SFS 2008:355 Patientdatalag

080355.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:16px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft55{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft63{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft64{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft65{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft71{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft72{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft73{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft74{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft75{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft76{font-size:16px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft81{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft82{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft83{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft84{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft85{font-size:16px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft86{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft87{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft91{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft92{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft93{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft94{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft95{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft101{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft102{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft103{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft104{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft105{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft120{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft121{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft122{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft123{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft124{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft125{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft130{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft131{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft132{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft133{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft134{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft135{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft140{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft141{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft142{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft143{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft144{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft145{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft150{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft151{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft152{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft153{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft160{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Patientdatalag;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:250px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 29 maj 2008.</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 kap. Lagens till�mpningsomr�de m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:356px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lagens till�mpningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:381px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag till�mpas vid v�rdgivares behandling av personuppgifter</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">inom h�lso- och sjukv�rden. I lagen finns ocks� best�mmelser om skyldig-<br/>het att f�ra patientjournal.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Lagen g�ller i till�mpliga delar �ven uppgifter om avlidna personer.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:479px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lagens syfte</b></p> <p style="position:absolute;top:505px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Informationshantering inom h�lso- och sjukv�rden ska vara organise-</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">rad s� att den tillgodoser patients�kerhet och god kvalitet samt fr�mjar kost-<br/>nadseffektivitet.</p> <p style="position:absolute;top:558px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Personuppgifter ska utformas och i �vrigt behandlas s� att patienters och</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">�vriga registrerades integritet respekteras.</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och f�rvaras s� att obeh�-</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">riga inte f�r tillg�ng till dem.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:656px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Definitioner</b></p> <p style="position:absolute;top:681px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">I denna lag anv�nds f�ljande uttryck med nedan angiven betydelse.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 2007/08:126, bet. 2007/08:SoU16, rskr. 2007/08:207.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:726px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Uttryck</b></p> <p style="position:absolute;top:726px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Betydelse</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">H�lso- och sjukv�rd</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft113">Verksamhet som avses i h�lso- och sjuk-<br/>v�rdslagen (1982:763), tandv�rdslagen<br/>(1985:125), lagen (1991:1128) om psykia-<br/>trisk tv�ngsv�rd, lagen (1991:1129) om<br/>r�ttspsykiatrisk v�rd, smittskyddslagen<br/>(2004:168), lagen (1944:133) om kastre-<br/>ring, lagen (1972:119) om fastst�llande av<br/>k�nstillh�righet i vissa fall samt lagen<br/>(2006:351) om genetisk integritet m.m.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2008:355</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 juni 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:355</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:606px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>F�rh�llandet till personuppgiftslagen</b></p> <p style="position:absolute;top:632px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Personuppgiftslagen (1998:204) g�ller vid s�dan behandling av per-</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">sonuppgifter inom h�lso- och sjukv�rden som �r helt eller delvis automatise-<br/>rad eller d�r uppgifterna ing�r i eller �r avsedda att ing� i en strukturerad<br/>samling av personuppgifter som �r tillg�ngliga f�r s�kning eller samman-<br/>st�llning enligt s�rskilda kriterier, om inte annat f�ljer av denna lag eller f�-<br/>reskrifter som meddelats med st�d av denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:765px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>2 kap. Grundl�ggande best�mmelser om behandling av <br/>personuppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:808px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>Kapitlets till�mpningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:834px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Best�mmelserna i detta kapitel till�mpas vid s�dan behandling av per-</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">sonuppgifter som avses i 1 kap. 4 �.</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">Journalhandling</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:399px;white-space:nowrap" class="ft25">Framst�llning i skrift eller bild samt upp-<br/>tagning som kan l�sas, avlyssnas eller p�<br/>annat s�tt uppfattas endast med tekniskt<br/>hj�lpmedel och som uppr�ttas eller in-<br/>kommer i samband med v�rden av en pa-<br/>tient och som inneh�ller uppgifter om pa-<br/>tientens h�lsotillst�nd eller andra person-<br/>liga f�rh�llanden eller om vidtagna eller<br/>planerade v�rd�tg�rder.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">Patientjournal</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:399px;white-space:nowrap" class="ft25">En eller flera journalhandlingar som r�r<br/>samma patient.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">Sammanh�llen journalf�ring</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:399px;white-space:nowrap" class="ft25">Ett elektroniskt system, som g�r det m�j-<br/>ligt f�r en v�rdgivare att ge eller f� direkt-<br/>�tkomst till personuppgifter hos en annan<br/>v�rdgivare.</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">V�rdgivare</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:399px;white-space:nowrap" class="ft25">Statlig myndighet, landsting och kommun<br/>i fr�ga om s�dan h�lso- och sjukv�rd som<br/>myndigheten, landstinget eller kommunen<br/>har ansvar f�r (offentlig v�rdgivare) samt<br/>annan juridisk person eller enskild n�-<br/>ringsidkare som bedriver h�lso- och sjuk-<br/>v�rd (privat v�rdgivare).</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:74px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>Uttryck</b></p> <p style="position:absolute;top:74px;left:399px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>Betydelse</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2008:355</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>Den enskildes inst�llning till personuppgiftsbehandling</b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft31">Behandling av personuppgifter som �r till�ten enligt denna lag f�r utf�-</p> <p style="position:absolute;top:115px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">ras �ven om den enskilde mots�tter sig den. Det g�ller dock inte i de fall som<br/>anges i 4 kap. 4 �, 6 kap. och 7 kap. 2 � eller om n�got annat framg�r av an-<br/>nan lag eller f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:185px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:185px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft31">Behandling av personuppgifter som inte �r till�ten enligt denna lag f�r</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">�nd� ske, om den enskilde l�mnat ett uttryckligt samtycke till behandlingen.<br/>Det g�ller dock inte i de fall som anges i 6 kap. 5 � eller om n�got annat<br/>framg�r av annan lag eller f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att en behandling av personupp-</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">gifter som inte �r till�ten enligt denna lag inte heller i andra fall f�r utf�ras<br/>trots att den enskilde l�mnat samtycke till behandlingen.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:336px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>�ndam�l med personuppgiftsbehandlingen</b></p> <p style="position:absolute;top:362px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft31">Personuppgifter f�r behandlas inom h�lso- och sjukv�rden om det be-</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">h�vs f�r</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">1. att fullg�ra de skyldigheter som anges i 3 kap. och uppr�tta annan do-</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">kumentation som beh�vs i och f�r v�rden av patienter,</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">2. administration som r�r patienter och som syftar till att ge v�rd i en-</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">skilda fall eller som annars f�ranleds av v�rd i enskilda fall,</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">3. att uppr�tta annan dokumentation som f�ljer av lag, f�rordning eller an-</p> <p style="position:absolute;top:485px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">nan f�rfattning,</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">4. att systematiskt och fortl�pande utveckla och s�kra kvaliteten i verk-</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">samheten,</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">5. administration, planering, uppf�ljning, utv�rdering och tillsyn av verk-</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">samheten, eller</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft35">6. att framst�lla statistik om h�lso- och sjukv�rden.<br/>I 7 kap. 4 och 5 �� finns s�rskilda best�mmelser om �ndam�len med be-</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">handling av personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:644px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft31">Personuppgifter som behandlas f�r �ndam�l som anges i 4 � f�r ocks�</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">behandlas f�r att fullg�ra uppgiftsl�mnande som sker i �verensst�mmelse<br/>med lag eller f�rordning. I �vrigt g�ller 9 � f�rsta stycket d och andra stycket<br/>personuppgiftslagen (1998:204).</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:742px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>Personuppgiftsansvar</b></p> <p style="position:absolute;top:768px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft31">En v�rdgivare �r personuppgiftsansvarig f�r den behandling av person-</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">uppgifter som v�rdgivaren utf�r. I landsting och kommun �r varje myndig-<br/>het som bedriver h�lso- och sjukv�rd personuppgiftsansvarig f�r den be-<br/>handling av personuppgifter som myndigheten utf�r.</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Personuppgiftsansvaret enligt f�rsta stycket omfattar �ven s�dan behand-</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">ling av personuppgifter som v�rdgivaren, eller den myndighet i ett landsting<br/>eller en kommun som �r personuppgiftsansvarig, utf�r n�r v�rdgivaren eller<br/>myndigheten genom direkt�tkomst i ett enskilt fall bereder sig tillg�ng till<br/>personuppgifter om en patient hos en annan v�rdgivare eller annan myndig-<br/>het i samma landsting eller kommun.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2008:355</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">I 6 och 7 kap. finns s�rskilda best�mmelser om personuppgiftsansvar.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:116px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>Personuppgifter som f�r behandlas</b></p> <p style="position:absolute;top:142px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft41">En v�rdgivare f�r behandla endast s�dana personuppgifter som beh�vs</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft45">f�r de �ndam�l som anges i 4 �. Uppgifter om lag�vertr�delser m.m. som av-<br/>ses i 21 � personuppgiftslagen (1998:204) f�r endast behandlas om det �r ab-<br/>solut n�dv�ndigt f�r ett s�dant �ndam�l. �ven en v�rdgivare som inte �r<br/>statlig myndighet, landsting eller kommun f�r under dessa f�ruts�ttningar<br/>behandla uppgifter om lag�vertr�delser m.m. som avses i 21 � personupp-<br/>giftslagen.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:293px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>S�kbegrepp</b></p> <p style="position:absolute;top:319px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft41">K�nsliga personuppgifter som avses i 13 </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:509px;white-space:nowrap" class="ft41">� personuppgiftslagen</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft45">(1998:204) eller uppgifter om lag�vertr�delser m.m. som avses i 21 �<br/>samma lag f�r inte anv�ndas som s�kbegrepp. Inte heller f�r uppgifter om att<br/>n�gon f�tt bist�nd eller varit f�rem�l f�r andra insatser inom socialtj�nsten<br/>eller enligt utl�nningslagen (2005:716) anv�ndas som s�kbegrepp.