SFS 2008:320 Lag om ändring i brottsbalken

080320.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.