till�ggsavgift. Med skattetill�gg<br/>ska d� i st�llet avses till�ggsavgift.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:167px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>18 � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:167px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft31">Beskattningsmyndigheten f�r, sj�lvmant eller efter ans�kan av den</p> <p style="position:absolute;top:184px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">skattskyldige, besluta att tr�ngselskatt eller till�ggsavgift helt eller delvis<br/>inte ska tas ut, eller ska �terbetalas, om det skulle framst� som uppenbart<br/>osk�ligt att ta ut skatten eller avgiften.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft35"> </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft36">8</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:255px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft34"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft31">Beslut som avses i 15, 15 a, 17 och 18 �� f�r �verklagas hos allm�n</p> <p style="position:absolute;top:273px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">f�rvaltningsdomstol av den skattskyldige och av det allm�nna ombudet hos<br/>Skatteverket. Beslut som avses i 6 � f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltnings-<br/>domstol av den s�kande eller av det allm�nna ombudet hos Skatteverket.<br/>Andra beslut enligt denna lag f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2008. �ldre best�mmelser g�ller fortfa-</p> <p style="position:absolute;top:379px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">rande i fr�ga om f�rh�llanden som h�nf�r sig till tiden f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft310">Rolf Bohlin<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:925px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">7</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft38"> </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft39">Senaste lydelse 2006:241.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">8</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft38"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft39">Senaste lydelse 2007:616.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft41">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft41">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2004:629) om tr�ngselskatt;

utf�rdad den 17 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om lagen (2004:629) om tr�ng-

selskatt

2

dels

att 13 � ska upph�ra att g�lla,

dels

att rubriken n�rmast f�re 13 � ska utg�,

dels

att 2, 3 a, 11, 12, 14, 15 och 1719 �� samt rubrikerna n�rmast f�re

12 och 15 �� ska ha f�ljande lydelse,

dels

att det i lagen ska inf�ras tre nya paragrafer, 14 a, 15 a och 15 b ��,

samt n�rmast f�re 14 a och 15 a �� nya rubriker av f�ljande lydelse.

2 �

Skatteverket �r beskattningsmyndighet.

F�r beskattningsmyndighetens r�kning ska V�gverket, genom automatise-

rad behandling med st�d av uppgifter i v�gtrafikregistret, besluta om tr�ng-
selskatt och till�ggsavgift, om inte annat f�ljer av 15, 15 a eller 20 �, samt
verkst�lla uppb�rd av s�dan skatt och avgift.

3 a �

3

Best�mmelserna i 26 och 27 �� f�rvaltningslagen (1986:223) ska

inte till�mpas i fr�ga om V�gverkets beslut enligt denna lag.

11 �

Beskattningsbeslut ska fattas f�r varje bil, f�r vilken skattskyldighet

enligt 9 � har intr�tt. Varje beslut ska avse en kalenderm�nad.

Om mer �n en person under en kalenderm�nad blivit skattskyldig f�r en

bil, ska ett beskattningsbeslut fattas f�r varje skattskyldig.

Beskattningsbeslut enligt 2 � andra stycket ska fattas senast den 20 i ka-

lenderm�naden efter den m�nad som beslutet avser.

Betalningstid f�r tr�ngselskatt som har p�f�rts genom
automatiserad behandling

12 �

4

Tr�ngselskatt, som har beslutats enligt 2 � andra stycket, ska betalas

senast den sista dagen i andra kalenderm�naden efter den m�nad som beslu-
tet avser.

1

Prop. 2007/08:52, bet. 2007/08:SkU23, rskr. 2007/08:154.

2

Senaste lydelse av 13 � 2007:616.

3

Senaste lydelse 2007:616.

4

Senaste lydelse 2006:334.

SFS 2008:185

Utkom fr�n trycket
den 29 april 2008

background image

2

SFS 2008:185

14 �

5

Om tr�ngselskatt inte betalas inom den tid som anges i 12 �, 15 � an-

dra stycket eller 15 a � andra stycket, ska en s�rskild avgift (till�ggsavgift)
p�f�ras den skattskyldige med 500 kronor. Till�ggsavgift f�r p�f�ras en
skattskyldig h�gst en g�ng per bil och kalenderm�nad.