</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">Det �r trots f�rbudet i f�rsta stycket till�tet att som s�kbegrepp anv�nda</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">uppgifter om</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft45">1. h�lsa, eller<br/>2. att n�gon varit f�rem�l f�r tv�ngsingripande enligt lagen (1991:1128)</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">om psykiatrisk tv�ngsv�rd eller lagen (1991:1129) om r�ttspsykiatrisk v�rd.</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att en v�rdgivare, trots f�rbudet i</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft45">f�rsta stycket, f�r anv�nda uppgifter om etnicitet eller uppgifter av betydelse<br/>f�r smittskyddet samt att n�gon f�tt bist�nd eller andra insatser inom social-<br/>tj�nsten eller varit f�rem�l f�r �tg�rder enligt utl�nningslagen som s�kbe-<br/>grepp f�r att g�ra vissa slags sammanst�llningar.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:611px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>3 kap. Skyldigheten att f�ra patientjournal</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:636px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>Inledande best�mmelse</b></p> <p style="position:absolute;top:662px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft41">Vid v�rd av patienter ska det f�ras patientjournal. En patientjournal</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">ska f�ras f�r varje patient och f�r inte vara gemensam f�r flera patienter.</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">I 6 kap. finns best�mmelser om direkt�tkomst till andra v�rdgivares upp-</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">gifter om patienter genom sammanh�llen journalf�ring.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:760px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>Syftet med en patientjournal</b></p> <p style="position:absolute;top:786px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft41">Syftet med att f�ra en patientjournal �r i f�rsta hand att bidra till en god</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">och s�ker v�rd av patienten.</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft45">En patientjournal �r �ven en informationsk�lla f�r<br/> patienten,<br/> uppf�ljning och utveckling av verksamheten,<br/> tillsyn och r�ttsliga krav,<br/> uppgiftsskyldighet enligt lag, samt<br/> forskning.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft51">5</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS 2008:355</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>Personer som �r skyldiga att f�ra en patientjournal</b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft51">Skyldig att f�ra en patientjournal �r</p> <p style="position:absolute;top:115px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51">1. den som enligt 3 kap. lagen (1998:531) om yrkesverksamhet p� h�lso-</p> <p style="position:absolute;top:132px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">och sjukv�rdens omr�de har legitimation eller s�rskilt f�rordnande att ut�va<br/>visst yrke,</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51">2. den som, utan att ha legitimation f�r yrket, utf�r arbetsuppgifter som</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">annars bara ska utf�ras av logoped, psykolog eller psykoterapeut inom den<br/>allm�nna h�lso- och sjukv�rden eller utf�r s�dana arbetsuppgifter inom den<br/>enskilda h�lso- och sjukv�rden som bitr�de �t legitimerad yrkesut�vare, och</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51">3. den som �r verksam som kurator i den allm�nna h�lso- och sjukv�rden.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>Ansvar f�r uppgifter i en patientjournal</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft51">Den som f�r patientjournal ansvarar f�r sina uppgifter i journalen.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>En patientjournals inneh�ll</b></p> <p style="position:absolute;top:380px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft51">En patientjournal f�r inneh�lla endast de uppgifter som beh�vs f�r de</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">�ndam�l som anges i 2 kap. 4 � f�rsta stycket 1 och 2.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:432px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft51">En patientjournal ska inneh�lla de uppgifter som beh�vs f�r en god</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">och s�ker v�rd av patienten.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft55">Om uppgifterna finns tillg�ngliga, ska en patientjournal alltid inneh�lla<br/>1. uppgift om patientens identitet,<br/>2. v�sentliga uppgifter om bakgrunden till v�rden,<br/>3. uppgift om st�lld diagnos och anledning till mera betydande �tg�rder,<br/>4. v�sentliga uppgifter om vidtagna och planerade �tg�rder, och<br/>5. uppgift om den information som l�mnats till patienten och om de st�ll-</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">ningstaganden som gjorts i fr�ga om val av behandlingsalternativ och om<br/>m�jligheten till en f�rnyad medicinsk bed�mning.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51">Patientjournalen ska vidare inneh�lla uppgift om vem som har gjort en</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">viss anteckning i journalen och n�r anteckningen gjordes.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:662px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft51">Ut�ver vad som f�reskrivs i 5 och 6 �� f�r en patientjournal inneh�lla</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">de uppgifter som enligt lag eller annan f�rfattning ska antecknas i en patient-<br/>journal.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:733px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft51">Om patienten anser att en uppgift i patientjournalen �r oriktig eller</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">missvisande, ska det antecknas i journalen.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:786px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft51">Uppgifter som ska antecknas enligt 68 �� ska f�ras in i journalen s�</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">snart som m�jligt.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:839px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft51">En journalanteckning ska, om det inte finns n�got synnerligt hinder,</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">signeras av den som ansvarar f�r uppgiften.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:891px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft51">Om en journalhandling eller en avskrift eller kopia av handlingen har</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">l�mnats ut till n�gon, ska det dokumenteras i patientjournalen vem som har</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft61">6</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:297px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>SFS 2008:355</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft65">f�tt handlingen, avskriften eller kopian och n�r denna har l�mnats ut. Detta<br/>g�ller dock inte utl�mnande genom direkt�tkomst.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:305px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:124px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft61">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft65">dela f�reskrifter om undantag fr�n 6 � andra stycket 1 n�r det g�ller provtag-<br/>ning f�r viss sjukdom och fr�n 10 � om signeringskrav.</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft61">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft61">f�reskrifter om en journalhandlings inneh�ll och utformning.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:240px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>Spr�ket i patientjournaler</b></p> <p style="position:absolute;top:266px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:266px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft61">De journalhandlingar som uppr�ttas inom h�lso- och sjukv�rden ska</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft65">vara skrivna p� svenska spr�ket, vara tydligt utformade och s� l�tta som<br/>m�jligt att f�rst� f�r patienten.</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft61">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft65">f�reskrifter om att en s�dan journalhandling f�r vara skriven p� ett annat<br/>spr�k �n svenska.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:399px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>Hantering av journalhandlingar</b></p> <p style="position:absolute;top:424px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:323px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft61">Uppgifter i en journalhandling f�r inte utpl�nas eller g�ras ol�sliga i</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft61">andra fall �n som avses i 8 kap. 4 �.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft61">Vid r�ttelse av en felaktighet ska det anges n�r r�ttelsen har skett och vem</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft61">som har gjort den.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:513px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft61">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft61">dela f�reskrifter om hur journalhandlingar ska hanteras och f�rvaras.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:575px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>Skyldighet att utf�rda intyg om v�rden</b></p> <p style="position:absolute;top:601px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft61">Den som enligt 3 � �r skyldig att f�ra patientjournal ska p� beg�ran</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft61">av patienten utf�rda intyg om v�rden.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:664px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>Bevarande av journalhandlingar</b></p> <p style="position:absolute;top:689px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft61">En journalhandling ska bevaras minst tio �r efter det att den sista upp-</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft65">giften f�rdes in i handlingen. Regeringen eller den myndighet som rege-<br/>ringen best�mmer f�r meddela f�reskrifter om att vissa slags journalhand-<br/>lingar ska bevaras under l�ngre tid �n tio �r.</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft61">S�rskilda best�mmelser om bevarande av journalhandlingar som tagits</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft61">om hand efter beslut av Socialstyrelsen finns i 9 kap. 4 �.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:350px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:813px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:353px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft61">F�r journalhandlingar som utg�r allm�nna handlingar g�ller, med de</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft65">undantag som f�ljer av 17 �, arkivlagen (1990:782) samt de best�mmelser<br/>som meddelas med st�d av arkivlagen.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:357px;white-space:nowrap" class="ft63"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:893px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>Patientjournaler i krig m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:919px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:360px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft61">Regeringen f�r meddela s�rskilda f�reskrifter om patientjournaler i</p> <p style="position:absolute;top:936px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft61">krig, vid krigsfara eller under s�dana utomordentliga f�rh�llanden som �r</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft71">7</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:369px;white-space:nowrap" class="ft72"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>SFS 2008:355</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:372px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft75">f�ranledda av att det �r krig utanf�r Sveriges gr�nser eller av att Sverige har<br/>varit i krig eller krigsfara.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:377px;white-space:nowrap" class="ft72"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:134px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft76"><b>4 kap. Grundl�ggande best�mmelser om inre sekretess och <br/>elektronisk �tkomst inom en v�rdgivares verksamhet</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:381px;white-space:nowrap" class="ft73"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:177px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>Inre sekretess</b></p> <p style="position:absolute;top:203px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:384px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft71">Den som arbetar hos en v�rdgivare f�r ta del av dokumenterade uppgif-</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft75">ter om en patient endast om han eller hon deltar i v�rden av patienten eller av<br/>annat sk�l beh�ver uppgifterna f�r sitt arbete inom h�lso- och sjukv�rden.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:389px;white-space:nowrap" class="ft73"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>Tilldelning av beh�righet f�r elektronisk �tkomst</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:392px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft71">En v�rdgivare ska best�mma villkor f�r tilldelning av beh�righet f�r</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft75">�tkomst till s�dana uppgifter om patienter som f�rs helt eller delvis automa-<br/>tiserat. S�dan beh�righet ska begr�nsas till vad som beh�vs f�r att den en-<br/>skilde ska kunna fullg�ra sina arbetsuppgifter inom h�lso- och sjukv�rden.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft71">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft75">f�reskrifter om tilldelning av beh�righet f�r �tkomst till uppgifter som f�rs<br/>helt eller delvis automatiserat.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft73"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>Kontroll av elektronisk �tkomst</b></p> <p style="position:absolute;top:485px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:399px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:485px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft71">En v�rdgivare ska se till att �tkomst till s�dana uppgifter om patienter</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft75">som f�rs helt eller delvis automatiserat dokumenteras och kan kontrolleras.<br/>V�rdgivare ska g�ra systematiska och �terkommande kontroller av om n�-<br/>gon obeh�rigen kommer �t s�dana uppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft71">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">f�reskrifter om dokumentation och kontroll enligt f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft73"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:619px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>Patientens m�jlighet att begr�nsa elektronisk �tkomst f�r v�rdsyfte</b></p> <p style="position:absolute;top:644px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:407px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft71">Personuppgifter som dokumenterats f�r �ndam�l som anges i 2 kap.