SFS 2008:205 Lag om lagerskatt på flygbensin

080205.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om lagerskatt p� flygbensin;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 24 april 2008.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:340px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som den 1 juli 2008 innehar flygbensin (KN-nr 2710 11 31) ska</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">betala lagerskatt till staten enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:393px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Lagerskatt tas ut f�r flygbensin som f�re den 1 juli 2008 har k�pts in</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">befriat fr�n skatt med st�d av 6 a kap. 1 � 5 och 8 kap. 1 � lagen (1994:1776)<br/>om skatt p� energi.</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">F�rsta stycket g�ller inte f�r flygbensin som �r avsedd att f�rbrukas i luft-</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">fartygsmotorer i provb�dd eller i liknande anordning.</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Lagerskatt tas endast ut f�r den del av flygbensinen som �verstiger</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">1 000 liter och som lagras p� annat s�tt �n i ett luftfartyg.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:534px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Lagerskatt tas ut med de belopp som anges f�r flygbensin i 2 kap. 1 �</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rsta stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt p� energi.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:587px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:587px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som �r skyldig att betala lagerskatt ska till beskattningsmyndighe-</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">ten redovisa sitt innehav av flygbensin som ska beskattas enligt denna lag i<br/>en s�dan s�rskild skattedeklaration som avses i 10 kap. 32 a � f�rsta stycket<br/>skattebetalningslagen (1997:483).</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Deklarationen ska ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast den</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">26 augusti 2008.</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft113">I �vrigt till�mpas vad som s�gs i skattebetalningslagen om<br/>1. skyldighet att l�mna deklaration i 10 kap.,<br/>2. beskattningsbeslut i 11 kap.,<br/>3. ansvar f�r skatt i 12 kap.,<br/>4. befrielse fr�n betalningsskyldighet i 13 kap.,<br/>5. utredning i skatte�renden i 14 kap., <br/>6. skattetill�gg och f�rseningsavgift i 15 kap.,<br/>7. inbetalning av skatt i 16 kap.,<br/>8. anst�nd med inbetalning av skatt i 17 kap.,<br/>9. �terbetalning av skatt i 18 kap.,<br/>10. r�nta i 19 kap.,<br/>11. indrivning i 20 kap.,<br/>12. ompr�vning i 21 kap.,</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2007/08:122, bet. 2007/08:SkU28, rskr. 2007/08:164.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:205</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 maj 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:205</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft25">13. �verklagande i 22 kap., och<br/>14. �vriga best�mmelser i 23 kap.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:125px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2008.</p> <p style="position:absolute;top:161px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">FREDRIK REINFELDT</p> <p style="position:absolute;top:214px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft25">ANDERS BORG<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om lagerskatt p� flygbensin;

utf�rdad den 24 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs f�ljande.

1 �

Den som den 1 juli 2008 innehar flygbensin (KN-nr 2710 11 31) ska

betala lagerskatt till staten enligt denna lag.

2 �

Lagerskatt tas ut f�r flygbensin som f�re den 1 juli 2008 har k�pts in

befriat fr�n skatt med st�d av 6 a kap. 1 � 5 och 8 kap. 1 � lagen (1994:1776)
om skatt p� energi.

F�rsta stycket g�ller inte f�r flygbensin som �r avsedd att f�rbrukas i luft-

fartygsmotorer i provb�dd eller i liknande anordning.

Lagerskatt tas endast ut f�r den del av flygbensinen som �verstiger

1 000 liter och som lagras p� annat s�tt �n i ett luftfartyg.

3 �

Lagerskatt tas ut med de belopp som anges f�r flygbensin i 2 kap. 1 �

f�rsta stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt p� energi.

4 �

Den som �r skyldig att betala lagerskatt ska till beskattningsmyndighe-

ten redovisa sitt innehav av flygbensin som ska beskattas enligt denna lag i
en s�dan s�rskild skattedeklaration som avses i 10 kap. 32 a � f�rsta stycket
skattebetalningslagen (1997:483).

Deklarationen ska ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast den

26 augusti 2008.

I �vrigt till�mpas vad som s�gs i skattebetalningslagen om
1. skyldighet att l�mna deklaration i 10 kap.,
2. beskattningsbeslut i 11 kap.,
3. ansvar f�r skatt i 12 kap.,
4. befrielse fr�n betalningsskyldighet i 13 kap.,
5. utredning i skatte�renden i 14 kap.,
6. skattetill�gg och f�rseningsavgift i 15 kap.,
7. inbetalning av skatt i 16 kap.,
8. anst�nd med inbetalning av skatt i 17 kap.,
9. �terbetalning av skatt i 18 kap.,
10. r�nta i 19 kap.,
11. indrivning i 20 kap.,
12. ompr�vning i 21 kap.,

1

Prop. 2007/08:122, bet. 2007/08:SkU28, rskr. 2007/08:164.

SFS 2008:205

Utkom fr�n trycket
den 7 maj 2008

background image

2

SFS 2008:205

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

13. �verklagande i 22 kap., och
14. �vriga best�mmelser i 23 kap.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2008.

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

;