SFS 2008:286 Lag om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler

080286.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft118{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft46{font-size:16px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft55{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft63{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft64{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft65{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft71{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft72{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft73{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft74{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft75{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft81{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om kvalitets- och s�kerhetsnormer vid hantering av <br/>m�nskliga v�vnader och celler;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 15 maj 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:369px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Allm�nna best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft17"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><i>Inneh�ll och syfte </i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:420px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag inneh�ller best�mmelser om kvalitets- och s�kerhetsnormer</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">vid hantering av m�nskliga v�vnader och celler avsedda f�r anv�ndning p�<br/>m�nniskor eller f�r tillverkning av l�kemedel avsedda f�r anv�ndning p�<br/>m�nniskor.</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Syftet med lagen �r att skydda m�nniskors h�lsa.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft17"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:536px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><i>Definitioner</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:561px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">I denna lag anv�nds f�ljande beteckningar med nedan angiven bety-</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">delse.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 2007/08:96, bet. 2007/08: SoU12, rskr. 2007/08:177.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/23/EG av den 31 mars 2004 om</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft117">fastst�llande av kvalitets- och s�kerhetsnormer f�r donation, tillvaratagande, kontroll,<br/>bearbetning, konservering, f�rvaring och distribution av m�nskliga v�vnader och cel-<br/>ler (EUT L 102, 7.4.2004, s. 48, Celex 32004L0023).</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft17"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><i>Allvarlig biverkning</i></p> <p style="position:absolute;top:620px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft18"><i>S</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:304px;white-space:nowrap" class="ft11">�dan icke avsedd reaktion, inbegripet</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft116">smittsam sjukdom, hos givare eller motta-<br/>gare i samband med att v�vnader och cel-<br/>ler tillvaratas fr�n givare eller anv�nds p�<br/>mottagare, som kan leda till d�den, livs-<br/>hotande eller invalidiserande tillst�nd el-<br/>ler som medf�r betydande funktionsned-<br/>s�ttning eller leder till eller f�rl�nger<br/>sjukdom eller behov av sjukhusv�rd.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2008:286</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft118">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 maj 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:286</b></p> <p style="position:absolute;top:701px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Till�mpningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:726px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:727px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Lagen �r till�mplig p� verksamhet vid v�vnadsinr�ttningar.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:762px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Lagen �r inte till�mplig vid forskning d�r m�nskliga v�vnader och cel-</p> <p style="position:absolute;top:779px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">ler anv�nds f�r annat syfte �n f�r anv�ndning p� m�nniskor.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:815px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Lagen �r inte till�mplig</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">1. n�r v�vnader och celler tas fr�n och anv�nds p� samma m�nniska vid</p> <p style="position:absolute;top:850px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">samma kirurgiska ingrepp, eller</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">2. p� organ eller delar av organ, som ska anv�ndas f�r samma �ndam�l</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">som ett helt organ i m�nniskokroppen.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft25"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>Allvarlig avvikande h�ndelse</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft27">H�ndelse i samband med tillvaratagande,<br/>kontroll, bearbetning, f�rvaring och dist-<br/>ribution av v�vnader och celler som kan</p> <p style="position:absolute;top:125px;left:416px;white-space:nowrap" class="ft21">1. leda till �verf�ring av en smittsam</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft21">sjukdom eller till d�den,</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:416px;white-space:nowrap" class="ft21">2. </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:430px;white-space:nowrap" class="ft21">vara livshotande, vara invalidise-</p> <p style="position:absolute;top:178px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft27">rande eller medf�ra betydande funktions-<br/>neds�ttning f�r patienten, eller</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:416px;white-space:nowrap" class="ft21">3. leda till eller f�rl�nga sjukdom eller</p> <p style="position:absolute;top:231px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft21">behov av sjukhusv�rd.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft25"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:262px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>Celler</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft27">Enskilda m�nskliga celler eller en grupp<br/>m�nskliga celler, som inte �r f�renade av<br/>n�got slag av bindv�v.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft25"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>Organ</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft27">En differentierad och vital del av m�nnis-<br/>kokroppen best�ende av olika sorters v�v-<br/>nad, vilken uppr�tth�ller sin struktur,<br/>k�rlbildning och f�rm�ga att utveckla fy-<br/>siologiska funktioner med en betydande<br/>grad av autonomi.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft25"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:450px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>V�vnad</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft27">Alla de best�ndsdelar av m�nniskokrop-<br/>pen som best�r av celler.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft25"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:500px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>V�vnadsinr�ttning</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:401px;white-space:nowrap" class="ft27">Inr�ttning d�r fysisk eller juridisk person<br/>bedriver verksamhet som innefattar kon-<br/>troll, bearbetning, konservering, f�rvaring<br/>eller distribution av m�nskliga v�vnader<br/>eller celler avsedda f�r anv�ndning p�<br/>m�nniskor eller f�r tillverkning av l�ke-<br/>medel avsedda f�r anv�ndning p� m�nnis-<br/>kor. Verksamheten kan ocks� innefatta<br/>tillvaratagande, import eller export av<br/>m�nskliga v�vnader eller celler.