</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft75">4 � f�rsta stycket 1 och 2 hos en v�rdenhet eller inom en v�rdprocess f�r inte<br/>g�ras tillg�ngliga genom elektronisk �tkomst f�r den som arbetar vid en an-<br/>nan v�rdenhet eller inom en annan v�rdprocess hos samma v�rdgivare, om<br/>patienten mots�tter sig det. I s�dana fall ska uppgiften genast sp�rras.</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft75">V�rdnadshavare till ett barn har dock inte r�tt att sp�rra barnets uppgifter.<br/>Uppgift om att det finns sp�rrade uppgifter f�r vara tillg�nglig f�r andra</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">v�rdenheter eller v�rdprocesser.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft73"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:803px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:414px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft71">En sp�rr enligt 4 � f�rsta stycket f�r h�vas av en beh�rig befattnings-</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">havare hos v�rdgivaren, om</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft75">1. patienten samtycker till det, eller<br/>2. patientens samtycke inte kan inh�mtas och informationen kan antas ha</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">betydelse f�r den v�rd som patienten oundg�ngligen beh�ver.</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft71">Uppgift om v�rdenheter eller v�rdprocesser som sp�rrat uppgifterna ska i</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft75">det fall som avses i 2 g�ras tillg�ngliga. D�refter f�r bara s�dana uppgifter<br/>som kan antas ha betydelse f�r v�rden av patienten g�ras tillg�ngliga.</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:419px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft81">8</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:423px;white-space:nowrap" class="ft82"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>SFS 2008:355</b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft85"><b>5 kap. Grundl�ggande best�mmelser om utl�mnande av <br/>uppgifter och handlingar samt viss uppgiftsskyldighet</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:426px;white-space:nowrap" class="ft83"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:115px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>Best�mmelser i andra lagar</b></p> <p style="position:absolute;top:140px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:431px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft81">Best�mmelser om r�tten att ta del av handlingar och uppgifter inom</p> <p style="position:absolute;top:158px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft86">den allm�nna h�lso- och sjukv�rden finns i tryckfrihetsf�rordningen och se-<br/>kretesslagen (1980:100).</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:434px;white-space:nowrap" class="ft83"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:211px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:438px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft81">I lagen (1998:531) om yrkesverksamhet p� h�lso- och sjukv�rdens om-</p> <p style="position:absolute;top:229px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft86">r�de finns best�mmelser som begr�nsar m�jligheten att l�mna ut uppgifter<br/>fr�n den enskilda h�lso- och sjukv�rden.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:441px;white-space:nowrap" class="ft83"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft87"><b>Myndighets skyldighet att l�mna uppgift ur journal uppr�ttad inom <br/>enskild h�lso- och sjukv�rd</b></p> <p style="position:absolute;top:335px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:446px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft81">En myndighet som enligt 9 kap. har hand om en patientjournal uppr�t-</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft86">tad inom enskild h�lso- och sjukv�rd har, om uppgift ur journalen beg�rs f�r<br/>s�rskilt fall, samma skyldighet att l�mna uppgiften som den haft som ansva-<br/>rat f�r journalen f�re �verl�mnandet till myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:449px;white-space:nowrap" class="ft83"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:432px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>Utl�mnande genom direkt�tkomst</b></p> <p style="position:absolute;top:458px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:453px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft81">Utl�mnande genom direkt�tkomst till personuppgifter �r till�ten endast</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft81">i den utstr�ckning som anges i lag eller f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft81">Om ett landsting eller en kommun bedriver h�lso- och sjukv�rd genom</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft86">flera myndigheter, f�r en s�dan myndighet ha direkt�tkomst till personupp-<br/>gifter som behandlas av n�gon annan s�dan myndighet i samma landsting<br/>eller kommun.</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft81">Ytterligare best�mmelser om utl�mnande genom direkt�tkomst finns i</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft81">5 �, 6 kap. och i 7 kap. 9 �.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:456px;white-space:nowrap" class="ft83"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:617px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:461px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft81">En v�rdgivare f�r medge en enskild direkt�tkomst till s�dana uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft86">om den enskilde sj�lv som f�r l�mnas ut till honom eller henne och som be-<br/>handlas f�r �ndam�l som anges i 2 kap. 4 � f�rsta stycket 1 och 2. Den en-<br/>skilde f�r under samma f�ruts�ttningar medges direkt�tkomst till s�dan do-<br/>kumentation som avses i 4 kap. 3 � f�rsta stycket f�rsta meningen.</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft81">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:723px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft86">f�reskrifter om de krav p� s�kerhets�tg�rder som ska g�lla vid s�dan direkt-<br/>�tkomst som avses i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:464px;white-space:nowrap" class="ft83"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:786px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>Utl�mnande p� medium f�r automatiserad behandling</b></p> <p style="position:absolute;top:811px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:468px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft81">F�r en personuppgift l�mnas ut, kan det ske p� medium f�r automatise-</p> <p style="position:absolute;top:829px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft81">rad behandling.</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:471px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft91">9</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:476px;white-space:nowrap" class="ft92"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>SFS 2008:355</b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>6 kap. Sammanh�llen journalf�ring</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft93"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>Direkt�tkomst till uppgifter hos en annan v�rdgivare</b></p> <p style="position:absolute;top:123px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:483px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:123px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft91">En v�rdgivare f�r, under de f�ruts�ttningar som anges i 2 �, ha direkt-</p> <p style="position:absolute;top:140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft95">�tkomst till personuppgifter som behandlas av andra v�rdgivare f�r �ndam�l<br/>som anges i 2 kap. 4 � f�rsta stycket 1 och 2.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:486px;white-space:nowrap" class="ft93"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:203px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>Patientens inflytande vid sammanh�llen journalf�ring m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:229px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:491px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:229px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft91">Om en patient mots�tter sig det f�r andra uppgifter om patienten �n</p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft95">dem som anges i andra stycket inte g�ras tillg�ngliga f�r andra v�rdgivare<br/>genom sammanh�llen journalf�ring.</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft91">Uppgift om att det finns sp�rrade uppgifter om en patient samt uppgift om</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft95">vilken v�rdgivare som har sp�rrat uppgifterna f�r g�ras tillg�ngliga f�r andra<br/>v�rdgivare genom sammanh�llen journalf�ring. En annan v�rdgivare f�r ta<br/>del av uppgift om vilken v�rdgivare som har sp�rrat uppgifterna endast un-<br/>der de f�ruts�ttningar som anges i 4 �.</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft91">Innan uppgifter om en patient g�rs tillg�ngliga f�r andra v�rdgivare ge-</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft95">nom sammanh�llen journalf�ring, ska patienten informeras om vad den sam-<br/>manh�llna journalf�ringen inneb�r och om att patienten kan mots�tta sig att<br/>andra uppgifter �n dem som anges i andra stycket g�rs tillg�ngliga f�r andra<br/>v�rdgivare genom sammanh�llen journalf�ring.</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft91">Om en patient mots�tter sig att andra uppgifter �n dem som anges i andra</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft95">stycket g�rs tillg�ngliga f�r andra v�rdgivare genom sammanh�llen journal-<br/>f�ring ska uppgifterna genast sp�rras. V�rdnadshavaren till ett barn kan dock<br/>inte sp�rra uppgifter om barnet. En patient kan n�r som helst beg�ra att den<br/>v�rdgivare som har sp�rrat uppgifterna h�ver sp�rren.</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft91">Osp�rrade uppgifter om patienten ska g�ras tillg�ngliga f�r de v�rdgivare</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft95">som �r anslutna till systemet med sammanh�llen journalf�ring. Det ska vi-<br/>dare inf�ras en uppgift i systemet om att det finns osp�rrade uppgifter om<br/>patienten. Andra v�rdgivare ska kunna ta del av denna uppgift utan att ta del<br/>av uppgift om vilken v�rdgivare som har gjort uppgiften tillg�nglig och<br/>�vriga uppgifters inneh�ll.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:494px;white-space:nowrap" class="ft93"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:670px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft91">F�r att en v�rdgivare ska f� behandla uppgifter som en annan v�rd-</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft95">givare gjort tillg�ngliga i systemet med sammanh�llen journalf�ring enligt<br/>2 � fj�rde stycket kr�vs att</p> <p style="position:absolute;top:723px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft95">1. uppgifterna r�r en patient som det finns en aktuell patientrelation med,<br/>2. uppgifterna kan antas ha betydelse f�r att f�rebygga, utreda eller be-</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft91">handla sjukdomar och skador hos patienten inom h�lso- och sjukv�rden, och</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft95">3. patienten samtycker till det.<br/>V�rdgivaren f�r �ven behandla s�dana uppgifter om<br/>1. uppgifterna r�r en patient som det finns eller har funnits en patientrela-</p> <p style="position:absolute;top:829px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft91">tion med,</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft91">2. uppgifterna kan antas ha betydelse f�r att utf�rda s�dant intyg som av-</p> <p style="position:absolute;top:864px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft91">ses i 3 kap. 16 �, och</p> <p style="position:absolute;top:882px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft95">3. patienten samtycker till det.<br/>F�r att en v�rdgivare ska f� behandla s�dana uppgifter som en v�rdnads-</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft91">havare inte har r�tt att sp�rra enligt 2 � fj�rde stycket andra meningen kr�vs</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft101">10</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:506px;white-space:nowrap" class="ft102"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>SFS 2008:355</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:509px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft105">att f�ruts�ttningarna enligt f�rsta stycket 1 och 2 eller andra stycket 1 och 2<br/>�r uppfyllda.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:513px;white-space:nowrap" class="ft103"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:124px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:516px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft101">Om det finns sp�rrade uppgifter om en patient och det f�religger fara</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft105">f�r dennes liv eller det annars f�religger allvarlig risk f�r dennes h�lsa, f�r<br/>v�rdgivaren, om patienten inte kan h�va sp�rren enligt 2 � fj�rde stycket, ta<br/>del av uppgift om vilken eller vilka v�rdgivare som har sp�rrat uppgifterna.<br/>Om v�rdgivaren med ledning av denna uppgift bed�mer att de sp�rrade upp-<br/>gifterna kan antas ha betydelse f�r den v�rd som patienten oundg�ngligen<br/>beh�ver, f�r v�rdgivaren beg�ra hos den v�rdgivare som har sp�rrat uppgif-<br/>terna att denne h�ver sp�rren.</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft101">Om det finns osp�rrade uppgifter om en patient och det f�religger fara f�r</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft105">dennes liv eller det annars f�religger allvarlig risk f�r dennes h�lsa, f�r v�rd-<br/>givaren, om patientens samtycke inte kan inh�mtas enligt 3 �, ta del av upp-<br/>gift om vilken eller vilka v�rdgivare som har gjort uppgifterna tillg�ngliga.<br/>Om v�rdgivaren med ledning av denna uppgift bed�mer att de osp�rrade<br/>uppgifterna kan antas ha betydelse f�r den v�rd som patienten oundg�ngli-<br/>gen beh�ver, f�r v�rdgivaren behandla de osp�rrade uppgifterna.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:521px;white-space:nowrap" class="ft103"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:524px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft101">En v�rdgivare f�r inte behandla en annan v�rdgivares uppgifter om en</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft105">patient i systemet med sammanh�llen journalf�ring under andra f�ruts�tt-<br/>ningar �n dem som anges i 3 och 4 �� �ven om patienten uttryckligen sam-<br/>tycker till det.