SFS 2008:242 Lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

080242.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.