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2008:286</b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>F�rh�llandet till best�mmelser i annan lag</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna lag g�ller inte n�r lagen (2006:496) om blods�kerhet �r till�mp-</p> <p style="position:absolute;top:115px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">lig.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:150px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:150px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft31">Vid bearbetning, konservering, f�rvaring och distribution av m�nsk-</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">liga v�vnader och celler som �r avsedda att anv�ndas f�r framst�llning av l�-<br/>kemedel g�ller i st�llet l�kemedelslagen (1992:859).</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:195px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft31">Om inget annat f�ljer av denna lag eller f�reskrifter som har meddelats</p> <p style="position:absolute;top:239px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">med st�d av lagen, g�ller personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av<br/>personuppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:301px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Tillst�nd och villkor</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:327px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft31">Verksamhet vid en v�vnadsinr�ttning f�r bedrivas endast av den som</p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">har tillst�nd. Tillst�ndet ska vara tidsbegr�nsat och f�renat med villkor.</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Tillst�nd f�r meddelas endast om verksamheten h�ller en h�g kvalitet och</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">s�kerhet.</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Den som bedriver en v�vnadsinr�ttning ska systematiskt och fortl�pande</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">utveckla och s�kra verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen meddelar f�reskrifter om vilken eller vilka myndigheter</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">som beslutar om tillst�nd till att bedriva en v�vnadsinr�ttning och de villkor<br/>som ska g�lla f�r verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft31">Den som bedriver en v�vnadsinr�ttning f�r inte g�ra n�gon v�sentlig</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">f�r�ndring av verksamheten utan att tillst�ndsmyndigheten i f�rv�g har l�m-<br/>nat ett skriftligt godk�nnande av f�r�ndringen.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:592px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft31">Om en v�vnadsinr�ttning uppdrar �t n�gon annan att utf�ra visst ar-</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">bete f�r inr�ttningens r�kning, ska inr�ttningen uppr�tta ett skriftligt avtal<br/>med uppdragstagaren om det finns risk f�r att arbetet kan komma att p�verka<br/>v�vnadernas och cellernas kvalitet och s�kerhet.</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Det ska framg� av avtalet vilka skyldigheter uppdragstagaren har gent-</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">emot v�vnadsinr�ttningen.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:715px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft31">Vid en v�vnadsinr�ttning ska det finnas n�gon som svarar f�r verk-</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">samheten (verksamhetschef).</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Verksamhetschefen ska vara en s�rskilt utsedd befattningshavare med till-</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">r�cklig kompetens och erfarenhet.</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Verksamhetschefen f�r uppdra �t s�dana befattningshavare inom verk-</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">samheten som har tillr�cklig kompetens och erfarenhet att utf�ra vissa led-<br/>ningsuppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:866px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Import och export</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:892px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft31">Endast v�vnadsinr�ttningar som har beviljats tillst�nd till import eller</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">export enligt 9 � f�r importera eller exportera v�vnader och celler fr�n eller<br/>till tredje land.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2008:286</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">Regeringen, eller den myndighet som regeringen best�mmer, f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">f�reskrifter om undantag fr�n kravet p� tillst�nd enligt f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:134px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Tillsyn m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:160px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft41">Regeringen meddelar f�reskrifter om vilken eller vilka myndigheter</p> <p style="position:absolute;top:178px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft45">som ut�var tillsyn �ver efterlevnaden av denna lag och av de f�reskrifter och<br/>villkor som har meddelats i anslutning till lagen.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:231px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:231px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft41">En tillsynsmyndighet har r�tt att p� beg�ran f� de upplysningar, hand-</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">lingar, prover och annat material som beh�vs f�r tillsynen.</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">Har flera tillsynsmyndigheter utsetts, ska de l�mna varandra de uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:284px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">som de beh�ver f�r tillsynen.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:319px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft41">En tillsynsmyndighet ska regelbundet inspektera och kontrollera v�v-</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">nadsinr�ttningar. Det f�r inte g� l�ngre tid �n tv� �r mellan inspektionerna.</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">Tillsynsmyndigheten ska dessutom vid behov inspektera och kontrollera</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft45">v�vnadsinr�ttningar, om allvarlig biverkning hos givare eller mottagare upp-<br/>kommit eller allvarligt avvikande h�ndelse intr�ffat.</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">Tillsynsmyndigheten har r�tt till tilltr�de till omr�den, lokaler och andra</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft45">utrymmen som anv�nds i verksamheten och f�r i s�dana utrymmen g�ra un-<br/>ders�kningar. Den vars verksamhet inspekteras �r skyldig att l�mna den<br/>hj�lp som beh�vs vid inspektionen.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:495px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft41">En tillsynsmyndighet f�r meddela de f�rel�gganden som beh�vs f�r</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft45">genomf�rande av tillsyn, inspektioner och kontroller. Ett f�rel�ggande f�r<br/>f�renas med vite.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:566px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft41">Vid inspektion enligt denna lag har den som utf�r inspektionen r�tt</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft45">att av polismyndigheten f� den hj�lp som beh�vs f�r att inspektionen ska<br/>kunna genomf�ras.</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft45">Beg�ran om hj�lp enligt f�rsta stycket f�r g�ras endast om<br/>1. det p� grund av s�rskilda omst�ndigheter kan befaras att �tg�rden inte</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft45">kan utf�ras utan att polisens s�rskilda befogenheter enligt 10 � polislagen<br/>(1984:387) beh�ver tillgripas, eller</p> <p style="position:absolute;top:690px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">2. det annars finns synnerliga sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:311px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:733px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>Anm�lan av allvarliga biverkningar och allvarliga avvikande <br/>h�ndelser</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:776px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:776px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft41">Verksamhetschefen ska se till att misst�nkta eller konstaterade allvar-</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft45">liga biverkningar och allvarliga avvikande h�ndelser anm�ls till tillsynsmyn-<br/>digheten utan dr�jsm�l.