SFS 2008:281 Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

080281.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2001:1227) om <br/>sj�lvdeklarationer och kontrolluppgifter;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 15 maj 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 10 kap. 3 � lagen (2001:1227) om</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">sj�lvdeklarationer och kontrolluppgifter ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:412px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:412px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Kontrolluppgift om avyttring genom inl�sen ska l�mnas av</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">1. s�dana fondbolag som avses i 1 kap. 1 � f�rsta stycket 7 lagen</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">(2004:46) om investeringsfonder eller, om f�rvaltningen av fonden har �ver-<br/>g�tt till ett f�rvaringsinstitut, av detta,</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">2. v�rdepappersbolag och kreditinstitut som f�rvaltar specialfonder enligt</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">1 kap. 5 � lagen om investeringsfonder,</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">3. f�rvaltningsbolag som driver verksamhet h�r i landet enligt 1 kap. 6 el-</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ler 8 � lagen om investeringsfonder, och</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">4. fondf�retag som driver verksamhet h�r i landet enligt 1 kap. 7 eller 9 �</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">lagen om investeringsfonder.</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Om ett fondf�retag har slutit avtal med ett v�rdepappersinstitut om att</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">ombes�rja f�rs�ljning och inl�sen av andelar ska kontrolluppgiften i st�llet<br/>l�mnas av v�rdepappersinstitutet.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Om en andel �r f�rvaltarregistrerad ska i st�llet f�rvaltaren l�mna kon-</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">trolluppgiften.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 23 juli 2008.</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft114">Lena Gustafson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 2007/08:57, bet. 2007/08:FiU30, rskr. 2007/08:169.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Senaste lydelse 2004:72.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2008:281</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 maj 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2001:1227) om
sj�lvdeklarationer och kontrolluppgifter;

utf�rdad den 15 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 10 kap. 3 � lagen (2001:1227) om

sj�lvdeklarationer och kontrolluppgifter ska ha f�ljande lydelse.

10 kap.

3 �

2

Kontrolluppgift om avyttring genom inl�sen ska l�mnas av

1. s�dana fondbolag som avses i 1 kap. 1 � f�rsta stycket 7 lagen

(2004:46) om investeringsfonder eller, om f�rvaltningen av fonden har �ver-
g�tt till ett f�rvaringsinstitut, av detta,

2. v�rdepappersbolag och kreditinstitut som f�rvaltar specialfonder enligt

1 kap. 5 � lagen om investeringsfonder,

3. f�rvaltningsbolag som driver verksamhet h�r i landet enligt 1 kap. 6 el-

ler 8 � lagen om investeringsfonder, och

4. fondf�retag som driver verksamhet h�r i landet enligt 1 kap. 7 eller 9 �

lagen om investeringsfonder.

Om ett fondf�retag har slutit avtal med ett v�rdepappersinstitut om att

ombes�rja f�rs�ljning och inl�sen av andelar ska kontrolluppgiften i st�llet
l�mnas av v�rdepappersinstitutet.

Om en andel �r f�rvaltarregistrerad ska i st�llet f�rvaltaren l�mna kon-

trolluppgiften.

Denna lag tr�der i kraft den 23 juli 2008.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:57, bet. 2007/08:FiU30, rskr. 2007/08:169.

2

Senaste lydelse 2004:72.

SFS 2008:281

Utkom fr�n trycket
den 27 maj 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;