Beslut om till�ggsavgift enligt 2 � andra stycket ska fattas senast 20 dagar

efter dagen d� skatten skulle ha betalats.

Till�ggsavgift och obetald tr�ngselskatt ska betalas senast 30 dagar efter

dagen f�r beslutet om till�ggsavgift.

R�ttelse

14 a �

Om tr�ngselskatt eller till�ggsavgift som har beslutats enligt 2 � an-

dra stycket har blivit uppenbart oriktig p� grund av misstag vid den automa-
tiserade behandlingen, ska V�gverket r�tta beslutet.

Beslut n�r tr�ngselskatt eller till�ggsavgift inte har p�f�rts
genom automatiserad behandling

15 �

6

Om det inte har fattats n�got beslut om tr�ngselskatt eller till�ggsav-

gift enligt 2 � andra stycket, f�r beskattningsmyndigheten besluta i fr�gan.
S�dant beslut f�r fattas, i fr�ga om tr�ngselskatt, senast 60 dagar efter den
dag d� ett beslut enligt 2 � andra stycket senast skulle ha kunnat fattas och, i
fr�ga om till�ggsavgift, senast 60 dagar efter dagen d� skatten skulle ha be-
talats.

Tr�ngselskatt eller till�ggsavgift som har p�f�rts enligt f�rsta stycket ska

betalas senast 30 dagar efter beslutsdagen.

Ompr�vning

15 a �

Beskattningsmyndigheten ska ompr�va beslut om tr�ngselskatt el-

ler till�ggsavgift, om den skattskyldige beg�r det eller det finns andra sk�l.

Tr�ngselskatt eller till�ggsavgift som har p�f�rts vid ompr�vning ska be-

talas senast 30 dagar efter beslutsdagen.

15 b �

N�r beskattningsmyndigheten p� eget initiativ ompr�var ett beslut,

ska ompr�vningsbeslutet fattas senast 60 dagar efter dagen f�r det f�rsta be-
slutet som fattats i fr�gan.

En beg�ran av den skattskyldige om ompr�vning ska ha kommit in till be-

skattningsmyndigheten senast 60 dagar efter dagen f�r det f�rsta beslutet
som fattats i fr�gan. Om V�gverket har beslutat om r�ttelse eller om beskatt-
ningsmyndigheten p� eget initiativ har ompr�vat ett beslut, ska en beg�ran
om ompr�vning av beslutet ha kommit in senast 60 dagar efter beslutsdagen.

N�r beskattningsmyndigheten p� den skattskyldiges beg�ran ompr�var ett

beslut om till�ggsavgift, f�r myndigheten samtidigt till den skattskyldiges
f�rdel ompr�va det beskattningsbeslut som f�reg�tt till�ggsavgiften, �ven
om tiden f�r att beg�ra ompr�vning av detta beslut har g�tt ut.

5

Senaste lydelse 2007:616.

6

Senaste lydelse 2007:616.

background image

3

SFS 2008:185

17 �

7

Best�mmelserna i 17 kap. 2 och 2 a �� samt 19 kap. 6 � f�rsta och

tredje styckena skattebetalningslagen (1997:483) ska till�mpas i fr�ga om
anst�nd med betalning av tr�ngselskatt och till�ggsavgift. Med skattetill�gg
ska d� i st�llet avses till�ggsavgift.

18 �

Beskattningsmyndigheten f�r, sj�lvmant eller efter ans�kan av den

skattskyldige, besluta att tr�ngselskatt eller till�ggsavgift helt eller delvis
inte ska tas ut, eller ska �terbetalas, om det skulle framst� som uppenbart
osk�ligt att ta ut skatten eller avgiften.

19 �

8

Beslut som avses i 15, 15 a, 17 och 18 �� f�r �verklagas hos allm�n

f�rvaltningsdomstol av den skattskyldige och av det allm�nna ombudet hos
Skatteverket. Beslut som avses i 6 � f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltnings-
domstol av den s�kande eller av det allm�nna ombudet hos Skatteverket.
Andra beslut enligt denna lag f�r inte �verklagas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2008. �ldre best�mmelser g�ller fortfa-

rande i fr�ga om f�rh�llanden som h�nf�r sig till tiden f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)

7

Senaste lydelse 2006:241.

8

Senaste lydelse 2007:616.

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;