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:854px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Register </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:880px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft41">Den som har tillst�nd att bedriva en v�vnadsinr�ttning ska f�ra ett re-</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">gister med uppgifter om</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft45">1. sin verksamhet,<br/>2. givare av m�nskliga v�vnader och celler, och</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft51">5</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS 2008:286</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft55">3. kontroller som utf�rts av m�nskliga v�vnader och celler.<br/>Registret f�r ha till �ndam�l endast att s�kerst�lla sp�rbarhet av m�nskliga</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">v�vnader och celler f�r att f�rhindra �verf�ring av sjukdomar. Registret f�r<br/>f�ras med hj�lp av automatiserad behandling.</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft55">Registret f�r i fr�ga om personuppgifter inneh�lla uppgifter endast om<br/>1. givarens identitet,<br/>2. givarens uppgivna sjukdomshistoria, och<br/>3. uppgift om resultatet av unders�kningar p� givaren och av kontroller av</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">de m�nskliga v�vnaderna och cellerna.</p> <p style="position:absolute;top:231px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft55">Uppgifterna i registret ska gallras 30 �r efter inf�randet.<br/>Den som har tillst�nd att bedriva en v�vnadsinr�ttning �r personuppgifts-</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">ansvarig f�r registret.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:301px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:348px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft51">Regeringen, eller den myndighet som regeringen best�mmer, f�r</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">meddela f�reskrifter om att uppgifterna i det register som anges i 21 � ska<br/>bevaras under en l�ngre tid �n vad som s�gs d�r.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:353px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft51">Socialstyrelsen ska med hj�lp av automatiserad behandling f�ra ett</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">register �ver dem som har tillst�nd att bedriva en v�vnadsinr�ttning. Regist-<br/>ret har till �ndam�l att ge offentlighet �t vilka v�vnadsinr�ttningar som har<br/>tillst�nd och f�r vilken verksamhet dessa har beviljats tillst�nd.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft55">Registret f�r ocks� anv�ndas f�r tillsyn, forskning och statistik.<br/>Registret f�r i fr�ga om personuppgifter inneh�lla uppgifter endast om den</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">som har tillst�nd att bedriva en v�vnadsinr�ttning och om verksamhets-<br/>chefen.</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51">Socialstyrelsen �r personuppgiftsansvarig f�r registret.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:360px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:548px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:363px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft51">Regeringen meddelar f�reskrifter om vilken myndighet som ska</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">l�mna de uppgifter till Socialstyrelsen som �r n�dv�ndiga f�r att Social-<br/>styrelsen ska kunna f�ra register enligt 23 �.</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51">Regeringen meddelar f�reskrifter om vilken myndighet som f�r sin tillsyn</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">enligt denna lag f�r ha direkt�tkomst till uppgifterna i Socialstyrelsens regis-<br/>ter.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:368px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:672px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:371px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft51">Regeringen, eller den myndighet som regeringen best�mmer, medde-</p> <p style="position:absolute;top:690px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">lar n�rmare f�reskrifter om vilka uppgifter registren i 21 och 23 �� ska inne-<br/>h�lla.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:375px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:743px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:378px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft51">Best�mmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om r�ttelse och</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">skadest�nd g�ller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:805px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>Tystnadsplikt</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:387px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:831px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:390px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:831px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft51">Den som tillh�r eller har tillh�rt personal inom en enskilt bedriven</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">v�vnadsinr�ttning d�r det sker tillvaratagande och kontroll av m�nskliga<br/>v�vnader och celler avsedda att anv�ndas vid tillverkning av l�kemedel av-<br/>sedda f�r anv�ndning p� m�nniskor, f�r inte obeh�rigen r�ja vad han eller<br/>hon i verksamheten har f�tt veta om en enskild givares h�lsotillst�nd eller<br/>andra personliga f�rh�llanden. Som obeh�rigt r�jande anses inte att n�gon<br/>fullg�r uppgiftsskyldighet som f�ljer av lag eller f�rordning.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:395px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft61">6</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:399px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>SFS 2008:286</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:402px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft61">I verksamhet inom den enskilda h�lso- och sjukv�rden till�mpas best�m-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft65">melserna i 2 kap. 8 � lagen (1998:531) om yrkesverksamhet p� h�lso- och<br/>sjukv�rdens omr�de.</p> <p style="position:absolute;top:125px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft61">F�r det allm�nnas verksamhet g�ller best�mmelserna i sekretesslagen</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft61">(1980:100).</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:407px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>Avgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:414px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft61">Den som ans�ker om tillst�nd enligt 9 � ska betala ans�kningsavgift.</p> <p style="position:absolute;top:231px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft61">S� l�nge ett tillst�nd g�ller ska �ven �rsavgift betalas.</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft61">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om avgifternas storlek.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:419px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:293px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>�terkallelse av tillst�nd m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:422px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:319px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft61">Om en tillsynsmyndighet f�r k�nnedom om att n�gon brutit mot en</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft65">best�mmelse som g�ller verksamhet som st�r under myndighetens tillsyn en-<br/>ligt denna lag, ska myndigheten vidta �tg�rder f�r att vinna r�ttelse.