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:528px;white-space:nowrap" class="ft103"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:505px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>Personuppgiftsansvar vid sammanh�llen journalf�ring</b></p> <p style="position:absolute;top:530px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:531px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft101">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft105">dela f�reskrifter om vem som ska ha personuppgiftsansvar f�r �vergripande<br/>fr�gor om tekniska och organisatoriska s�kerhets�tg�rder vid sammanh�llen<br/>journalf�ring.</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft101">I 2 kap. 6 � finns allm�nna best�mmelser om personuppgiftsansvar.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft103"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:646px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>Beh�righetstilldelning och �tkomstkontroll</b></p> <p style="position:absolute;top:672px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft101">Best�mmelserna i 4 kap. 2 och 3 �� g�ller �ven f�r beh�righetstilldel-</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft101">ning och �tkomstkontroll vid sammanh�llen journalf�ring.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:543px;white-space:nowrap" class="ft103"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:734px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>Bevarande och gallring</b></p> <p style="position:absolute;top:760px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft101">N�r patientjournaler �r tillg�ngliga f�r flera v�rdgivare genom sam-</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft105">manh�llen journalf�ring g�ller skyldigheten enligt 3 kap. 17 � att bevara en<br/>journalhandling bara den v�rdgivare som ansvarar f�r handlingen.</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft101">Om en journalhandling eller annan handling �r tillg�nglig f�r en myndig-</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft105">het bara genom sammanh�llen journalf�ring och myndigheten inte ansvarar<br/>f�r den, f�r myndigheten gallra handlingen fr�n sitt arkiv.</p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:551px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:663px;white-space:nowrap" class="ft111">11</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:555px;white-space:nowrap" class="ft112"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2008:355</b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>7 kap. Nationella och regionala kvalitetsregister</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:558px;white-space:nowrap" class="ft113"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Inledande best�mmelse</b></p> <p style="position:absolute;top:123px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:563px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:123px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft111">Med kvalitetsregister avses en automatiserad och strukturerad samling</p> <p style="position:absolute;top:140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">av personuppgifter som inr�ttats s�rskilt f�r �ndam�let att systematiskt och<br/>fortl�pande utveckla och s�kra v�rdens kvalitet. Kvalitetsregistren ska m�j-<br/>ligg�ra j�mf�relse inom h�lso- och sjukv�rden p� nationell eller regional<br/>niv�. Best�mmelserna i detta kapitel g�ller f�r nationella och regionala kva-<br/>litetsregister i vilka personuppgifter samlas in fr�n flera v�rdgivare.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:566px;white-space:nowrap" class="ft113"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Den enskildes inst�llning till behandling i kvalitetsregister</b></p> <p style="position:absolute;top:282px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:570px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft111">Personuppgifter f�r inte behandlas i ett nationellt eller regionalt kvali-</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">tetsregister, om den enskilde mots�tter sig det.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft111">Om den enskilde mots�tter sig personuppgiftsbehandlingen sedan den p�-</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">b�rjats, ska uppgifterna utpl�nas ur registret s� snart som m�jligt.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft113"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:380px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Information</b></p> <p style="position:absolute;top:405px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:578px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft111">Innan personuppgifter behandlas i ett nationellt eller regionalt kvali-</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">tetsregister ska den som �r personuppgiftsansvarig se till att den enskilde, ut-<br/>�ver den information som ska l�mnas enligt 8 kap. 6 �, f�r information om</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft115">1. r�tten att n�r som helst f� uppgifter om sig sj�lv utpl�nade ur registret,<br/>2. i vilken utstr�ckning personuppgifter inh�mtas fr�n n�gon annan k�lla</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">�n fr�n den enskilde sj�lv eller dennes patientjournal, och</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft111">3. vilka kategorier av mottagare som personuppgifter kan komma att l�m-</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">nas ut till.</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft111">Om det inte �r m�jligt att l�mna informationen innan personuppgifts-</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">behandlingen p�b�rjas, ska den l�mnas s� snart som m�jligt d�refter.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:581px;white-space:nowrap" class="ft113"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:609px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Kvalitetsregisters �ndam�l</b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:585px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft111">I st�llet f�r vad som anges i 2 kap. 4 och 5 �� g�ller att personuppgifter</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">i nationella och regionala kvalitetsregister f�r behandlas f�r �ndam�let att<br/>systematiskt och fortl�pande utveckla och s�kra v�rdens kvalitet.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:588px;white-space:nowrap" class="ft113"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:705px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:593px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft111">Personuppgifter som behandlas f�r de �ndam�l som anges i 4 � f�r</p> <p style="position:absolute;top:723px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">ocks� behandlas f�r �ndam�len</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft115">1. framst�llning av statistik,<br/>2. forskning inom h�lso- och sjukv�rden,<br/>3. utl�mnande till den som ska anv�nda uppgifterna f�r �ndam�l som</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">anges i 1 och 2 eller i 4 �, och</p> <p style="position:absolute;top:811px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft111">4. fullg�rande av annan uppgiftsskyldighet som f�ljer av lag eller f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:829px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">ning �n den som anges i 15 kap. 5 � sekretesslagen (1980:100).</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:596px;white-space:nowrap" class="ft113"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:864px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:600px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft111">Personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister f�r inte be-</p> <p style="position:absolute;top:882px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">handlas f�r n�gra andra �ndam�l �n de som anges i 4 och 5 ��.</p> </div> <div id="page12-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:603px;white-space:nowrap" class="ft120"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft121">12</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:608px;white-space:nowrap" class="ft122"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>SFS 2008:355</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:611px;white-space:nowrap" class="ft123"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft124"><b>Personuppgiftsansvar</b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft124"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:615px;white-space:nowrap" class="ft120"> </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft121">Endast myndigheter inom h�lso- och sjukv�rden f�r vara personupp-</p> <p style="position:absolute;top:115px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft125">giftsansvariga f�r central behandling av personuppgifter i ett nationellt eller<br/>regionalt kvalitetsregister.</p> <p style="position:absolute;top:150px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft121">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r besluta</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft121">om undantag fr�n f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft121">I 2 kap. 6 � finns allm�nna best�mmelser om personuppgiftsansvar.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:618px;white-space:nowrap" class="ft123"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:230px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft124"><b>Personuppgifter som f�r behandlas</b></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft124"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:623px;white-space:nowrap" class="ft120"> </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft121">Endast s�dana personuppgifter som beh�vs f�r �ndam�l som anges i</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft121">4 � f�r behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft121">En enskilds personnummer eller namn f�r behandlas i ett nationellt eller</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft125">regionalt kvalitetsregister endast om det inte �r tillr�ckligt f�r �ndam�l som<br/>anges i 4 � att anv�nda kodade personuppgifter eller personuppgifter som<br/>endast indirekt kan h�nf�ras till den enskilde.</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft121">K�nsliga personuppgifter som avses i 13 </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:506px;white-space:nowrap" class="ft121">� personuppgiftslagen</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft125">(1998:204) och som inte r�r h�lsa samt uppgifter om lag�vertr�delser m.m.<br/>som avses i 21 � samma lag f�r behandlas endast om regeringen eller den<br/>myndighet som regeringen best�mmer i enskilda fall medger det.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:626px;white-space:nowrap" class="ft123"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft124"><b>Utl�mnande genom direkt�tkomst</b></p> <p style="position:absolute;top:485px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft124"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:630px;white-space:nowrap" class="ft120"> </p> <p style="position:absolute;top:485px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft121">En v�rdgivare f�r ha direkt�tkomst till de uppgifter som v�rdgivaren</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft121">l�mnat till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:633px;white-space:nowrap" class="ft123"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:548px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft124"><b>Bevarande och gallring</b></p> <p style="position:absolute;top:574px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft124"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:638px;white-space:nowrap" class="ft120"> </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft121">Personuppgifter i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister ska</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft121">gallras n�r de inte l�ngre beh�vs f�r det �ndam�l som anges i 4 �.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft121">En arkivmyndighet inom ett landsting eller en kommun f�r dock f�re-</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft125">skriva att personuppgifter i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister som<br/>f�rs inom landstinget eller kommunen f�r bevaras f�r historiska, statistiska<br/>eller vetenskapliga �ndam�l.</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft121">Om regeringen eller den myndighet regeringen best�mt har meddelat f�-</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft125">reskrifter enligt 7 � andra stycket, f�r regeringen eller myndigheten ocks�<br/>f�reskriva att personuppgifter f�r bevaras f�r historiska, statistiska eller ve-<br/>tenskapliga �ndam�l.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft122"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:777px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>8 kap. R�ttigheter f�r den enskilde</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:645px;white-space:nowrap" class="ft123"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:803px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft124"><b>R�tt att ta del av uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:829px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft124"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft120"> </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft121">Att en myndighet inom allm�n h�lso- och sjukv�rd under vissa f�rut-</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft125">s�ttningar �r skyldig att l�mna ut journalhandlingar och andra handlingar<br/>och uppgifter till en patient, framg�r av tryckfrihetsf�rordningen och sekre-<br/>tesslagen (1980:100).</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:653px;white-space:nowrap" class="ft123"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:917px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft124"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:657px;white-space:nowrap" class="ft120"> </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft121">En journalhandling inom enskild h�lso- och sjukv�rd ska p� beg�ran</p> <p style="position:absolute;top:935px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft121">av patienten eller av en n�rst�ende till patienten s� snart som m�jligt tillhan-</p> </div> <div id="page13-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:660px;white-space:nowrap" class="ft130"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:663px;white-space:nowrap" class="ft131">13</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:665px;white-space:nowrap" class="ft132"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft132"><b>SFS 2008:355</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:668px;white-space:nowrap" class="ft130"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft135">dah�llas honom eller henne f�r att l�sas eller skrivas av p� st�llet eller i av-<br/>skrift eller kopia, om inte annat f�ljer av 2 kap. 8 � andra stycket eller 9 �<br/>f�rsta stycket lagen (1998:531) om yrkesverksamhet p� h�lso- och sjukv�r-<br/>dens omr�de.