SFS 2008:1321 Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

081321.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.