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:429px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:389px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>30 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:434px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft61">Om en tillsynsmyndighet finner att en v�vnadsinr�ttning inte uppfyl-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft65">ler kraven enligt denna lag eller de f�reskrifter som meddelats med st�d av<br/>lagen, f�r myndigheten f�rel�gga v�vnadsinr�ttningen att avhj�lpa missf�r-<br/>h�llandena. F�rel�ggandet f�r f�renas med vite.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft61">Ett f�rel�ggande enligt f�rsta stycket ska inneh�lla uppgifter om de �tg�r-</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft65">der som tillsynsmyndigheten anser b�r vidtas f�r att de p�talade missf�rh�l-<br/>landena ska kunna avhj�lpas.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:531px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>31 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:441px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft61">Om ett f�rel�ggande enligt 30 � inte f�ljs och om missf�rh�llandena</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft65">�r allvarliga, f�r tillsynsmyndigheten �terkalla tillst�ndet att bedriva en v�v-<br/>nadsinr�ttning.</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft61">Om det finns sannolika sk�l f�r att ett tillst�nd kommer att �terkallas en-</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft65">ligt f�rsta stycket och ett s�dant beslut inte kan avvaktas, f�r tillsynsmyndig-<br/>heten besluta om �terkallelse av tillst�ndet tills vidare i avvaktan p� slutligt<br/>avg�rande.</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft61">Beslut enligt andra stycket g�ller i h�gst sex m�nader. Om det finns syn-</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft65">nerliga sk�l, f�r beslutets giltighetstid f�rl�ngas med ytterligare h�gst sex<br/>m�nader.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:444px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:725px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>32 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:449px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft61">Om det �r fara f�r m�nniskors liv eller h�lsa, f�r tillsynsmyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft65">utan f�reg�ende f�rel�ggande �terkalla tillst�ndet att bedriva en v�vnads-<br/>inr�ttning.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:452px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:795px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>33 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:456px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft61">En tillsynsmyndighet som f�r k�nnedom om att verksamhet bedrivs</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft65">utan tillst�nd enligt 9 � ska anm�la detta till en polismyndighet eller till<br/>�klagarmyndigheten om det finns misstanke om brott.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:459px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:876px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>Ansvar m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:464px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:901px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>34 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:468px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft61">Den som upps�tligen bedriver en v�vnadsinr�ttning utan tillst�nd en-</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft65">ligt 9 � d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r. I ringa fall ska inte d�mas<br/>till ansvar.</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:471px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft71">7</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:476px;white-space:nowrap" class="ft72"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>SFS 2008:286</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft73"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>35 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:483px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft71">M�nskliga v�vnader eller celler som varit f�rem�l f�r brott enligt</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft75">denna lag eller v�rdet d�rav samt utbyte av s�dant brott ska f�rklaras f�rver-<br/>kade, om det inte �r uppenbart osk�ligt.</p> <p style="position:absolute;top:125px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft71">F�rsta stycket g�ller �ven k�rl eller utrustning d�r m�nskliga v�vnader</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">eller celler f�rvarats.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:486px;white-space:nowrap" class="ft72"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>�verklagande m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:491px;white-space:nowrap" class="ft73"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>36 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:495px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft71">En myndighets beslut enligt denna lag f�r �verklagas hos allm�n f�r-</p> <p style="position:absolute;top:231px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">valtningsdomstol, om beslutet g�ller</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft75">1. tillst�nd eller �terkallelse av tillst�nd enligt 9, 31 eller 32 �, eller<br/>2. f�rel�ggande enligt 18 eller 30 �.<br/>Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft73"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:319px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>37 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:503px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft71">Beslut som en tillst�nds- eller tillsynsmyndighet, l�nsr�tt eller kam-</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft75">marr�tt meddelar enligt denna lag g�ller omedelbart, om inte annat anges i<br/>beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:506px;white-space:nowrap" class="ft72"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:399px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>Ytterligare bemyndigande</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:510px;white-space:nowrap" class="ft73"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:425px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>38 �</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:513px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft71">Regeringen, eller den myndighet som regeringen best�mmer, f�r</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft75">meddela ytterligare f�reskrifter om v�vnadsinr�ttningar och hanteringen av<br/>m�nskliga v�vnader och celler som beh�vs till skydd f�r liv eller h�lsa.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:518px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft75">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2008.<br/>2. En v�vnadsinr�ttning som har inr�ttats f�re lagens ikrafttr�dande f�r</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft75">forts�tta att bedriva sin verksamhet, om verksamhetschefen senast den<br/>1 december 2008 ans�ker om tillst�nd som s�gs i 9 �. Verksamheten f�r<br/>efter en s�dan ans�kan forts�tta i avvaktan p� tillst�ndsmyndighetens eller<br/>domstols beslut.</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">FREDRIK REINFELDT</p> <p style="position:absolute;top:673px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft75">G�RAN H�GGLUND<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:522px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft81">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft81">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om kvalitets- och s�kerhetsnormer vid hantering av
m�nskliga v�vnader och celler;