</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft131">Fr�gor om utl�mnande av en journalhandling enligt f�rsta stycket pr�vas</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft135">av den som �r ansvarig f�r journalhandlingen. Anser den ansvarige att jour-<br/>nalhandlingen eller n�gon del av den inte b�r l�mnas ut, ska han eller hon<br/>genast med eget yttrande �verl�mna fr�gan till Socialstyrelsen f�r pr�vning.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:672px;white-space:nowrap" class="ft133"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:240px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft134"><b>R�ttelse</b></p> <p style="position:absolute;top:266px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft134"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:675px;white-space:nowrap" class="ft130"> </p> <p style="position:absolute;top:266px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft131">Best�mmelserna i 28 � personuppgiftslagen (1998:204) om den per-</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft135">sonuppgiftsansvariges skyldighet att p� beg�ran av den registrerade r�tta,<br/>blockera eller utpl�na personuppgifter och att underr�tta tredje man, till vil-<br/>ken uppgifterna har l�mnats ut, ska g�lla �ven d� s�dan behandling av per-<br/>sonuppgifter som avses i 1 kap. 4 � skett i strid med denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft131">Enligt 3 kap. 14 � f�r dock uppgifter i en journalhandling inte utpl�nas</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft131">eller g�ras ol�sliga i andra fall �n som avses i 4 �.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:680px;white-space:nowrap" class="ft133"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft134"><b>F�rst�rande av patientjournal</b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft134"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft130"> </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft131">P� ans�kan av patienten eller n�gon annan som omn�mns i en patient-</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft135">journal f�r Socialstyrelsen besluta att journalen helt eller delvis ska f�rst�-<br/>ras. F�ruts�ttningarna f�r detta �r att</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft135">1. godtagbara sk�l anf�rs f�r ans�kan,<br/>2. patientjournalen eller den del av den som ans�kan avser uppenbarligen</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft131">inte beh�vs f�r patientens v�rd, och</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft131">3. det fr�n allm�n synpunkt uppenbarligen inte finns sk�l att bevara jour-</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft131">nalen.</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft131">Innan ans�kan slutligt pr�vas f�r den som ansvarar f�r en journalhandling</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft131">som omfattas av ans�kan ges tillf�lle att yttra sig.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:687px;white-space:nowrap" class="ft133"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:646px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft134"><b>Information</b></p> <p style="position:absolute;top:672px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft134"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:690px;white-space:nowrap" class="ft130"> </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft131">En v�rdgivare ska p� beg�ran av en patient l�mna information om den</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft135">direkt�tkomst och elektroniska �tkomst till uppgifter om patienten som f�re-<br/>kommit.</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft131">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft131">n�rmare f�reskrifter om information enligt f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:695px;white-space:nowrap" class="ft133"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:778px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft134"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:698px;white-space:nowrap" class="ft130"> </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft131">Den som �r personuppgiftsansvarig enligt denna lag ska se till att den</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft131">registrerade f�r information om personuppgiftsbehandlingen.</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft135">Informationen ska inneh�lla upplysningar om<br/>1. vem som �r personuppgiftsansvarig,<br/>2. �ndam�let med behandlingen,<br/>3. vilka kategorier av uppgifter som behandlas,<br/>4. den uppgiftsskyldighet som kan f�lja av lag eller f�rordning,<br/>5. de sekretess- och s�kerhetsbest�mmelser som g�ller f�r uppgifterna och</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft131">behandlingen,</p> <p style="position:absolute;top:936px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft131">6. r�tten enligt 4 kap. 4 � att i vissa fall beg�ra att uppgifter sp�rras,</p> </div> <div id="page14-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:702px;white-space:nowrap" class="ft140"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft141">14</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:707px;white-space:nowrap" class="ft142"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft142"><b>SFS 2008:355</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:710px;white-space:nowrap" class="ft140"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft141">7. r�tten enligt 5 � att f� information om den direkt�tkomst och elektro-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft141">niska �tkomst som f�rekommit,</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft145">8. r�tten att ta del av uppgifter enligt 26 � personuppgiftslagen (1998:204),<br/>9. r�tten till r�ttelse och underr�ttelse av tredje man enligt 28 � person-</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft141">uppgiftslagen,</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft141">10. r�tten enligt 10 kap. 1 � till skadest�nd vid behandling av person-</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft141">uppgifter i strid med denna lag,</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft141">11. vad som g�ller i fr�ga om s�kbegrepp, direkt�tkomst och utl�mnande</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft141">av uppgifter p� medium f�r automatiserad behandling,</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft145">12. vad som g�ller i fr�ga om bevarande och gallring, samt<br/>13. huruvida personuppgiftsbehandlingen �r frivillig eller inte.<br/>I 6 kap. 2 � och 7 kap. 3 � finns ytterligare best�mmelser om vilken infor-</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft141">mation som ska l�mnas i vissa fall.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:714px;white-space:nowrap" class="ft143"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:328px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft144"><b>Andra r�ttigheter enligt denna lag</b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft144"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:717px;white-space:nowrap" class="ft140"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft141">I denna lag finns f�reskrifter om andra r�ttigheter f�r den enskilde i</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft141">3 kap. 8 �, 4 kap. 4 �, 6 kap. 2 � samt 7 kap. 2 och 3 ��.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:722px;white-space:nowrap" class="ft142"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft142"><b>9 kap. Omh�ndertagande och �terl�mnande av patientjournal</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:726px;white-space:nowrap" class="ft143"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft144"><b>F�ruts�ttningar f�r omh�ndertagande</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft144"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:729px;white-space:nowrap" class="ft140"> </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft141">Om det p� sannolika sk�l kan antas att patientjournaler inom enskild</p> <p style="position:absolute;top:485px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft145">h�lso- och sjukv�rd inte kommer att handhas enligt denna lag eller enligt f�-<br/>reskrifter som meddelats i anslutning till lagen, f�r Socialstyrelsen besluta<br/>att patientjournalerna ska tas om hand.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft141">Socialstyrelsen f�r ocks� besluta om omh�ndertagande av patientjournaler</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft141">inom enskild h�lso- och sjukv�rd, om</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft145">1. den som ansvarar f�r hanteringen av journalerna ans�ker om det, och<br/>2. det finns ett p�tagligt behov av att journalerna tas om hand.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:734px;white-space:nowrap" class="ft143"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:636px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft144"><b>F�ruts�ttningar f�r �terl�mnande</b></p> <p style="position:absolute;top:662px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft144"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:737px;white-space:nowrap" class="ft140"> </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft141">En omh�ndertagen patientjournal ska �terl�mnas, om det �r m�jligt</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft145">och det inte finns sk�l f�r omh�ndertagande enligt 1 �. Beslut i fr�ga om<br/>�terl�mnande meddelas av Socialstyrelsen efter ans�kan av den som vid be-<br/>slutet om omh�ndertagande ansvarade f�r hanteringen av journalen.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft143"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:760px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft144"><b>Ansvaret f�r omh�ndertagna journaler</b></p> <p style="position:absolute;top:786px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft144"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:744px;white-space:nowrap" class="ft140"> </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft141">Patientjournaler som omh�ndertagits enligt 1 � ska f�rvaras avskilda</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft145">hos arkivmyndigheten i det landsting eller, i fr�ga om kommun som inte till-<br/>h�r n�got landsting, den kommun d�r journalerna finns. Socialstyrelsen ska i<br/>varje beslut om omh�ndertagande ange hos vilken arkivmyndighet journa-<br/>lerna ska f�rvaras.</p> </div> <div id="page15-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:943px;left:663px;white-space:nowrap" class="ft150">15</p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft151"><b>SFS 2008:355</b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft152"><b>Bevarande av omh�ndertagna journaler</b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft152"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft150">Omh�ndertagna journalhandlingar ska bevaras minst tio �r fr�n det att</p> <p style="position:absolute;top:115px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft150">de kom in till arkivmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft152"><b>Verkst�llighet av beslut om omh�ndertagande</b></p> <p style="position:absolute;top:185px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft152"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:185px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft150">Ett beslut om omh�ndertagande av patientjournaler f�r verkst�llas �ven</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft150">om det inte vunnit laga kraft, om inte n�got annat f�reskrivits i beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft150">Polismyndigheten ska l�mna den hj�lp som beh�vs f�r att verkst�lla ett</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft150">beslut om omh�ndertagande av patientjournaler.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft151"><b>10 kap. Skadest�nd och �verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft152"><b>Skadest�nd</b></p> <p style="position:absolute;top:335px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft152"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:335px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft150">Best�mmelserna om skadest�nd i 48 � personuppgiftslagen (1998:204)</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft153">g�ller vid s�dan behandling av personuppgifter enligt denna lag som �r helt<br/>eller delvis automatiserad eller d�r uppgifterna ing�r i eller �r avsedda att<br/>ing� i en strukturerad samling av personuppgifter som �r tillg�ngliga f�r<br/>s�kning eller sammanst�llning enligt s�rskilda kriterier.</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft152"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:476px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft152"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:476px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft150">Socialstyrelsens beslut om att avsl� en ans�kan om f�rst�ring av en pa-</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft153">tientjournal enligt 8 kap. 4 � f�rsta stycket, samt i fr�ga om omh�nderta-<br/>gande eller �terl�mnande av patientjournaler enligt 9 kap. 1 och 2 ��, f�r<br/>�verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Pr�vningstillst�nd kr�vs vid<br/>�verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft150">I fr�ga om �verklagande av Socialstyrelsens beslut enligt 8 kap. 2 � andra</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft150">stycket g�ller i till�mpliga delar 15 kap. 7 � sekretesslagen (1980:100).</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft150">Vid s�dan behandling av personuppgifter som avses i 1 kap. 4 � finns yt-</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft153">terligare best�mmelser om �verklagande i 5153 �� personuppgiftslagen<br/>(1998:204).</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft150">�vriga beslut enligt denna lag f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft150">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2008, d� patientjournallagen</p> <p style="position:absolute;top:706px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft150">(1985:562) och lagen (1998:544) om v�rdregister ska upph�ra att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft150">2. Best�mmelserna i 7 kap. ska inte b�rja till�mpas f�rr�n den 1 juli 2009</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft153">i fr�ga om nationella och regionala kvalitetsregister som b�rjat f�ras f�re<br/>denna lags ikrafttr�dande.</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft150">3. Best�mmelserna i 7 kap. 2 och 3 �� g�ller inte f�r personuppgifter som</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft150">behandlats i nationella och regionala kvalitetsregister f�re den 1 juli 2009.</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft150">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:865px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft150">FREDRIK REINFELDT</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft153">G�RAN H�GGLUND<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> <div id="page16-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft160">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft160">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Patientdatalag;