utf�rdad den 15 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs

2

f�ljande.

Allm�nna best�mmelser

Inneh�ll och syfte

1 �

Denna lag inneh�ller best�mmelser om kvalitets- och s�kerhetsnormer

vid hantering av m�nskliga v�vnader och celler avsedda f�r anv�ndning p�
m�nniskor eller f�r tillverkning av l�kemedel avsedda f�r anv�ndning p�
m�nniskor.

Syftet med lagen �r att skydda m�nniskors h�lsa.

Definitioner

2 �

I denna lag anv�nds f�ljande beteckningar med nedan angiven bety-

delse.

1

Prop. 2007/08:96, bet. 2007/08: SoU12, rskr. 2007/08:177.

2

Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/23/EG av den 31 mars 2004 om

fastst�llande av kvalitets- och s�kerhetsnormer f�r donation, tillvaratagande, kontroll,
bearbetning, konservering, f�rvaring och distribution av m�nskliga v�vnader och cel-
ler (EUT L 102, 7.4.2004, s. 48, Celex 32004L0023).

Allvarlig biverkning

S

�dan icke avsedd reaktion, inbegripet

smittsam sjukdom, hos givare eller motta-
gare i samband med att v�vnader och cel-
ler tillvaratas fr�n givare eller anv�nds p�
mottagare, som kan leda till d�den, livs-
hotande eller invalidiserande tillst�nd el-
ler som medf�r betydande funktionsned-
s�ttning eller leder till eller f�rl�nger
sjukdom eller behov av sjukhusv�rd.

SFS 2008:286

Utkom fr�n trycket
den 27 maj 2008

background image

2

SFS 2008:286

Till�mpningsomr�de

3 �

Lagen �r till�mplig p� verksamhet vid v�vnadsinr�ttningar.

4 �

Lagen �r inte till�mplig vid forskning d�r m�nskliga v�vnader och cel-

ler anv�nds f�r annat syfte �n f�r anv�ndning p� m�nniskor.

5 �

Lagen �r inte till�mplig

1. n�r v�vnader och celler tas fr�n och anv�nds p� samma m�nniska vid

samma kirurgiska ingrepp, eller

2. p� organ eller delar av organ, som ska anv�ndas f�r samma �ndam�l

som ett helt organ i m�nniskokroppen.

Allvarlig avvikande h�ndelse

H�ndelse i samband med tillvaratagande,
kontroll, bearbetning, f�rvaring och dist-
ribution av v�vnader och celler som kan

1. leda till �verf�ring av en smittsam

sjukdom eller till d�den,

2.

vara livshotande, vara invalidise-

rande eller medf�ra betydande funktions-
neds�ttning f�r patienten, eller

3. leda till eller f�rl�nga sjukdom eller

behov av sjukhusv�rd.

Celler

Enskilda m�nskliga celler eller en grupp
m�nskliga celler, som inte �r f�renade av
n�got slag av bindv�v.

Organ

En differentierad och vital del av m�nnis-
kokroppen best�ende av olika sorters v�v-
nad, vilken uppr�tth�ller sin struktur,
k�rlbildning och f�rm�ga att utveckla fy-
siologiska funktioner med en betydande
grad av autonomi.

V�vnad

Alla de best�ndsdelar av m�nniskokrop-
pen som best�r av celler.

V�vnadsinr�ttning

Inr�ttning d�r fysisk eller juridisk person
bedriver verksamhet som innefattar kon-
troll, bearbetning, konservering, f�rvaring
eller distribution av m�nskliga v�vnader
eller celler avsedda f�r anv�ndning p�
m�nniskor eller f�r tillverkning av l�ke-
medel avsedda f�r anv�ndning p� m�nnis-
kor. Verksamheten kan ocks� innefatta
tillvaratagande, import eller export av
m�nskliga v�vnader eller celler.

background image

3

SFS 2008:286

F�rh�llandet till best�mmelser i annan lag

6 �

Denna lag g�ller inte n�r lagen (2006:496) om blods�kerhet �r till�mp-

lig.

7 �

Vid bearbetning, konservering, f�rvaring och distribution av m�nsk-

liga v�vnader och celler som �r avsedda att anv�ndas f�r framst�llning av l�-
kemedel g�ller i st�llet l�kemedelslagen (1992:859).

8 �

Om inget annat f�ljer av denna lag eller f�reskrifter som har meddelats

med st�d av lagen, g�ller personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av
personuppgifter.

Tillst�nd och villkor

9 �

Verksamhet vid en v�vnadsinr�ttning f�r bedrivas endast av den som

har tillst�nd. Tillst�ndet ska vara tidsbegr�nsat och f�renat med villkor.

Tillst�nd f�r meddelas endast om verksamheten h�ller en h�g kvalitet och

s�kerhet.

Den som bedriver en v�vnadsinr�ttning ska systematiskt och fortl�pande

utveckla och s�kra verksamheten.

10 �

Regeringen meddelar f�reskrifter om vilken eller vilka myndigheter

som beslutar om tillst�nd till att bedriva en v�vnadsinr�ttning och de villkor
som ska g�lla f�r verksamheten.

11 �

Den som bedriver en v�vnadsinr�ttning f�r inte g�ra n�gon v�sentlig

f�r�ndring av verksamheten utan att tillst�ndsmyndigheten i f�rv�g har l�m-
nat ett skriftligt godk�nnande av f�r�ndringen.

12 �

Om en v�vnadsinr�ttning uppdrar �t n�gon annan att utf�ra visst ar-

bete f�r inr�ttningens r�kning, ska inr�ttningen uppr�tta ett skriftligt avtal
med uppdragstagaren om det finns risk f�r att arbetet kan komma att p�verka
v�vnadernas och cellernas kvalitet och s�kerhet.

Det ska framg� av avtalet vilka skyldigheter uppdragstagaren har gent-

emot v�vnadsinr�ttningen.

13 �

Vid en v�vnadsinr�ttning ska det finnas n�gon som svarar f�r verk-

samheten (verksamhetschef).

Verksamhetschefen ska vara en s�rskilt utsedd befattningshavare med till-

r�cklig kompetens och erfarenhet.

Verksamhetschefen f�r uppdra �t s�dana befattningshavare inom verk-

samheten som har tillr�cklig kompetens och erfarenhet att utf�ra vissa led-
ningsuppgifter.

Import och export

14 �

Endast v�vnadsinr�ttningar som har beviljats tillst�nd till import eller

export enligt 9 � f�r importera eller exportera v�vnader och celler fr�n eller
till tredje land.

background image

4

SFS 2008:286

Regeringen, eller den myndighet som regeringen best�mmer, f�r meddela

f�reskrifter om undantag fr�n kravet p� tillst�nd enligt f�rsta stycket.

Tillsyn m.m.

15 �

Regeringen meddelar f�reskrifter om vilken eller vilka myndigheter

som ut�var tillsyn �ver efterlevnaden av denna lag och av de f�reskrifter och
villkor som har meddelats i anslutning till lagen.

16 �

En tillsynsmyndighet har r�tt att p� beg�ran f� de upplysningar, hand-

lingar, prover och annat material som beh�vs f�r tillsynen.

Har flera tillsynsmyndigheter utsetts, ska de l�mna varandra de uppgifter

som de beh�ver f�r tillsynen.

17 �

En tillsynsmyndighet ska regelbundet inspektera och kontrollera v�v-

nadsinr�ttningar. Det f�r inte g� l�ngre tid �n tv� �r mellan inspektionerna.