utf�rdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs f�ljande.

1 kap. Lagens till�mpningsomr�de m.m.

Lagens till�mpningsomr�de

1 �

Denna lag till�mpas vid v�rdgivares behandling av personuppgifter

inom h�lso- och sjukv�rden. I lagen finns ocks� best�mmelser om skyldig-
het att f�ra patientjournal.

Lagen g�ller i till�mpliga delar �ven uppgifter om avlidna personer.

Lagens syfte

2 �

Informationshantering inom h�lso- och sjukv�rden ska vara organise-

rad s� att den tillgodoser patients�kerhet och god kvalitet samt fr�mjar kost-
nadseffektivitet.

Personuppgifter ska utformas och i �vrigt behandlas s� att patienters och

�vriga registrerades integritet respekteras.

Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och f�rvaras s� att obeh�-

riga inte f�r tillg�ng till dem.

Definitioner

3 �

I denna lag anv�nds f�ljande uttryck med nedan angiven betydelse.

1

Prop. 2007/08:126, bet. 2007/08:SoU16, rskr. 2007/08:207.

Uttryck

Betydelse

H�lso- och sjukv�rd

Verksamhet som avses i h�lso- och sjuk-
v�rdslagen (1982:763), tandv�rdslagen
(1985:125), lagen (1991:1128) om psykia-
trisk tv�ngsv�rd, lagen (1991:1129) om
r�ttspsykiatrisk v�rd, smittskyddslagen
(2004:168), lagen (1944:133) om kastre-
ring, lagen (1972:119) om fastst�llande av
k�nstillh�righet i vissa fall samt lagen
(2006:351) om genetisk integritet m.m.

SFS 2008:355

Utkom fr�n trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:355

F�rh�llandet till personuppgiftslagen

4 �

Personuppgiftslagen (1998:204) g�ller vid s�dan behandling av per-

sonuppgifter inom h�lso- och sjukv�rden som �r helt eller delvis automatise-
rad eller d�r uppgifterna ing�r i eller �r avsedda att ing� i en strukturerad
samling av personuppgifter som �r tillg�ngliga f�r s�kning eller samman-
st�llning enligt s�rskilda kriterier, om inte annat f�ljer av denna lag eller f�-
reskrifter som meddelats med st�d av denna lag.

2 kap. Grundl�ggande best�mmelser om behandling av
personuppgifter

Kapitlets till�mpningsomr�de

1 �

Best�mmelserna i detta kapitel till�mpas vid s�dan behandling av per-

sonuppgifter som avses i 1 kap. 4 �.

Journalhandling

Framst�llning i skrift eller bild samt upp-
tagning som kan l�sas, avlyssnas eller p�
annat s�tt uppfattas endast med tekniskt
hj�lpmedel och som uppr�ttas eller in-
kommer i samband med v�rden av en pa-
tient och som inneh�ller uppgifter om pa-
tientens h�lsotillst�nd eller andra person-
liga f�rh�llanden eller om vidtagna eller
planerade v�rd�tg�rder.

Patientjournal

En eller flera journalhandlingar som r�r
samma patient.

Sammanh�llen journalf�ring

Ett elektroniskt system, som g�r det m�j-
ligt f�r en v�rdgivare att ge eller f� direkt-
�tkomst till personuppgifter hos en annan
v�rdgivare.

V�rdgivare

Statlig myndighet, landsting och kommun
i fr�ga om s�dan h�lso- och sjukv�rd som
myndigheten, landstinget eller kommunen
har ansvar f�r (offentlig v�rdgivare) samt
annan juridisk person eller enskild n�-
ringsidkare som bedriver h�lso- och sjuk-
v�rd (privat v�rdgivare).