Tillsynsmyndigheten ska dessutom vid behov inspektera och kontrollera

v�vnadsinr�ttningar, om allvarlig biverkning hos givare eller mottagare upp-
kommit eller allvarligt avvikande h�ndelse intr�ffat.

Tillsynsmyndigheten har r�tt till tilltr�de till omr�den, lokaler och andra

utrymmen som anv�nds i verksamheten och f�r i s�dana utrymmen g�ra un-
ders�kningar. Den vars verksamhet inspekteras �r skyldig att l�mna den
hj�lp som beh�vs vid inspektionen.

18 �

En tillsynsmyndighet f�r meddela de f�rel�gganden som beh�vs f�r

genomf�rande av tillsyn, inspektioner och kontroller. Ett f�rel�ggande f�r
f�renas med vite.

19 �

Vid inspektion enligt denna lag har den som utf�r inspektionen r�tt

att av polismyndigheten f� den hj�lp som beh�vs f�r att inspektionen ska
kunna genomf�ras.

Beg�ran om hj�lp enligt f�rsta stycket f�r g�ras endast om
1. det p� grund av s�rskilda omst�ndigheter kan befaras att �tg�rden inte

kan utf�ras utan att polisens s�rskilda befogenheter enligt 10 � polislagen
(1984:387) beh�ver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga sk�l.

Anm�lan av allvarliga biverkningar och allvarliga avvikande
h�ndelser

20 �

Verksamhetschefen ska se till att misst�nkta eller konstaterade allvar-

liga biverkningar och allvarliga avvikande h�ndelser anm�ls till tillsynsmyn-
digheten utan dr�jsm�l.

Register

21 �

Den som har tillst�nd att bedriva en v�vnadsinr�ttning ska f�ra ett re-

gister med uppgifter om

1. sin verksamhet,
2. givare av m�nskliga v�vnader och celler, och

background image

5

SFS 2008:286

3. kontroller som utf�rts av m�nskliga v�vnader och celler.
Registret f�r ha till �ndam�l endast att s�kerst�lla sp�rbarhet av m�nskliga

v�vnader och celler f�r att f�rhindra �verf�ring av sjukdomar. Registret f�r
f�ras med hj�lp av automatiserad behandling.

Registret f�r i fr�ga om personuppgifter inneh�lla uppgifter endast om
1. givarens identitet,
2. givarens uppgivna sjukdomshistoria, och
3. uppgift om resultatet av unders�kningar p� givaren och av kontroller av

de m�nskliga v�vnaderna och cellerna.

Uppgifterna i registret ska gallras 30 �r efter inf�randet.
Den som har tillst�nd att bedriva en v�vnadsinr�ttning �r personuppgifts-

ansvarig f�r registret.

22 �

Regeringen, eller den myndighet som regeringen best�mmer, f�r

meddela f�reskrifter om att uppgifterna i det register som anges i 21 � ska
bevaras under en l�ngre tid �n vad som s�gs d�r.

23 �

Socialstyrelsen ska med hj�lp av automatiserad behandling f�ra ett

register �ver dem som har tillst�nd att bedriva en v�vnadsinr�ttning. Regist-
ret har till �ndam�l att ge offentlighet �t vilka v�vnadsinr�ttningar som har
tillst�nd och f�r vilken verksamhet dessa har beviljats tillst�nd.

Registret f�r ocks� anv�ndas f�r tillsyn, forskning och statistik.
Registret f�r i fr�ga om personuppgifter inneh�lla uppgifter endast om den

som har tillst�nd att bedriva en v�vnadsinr�ttning och om verksamhets-
chefen.

Socialstyrelsen �r personuppgiftsansvarig f�r registret.

24 �

Regeringen meddelar f�reskrifter om vilken myndighet som ska

l�mna de uppgifter till Socialstyrelsen som �r n�dv�ndiga f�r att Social-
styrelsen ska kunna f�ra register enligt 23 �.

Regeringen meddelar f�reskrifter om vilken myndighet som f�r sin tillsyn

enligt denna lag f�r ha direkt�tkomst till uppgifterna i Socialstyrelsens regis-
ter.

25 �

Regeringen, eller den myndighet som regeringen best�mmer, medde-

lar n�rmare f�reskrifter om vilka uppgifter registren i 21 och 23 �� ska inne-
h�lla.

26 �

Best�mmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om r�ttelse och

skadest�nd g�ller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

Tystnadsplikt

27 �

Den som tillh�r eller har tillh�rt personal inom en enskilt bedriven

v�vnadsinr�ttning d�r det sker tillvaratagande och kontroll av m�nskliga
v�vnader och celler avsedda att anv�ndas vid tillverkning av l�kemedel av-
sedda f�r anv�ndning p� m�nniskor, f�r inte obeh�rigen r�ja vad han eller
hon i verksamheten har f�tt veta om en enskild givares h�lsotillst�nd eller
andra personliga f�rh�llanden. Som obeh�rigt r�jande anses inte att n�gon
fullg�r uppgiftsskyldighet som f�ljer av lag eller f�rordning.

background image

6

SFS 2008:286

I verksamhet inom den enskilda h�lso- och sjukv�rden till�mpas best�m-

melserna i 2 kap. 8 � lagen (1998:531) om yrkesverksamhet p� h�lso- och
sjukv�rdens omr�de.

F�r det allm�nnas verksamhet g�ller best�mmelserna i sekretesslagen

(1980:100).

Avgifter

28 �

Den som ans�ker om tillst�nd enligt 9 � ska betala ans�kningsavgift.

S� l�nge ett tillst�nd g�ller ska �ven �rsavgift betalas.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om avgifternas storlek.

�terkallelse av tillst�nd m.m.

29 �

Om en tillsynsmyndighet f�r k�nnedom om att n�gon brutit mot en

best�mmelse som g�ller verksamhet som st�r under myndighetens tillsyn en-
ligt denna lag, ska myndigheten vidta �tg�rder f�r att vinna r�ttelse.

30 �

Om en tillsynsmyndighet finner att en v�vnadsinr�ttning inte uppfyl-

ler kraven enligt denna lag eller de f�reskrifter som meddelats med st�d av
lagen, f�r myndigheten f�rel�gga v�vnadsinr�ttningen att avhj�lpa missf�r-
h�llandena. F�rel�ggandet f�r f�renas med vite.

Ett f�rel�ggande enligt f�rsta stycket ska inneh�lla uppgifter om de �tg�r-

der som tillsynsmyndigheten anser b�r vidtas f�r att de p�talade missf�rh�l-
landena ska kunna avhj�lpas.

31 �

Om ett f�rel�ggande enligt 30 � inte f�ljs och om missf�rh�llandena

�r allvarliga, f�r tillsynsmyndigheten �terkalla tillst�ndet att bedriva en v�v-
nadsinr�ttning.

Om det finns sannolika sk�l f�r att ett tillst�nd kommer att �terkallas en-

ligt f�rsta stycket och ett s�dant beslut inte kan avvaktas, f�r tillsynsmyndig-
heten besluta om �terkallelse av tillst�ndet tills vidare i avvaktan p� slutligt
avg�rande.

Beslut enligt andra stycket g�ller i h�gst sex m�nader. Om det finns syn-

nerliga sk�l, f�r beslutets giltighetstid f�rl�ngas med ytterligare h�gst sex
m�nader.

32 �

Om det �r fara f�r m�nniskors liv eller h�lsa, f�r tillsynsmyndigheten

utan f�reg�ende f�rel�ggande �terkalla tillst�ndet att bedriva en v�vnads-
inr�ttning.

33 �

En tillsynsmyndighet som f�r k�nnedom om att verksamhet bedrivs

utan tillst�nd enligt 9 � ska anm�la detta till en polismyndighet eller till
�klagarmyndigheten om det finns misstanke om brott.

Ansvar m.m.

34 �

Den som upps�tligen bedriver en v�vnadsinr�ttning utan tillst�nd en-

ligt 9 � d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r. I ringa fall ska inte d�mas
till ansvar.

background image

7

SFS 2008:286

35 �

M�nskliga v�vnader eller celler som varit f�rem�l f�r brott enligt

denna lag eller v�rdet d�rav samt utbyte av s�dant brott ska f�rklaras f�rver-
kade, om det inte �r uppenbart osk�ligt.

F�rsta stycket g�ller �ven k�rl eller utrustning d�r m�nskliga v�vnader

eller celler f�rvarats.

�verklagande m.m.

36 �

En myndighets beslut enligt denna lag f�r �verklagas hos allm�n f�r-

valtningsdomstol, om beslutet g�ller

1. tillst�nd eller �terkallelse av tillst�nd enligt 9, 31 eller 32 �, eller
2. f�rel�ggande enligt 18 eller 30 �.
Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

37 �

Beslut som en tillst�nds- eller tillsynsmyndighet, l�nsr�tt eller kam-

marr�tt meddelar enligt denna lag g�ller omedelbart, om inte annat anges i
beslutet.

Ytterligare bemyndigande

38 �

Regeringen, eller den myndighet som regeringen best�mmer, f�r

meddela ytterligare f�reskrifter om v�vnadsinr�ttningar och hanteringen av
m�nskliga v�vnader och celler som beh�vs till skydd f�r liv eller h�lsa.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2008.
2. En v�vnadsinr�ttning som har inr�ttats f�re lagens ikrafttr�dande f�r

forts�tta att bedriva sin verksamhet, om verksamhetschefen senast den
1 december 2008 ans�ker om tillst�nd som s�gs i 9 �. Verksamheten f�r
efter en s�dan ans�kan forts�tta i avvaktan p� tillst�ndsmyndighetens eller
domstols beslut.

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

G�RAN H�GGLUND
(Socialdepartementet)

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;