Uttryck

Betydelse

background image

3

SFS 2008:355

Den enskildes inst�llning till personuppgiftsbehandling

2 �

Behandling av personuppgifter som �r till�ten enligt denna lag f�r utf�-

ras �ven om den enskilde mots�tter sig den. Det g�ller dock inte i de fall som
anges i 4 kap. 4 �, 6 kap. och 7 kap. 2 � eller om n�got annat framg�r av an-
nan lag eller f�rordning.

3 �

Behandling av personuppgifter som inte �r till�ten enligt denna lag f�r

�nd� ske, om den enskilde l�mnat ett uttryckligt samtycke till behandlingen.
Det g�ller dock inte i de fall som anges i 6 kap. 5 � eller om n�got annat
framg�r av annan lag eller f�rordning.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att en behandling av personupp-

gifter som inte �r till�ten enligt denna lag inte heller i andra fall f�r utf�ras
trots att den enskilde l�mnat samtycke till behandlingen.

�ndam�l med personuppgiftsbehandlingen

4 �

Personuppgifter f�r behandlas inom h�lso- och sjukv�rden om det be-

h�vs f�r

1. att fullg�ra de skyldigheter som anges i 3 kap. och uppr�tta annan do-

kumentation som beh�vs i och f�r v�rden av patienter,

2. administration som r�r patienter och som syftar till att ge v�rd i en-

skilda fall eller som annars f�ranleds av v�rd i enskilda fall,

3. att uppr�tta annan dokumentation som f�ljer av lag, f�rordning eller an-

nan f�rfattning,

4. att systematiskt och fortl�pande utveckla och s�kra kvaliteten i verk-

samheten,

5. administration, planering, uppf�ljning, utv�rdering och tillsyn av verk-

samheten, eller

6. att framst�lla statistik om h�lso- och sjukv�rden.
I 7 kap. 4 och 5 �� finns s�rskilda best�mmelser om �ndam�len med be-

handling av personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister.

5 �

Personuppgifter som behandlas f�r �ndam�l som anges i 4 � f�r ocks�

behandlas f�r att fullg�ra uppgiftsl�mnande som sker i �verensst�mmelse
med lag eller f�rordning. I �vrigt g�ller 9 � f�rsta stycket d och andra stycket
personuppgiftslagen (1998:204).

Personuppgiftsansvar

6 �

En v�rdgivare �r personuppgiftsansvarig f�r den behandling av person-

uppgifter som v�rdgivaren utf�r. I landsting och kommun �r varje myndig-
het som bedriver h�lso- och sjukv�rd personuppgiftsansvarig f�r den be-
handling av personuppgifter som myndigheten utf�r.

Personuppgiftsansvaret enligt f�rsta stycket omfattar �ven s�dan behand-

ling av personuppgifter som v�rdgivaren, eller den myndighet i ett landsting
eller en kommun som �r personuppgiftsansvarig, utf�r n�r v�rdgivaren eller
myndigheten genom direkt�tkomst i ett enskilt fall bereder sig tillg�ng till
personuppgifter om en patient hos en annan v�rdgivare eller annan myndig-
het i samma landsting eller kommun.

background image

4

SFS 2008:355

I 6 och 7 kap. finns s�rskilda best�mmelser om personuppgiftsansvar.

Personuppgifter som f�r behandlas

7 �

En v�rdgivare f�r behandla endast s�dana personuppgifter som beh�vs

f�r de �ndam�l som anges i 4 �. Uppgifter om lag�vertr�delser m.m. som av-
ses i 21 � personuppgiftslagen (1998:204) f�r endast behandlas om det �r ab-
solut n�dv�ndigt f�r ett s�dant �ndam�l. �ven en v�rdgivare som inte �r
statlig myndighet, landsting eller kommun f�r under dessa f�ruts�ttningar
behandla uppgifter om lag�vertr�delser m.m. som avses i 21 � personupp-
giftslagen.

S�kbegrepp

8 �

K�nsliga personuppgifter som avses i 13

� personuppgiftslagen

(1998:204) eller uppgifter om lag�vertr�delser m.m. som avses i 21 �
samma lag f�r inte anv�ndas som s�kbegrepp. Inte heller f�r uppgifter om att
n�gon f�tt bist�nd eller varit f�rem�l f�r andra insatser inom socialtj�nsten
eller enligt utl�nningslagen (2005:716) anv�ndas som s�kbegrepp.

Det �r trots f�rbudet i f�rsta stycket till�tet att som s�kbegrepp anv�nda

uppgifter om

1. h�lsa, eller
2. att n�gon varit f�rem�l f�r tv�ngsingripande enligt lagen (1991:1128)

om psykiatrisk tv�ngsv�rd eller lagen (1991:1129) om r�ttspsykiatrisk v�rd.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att en v�rdgivare, trots f�rbudet i

f�rsta stycket, f�r anv�nda uppgifter om etnicitet eller uppgifter av betydelse
f�r smittskyddet samt att n�gon f�tt bist�nd eller andra insatser inom social-
tj�nsten eller varit f�rem�l f�r �tg�rder enligt utl�nningslagen som s�kbe-
grepp f�r att g�ra vissa slags sammanst�llningar.

3 kap. Skyldigheten att f�ra patientjournal

Inledande best�mmelse

1 �

Vid v�rd av patienter ska det f�ras patientjournal. En patientjournal

ska f�ras f�r varje patient och f�r inte vara gemensam f�r flera patienter.

I 6 kap. finns best�mmelser om direkt�tkomst till andra v�rdgivares upp-

gifter om patienter genom sammanh�llen journalf�ring.

Syftet med en patientjournal

2 �

Syftet med att f�ra en patientjournal �r i f�rsta hand att bidra till en god

och s�ker v�rd av patienten.

En patientjournal �r �ven en informationsk�lla f�r
 patienten,
 uppf�ljning och utveckling av verksamheten,
 tillsyn och r�ttsliga krav,
 uppgiftsskyldighet enligt lag, samt
 forskning.

background image

5

SFS 2008:355

Personer som �r skyldiga att f�ra en patientjournal

3 �

Skyldig att f�ra en patientjournal �r

1. den som enligt 3 kap. lagen (1998:531) om yrkesverksamhet p� h�lso-

och sjukv�rdens omr�de har legitimation eller s�rskilt f�rordnande att ut�va
visst yrke,

2. den som, utan att ha legitimation f�r yrket, utf�r arbetsuppgifter som

annars bara ska utf�ras av logoped, psykolog eller psykoterapeut inom den
allm�nna h�lso- och sjukv�rden eller utf�r s�dana arbetsuppgifter inom den
enskilda h�lso- och sjukv�rden som bitr�de �t legitimerad yrkesut�vare, och

3. den som �r verksam som kurator i den allm�nna h�lso- och sjukv�rden.

Ansvar f�r uppgifter i en patientjournal

4 �

Den som f�r patientjournal ansvarar f�r sina uppgifter i journalen.

En patientjournals inneh�ll

5 �

En patientjournal f�r inneh�lla endast de uppgifter som beh�vs f�r de

�ndam�l som anges i 2 kap. 4 � f�rsta stycket 1 och 2.

6 �

En patientjournal ska inneh�lla de uppgifter som beh�vs f�r en god

och s�ker v�rd av patienten.

Om uppgifterna finns tillg�ngliga, ska en patientjournal alltid inneh�lla
1. uppgift om patientens identitet,
2. v�sentliga uppgifter om bakgrunden till v�rden,
3. uppgift om st�lld diagnos och anledning till mera betydande �tg�rder,
4. v�sentliga uppgifter om vidtagna och planerade �tg�rder, och
5. uppgift om den information som l�mnats till patienten och om de st�ll-

ningstaganden som gjorts i fr�ga om val av behandlingsalternativ och om
m�jligheten till en f�rnyad medicinsk bed�mning.

Patientjournalen ska vidare inneh�lla uppgift om vem som har gjort en

viss anteckning i journalen och n�r anteckningen gjordes.

7 �

Ut�ver vad som f�reskrivs i 5 och 6 �� f�r en patientjournal inneh�lla

de uppgifter som enligt lag eller annan f�rfattning ska antecknas i en patient-
journal.

8 �

Om patienten anser att en uppgift i patientjournalen �r oriktig eller

missvisande, ska det antecknas i journalen.

9 �

Uppgifter som ska antecknas enligt 68 �� ska f�ras in i journalen s�

snart som m�jligt.

10 �

En journalanteckning ska, om det inte finns n�got synnerligt hinder,

signeras av den som ansvarar f�r uppgiften.

11 �

Om en journalhandling eller en avskrift eller kopia av handlingen har

l�mnats ut till n�gon, ska det dokumenteras i patientjournalen vem som har

background image

6

SFS 2008:355

f�tt handlingen, avskriften eller kopian och n�r denna har l�mnats ut. Detta
g�ller dock inte utl�mnande genom direkt�tkomst.

12 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om undantag fr�n 6 � andra stycket 1 n�r det g�ller provtag-
ning f�r viss sjukdom och fr�n 10 � om signeringskrav.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om en journalhandlings inneh�ll och utformning.

Spr�ket i patientjournaler

13 �

De journalhandlingar som uppr�ttas inom h�lso- och sjukv�rden ska

vara skrivna p� svenska spr�ket, vara tydligt utformade och s� l�tta som
m�jligt att f�rst� f�r patienten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om att en s�dan journalhandling f�r vara skriven p� ett annat
spr�k �n svenska.

Hantering av journalhandlingar

14 �

Uppgifter i en journalhandling f�r inte utpl�nas eller g�ras ol�sliga i

andra fall �n som avses i 8 kap. 4 �.

Vid r�ttelse av en felaktighet ska det anges n�r r�ttelsen har skett och vem

som har gjort den.

15 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om hur journalhandlingar ska hanteras och f�rvaras.

Skyldighet att utf�rda intyg om v�rden

16 �

Den som enligt 3 � �r skyldig att f�ra patientjournal ska p� beg�ran

av patienten utf�rda intyg om v�rden.

Bevarande av journalhandlingar

17 �

En journalhandling ska bevaras minst tio �r efter det att den sista upp-

giften f�rdes in i handlingen. Regeringen eller den myndighet som rege-
ringen best�mmer f�r meddela f�reskrifter om att vissa slags journalhand-
lingar ska bevaras under l�ngre tid �n tio �r.

S�rskilda best�mmelser om bevarande av journalhandlingar som tagits

om hand efter beslut av Socialstyrelsen finns i 9 kap. 4 �.

18 �

F�r journalhandlingar som utg�r allm�nna handlingar g�ller, med de

undantag som f�ljer av 17 �, arkivlagen (1990:782) samt de best�mmelser
som meddelas med st�d av arkivlagen.

Patientjournaler i krig m.m.

19 �

Regeringen f�r meddela s�rskilda f�reskrifter om patientjournaler i

krig, vid krigsfara eller under s�dana utomordentliga f�rh�llanden som �r

background image

7

SFS 2008:355

f�ranledda av att det �r krig utanf�r Sveriges gr�nser eller av att Sverige har
varit i krig eller krigsfara.

4 kap. Grundl�ggande best�mmelser om inre sekretess och
elektronisk �tkomst inom en v�rdgivares verksamhet

Inre sekretess

1 �

Den som arbetar hos en v�rdgivare f�r ta del av dokumenterade uppgif-

ter om en patient endast om han eller hon deltar i v�rden av patienten eller av
annat sk�l beh�ver uppgifterna f�r sitt arbete inom h�lso- och sjukv�rden.

Tilldelning av beh�righet f�r elektronisk �tkomst

2 �

En v�rdgivare ska best�mma villkor f�r tilldelning av beh�righet f�r

�tkomst till s�dana uppgifter om patienter som f�rs helt eller delvis automa-
tiserat. S�dan beh�righet ska begr�nsas till vad som beh�vs f�r att den en-
skilde ska kunna fullg�ra sina arbetsuppgifter inom h�lso- och sjukv�rden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om tilldelning av beh�righet f�r �tkomst till uppgifter som f�rs
helt eller delvis automatiserat.

Kontroll av elektronisk �tkomst

3 �

En v�rdgivare ska se till att �tkomst till s�dana uppgifter om patienter

som f�rs helt eller delvis automatiserat dokumenteras och kan kontrolleras.
V�rdgivare ska g�ra systematiska och �terkommande kontroller av om n�-
gon obeh�rigen kommer �t s�dana uppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om dokumentation och kontroll enligt f�rsta stycket.

Patientens m�jlighet att begr�nsa elektronisk �tkomst f�r v�rdsyfte

4 �

Personuppgifter som dokumenterats f�r �ndam�l som anges i 2 kap.

4 � f�rsta stycket 1 och 2 hos en v�rdenhet eller inom en v�rdprocess f�r inte
g�ras tillg�ngliga genom elektronisk �tkomst f�r den som arbetar vid en an-
nan v�rdenhet eller inom en annan v�rdprocess hos samma v�rdgivare, om
patienten mots�tter sig det. I s�dana fall ska uppgiften genast sp�rras.

V�rdnadshavare till ett barn har dock inte r�tt att sp�rra barnets uppgifter.
Uppgift om att det finns sp�rrade uppgifter f�r vara tillg�nglig f�r andra

v�rdenheter eller v�rdprocesser.

5 �

En sp�rr enligt 4 � f�rsta stycket f�r h�vas av en beh�rig befattnings-

havare hos v�rdgivaren, om

1. patienten samtycker till det, eller
2. patientens samtycke inte kan inh�mtas och informationen kan antas ha

betydelse f�r den v�rd som patienten oundg�ngligen beh�ver.

Uppgift om v�rdenheter eller v�rdprocesser som sp�rrat uppgifterna ska i

det fall som avses i 2 g�ras tillg�ngliga. D�refter f�r bara s�dana uppgifter
som kan antas ha betydelse f�r v�rden av patienten g�ras tillg�ngliga.

background image

8

SFS 2008:355

5 kap. Grundl�ggande best�mmelser om utl�mnande av
uppgifter och handlingar samt viss uppgiftsskyldighet

Best�mmelser i andra lagar

1 �

Best�mmelser om r�tten att ta del av handlingar och uppgifter inom

den allm�nna h�lso- och sjukv�rden finns i tryckfrihetsf�rordningen och se-
kretesslagen (1980:100).

2 �

I lagen (1998:531) om yrkesverksamhet p� h�lso- och sjukv�rdens om-

r�de finns best�mmelser som begr�nsar m�jligheten att l�mna ut uppgifter
fr�n den enskilda h�lso- och sjukv�rden.

Myndighets skyldighet att l�mna uppgift ur journal uppr�ttad inom
enskild h�lso- och sjukv�rd

3 �

En myndighet som enligt 9 kap. har hand om en patientjournal uppr�t-

tad inom enskild h�lso- och sjukv�rd har, om uppgift ur journalen beg�rs f�r
s�rskilt fall, samma skyldighet att l�mna uppgiften som den haft som ansva-
rat f�r journalen f�re �verl�mnandet till myndigheten.

Utl�mnande genom direkt�tkomst

4 �

Utl�mnande genom direkt�tkomst till personuppgifter �r till�ten endast

i den utstr�ckning som anges i lag eller f�rordning.

Om ett landsting eller en kommun bedriver h�lso- och sjukv�rd genom

flera myndigheter, f�r en s�dan myndighet ha direkt�tkomst till personupp-
gifter som behandlas av n�gon annan s�dan myndighet i samma landsting
eller kommun.

Ytterligare best�mmelser om utl�mnande genom direkt�tkomst finns i

5 �, 6 kap. och i 7 kap. 9 �.

5 �

En v�rdgivare f�r medge en enskild direkt�tkomst till s�dana uppgifter

om den enskilde sj�lv som f�r l�mnas ut till honom eller henne och som be-
handlas f�r �ndam�l som anges i 2 kap. 4 � f�rsta stycket 1 och 2. Den en-
skilde f�r under samma f�ruts�ttningar medges direkt�tkomst till s�dan do-
kumentation som avses i 4 kap. 3 � f�rsta stycket f�rsta meningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om de krav p� s�kerhets�tg�rder som ska g�lla vid s�dan direkt-
�tkomst som avses i f�rsta stycket.

Utl�mnande p� medium f�r automatiserad behandling

6 �

F�r en personuppgift l�mnas ut, kan det ske p� medium f�r automatise-

rad behandling.

background image

9

SFS 2008:355

6 kap. Sammanh�llen journalf�ring

Direkt�tkomst till uppgifter hos en annan v�rdgivare

1 �

En v�rdgivare f�r, under de f�ruts�ttningar som anges i 2 �, ha direkt-

�tkomst till personuppgifter som behandlas av andra v�rdgivare f�r �ndam�l
som anges i 2 kap. 4 � f�rsta stycket 1 och 2.

Patientens inflytande vid sammanh�llen journalf�ring m.m.

2 �

Om en patient mots�tter sig det f�r andra uppgifter om patienten �n

dem som anges i andra stycket inte g�ras tillg�ngliga f�r andra v�rdgivare
genom sammanh�llen journalf�ring.

Uppgift om att det finns sp�rrade uppgifter om en patient samt uppgift om

vilken v�rdgivare som har sp�rrat uppgifterna f�r g�ras tillg�ngliga f�r andra
v�rdgivare genom sammanh�llen journalf�ring. En annan v�rdgivare f�r ta
del av uppgift om vilken v�rdgivare som har sp�rrat uppgifterna endast un-
der de f�ruts�ttningar som anges i 4 �.

Innan uppgifter om en patient g�rs tillg�ngliga f�r andra v�rdgivare ge-

nom sammanh�llen journalf�ring, ska patienten informeras om vad den sam-
manh�llna journalf�ringen inneb�r och om att patienten kan mots�tta sig att
andra uppgifter �n dem som anges i andra stycket g�rs tillg�ngliga f�r andra
v�rdgivare genom sammanh�llen journalf�ring.

Om en patient mots�tter sig att andra uppgifter �n dem som anges i andra

stycket g�rs tillg�ngliga f�r andra v�rdgivare genom sammanh�llen journal-
f�ring ska uppgifterna genast sp�rras. V�rdnadshavaren till ett barn kan dock
inte sp�rra uppgifter om barnet. En patient kan n�r som helst beg�ra att den
v�rdgivare som har sp�rrat uppgifterna h�ver sp�rren.

Osp�rrade uppgifter om patienten ska g�ras tillg�ngliga f�r de v�rdgivare

som �r anslutna till systemet med sammanh�llen journalf�ring. Det ska vi-
dare inf�ras en uppgift i systemet om att det finns osp�rrade uppgifter om
patienten. Andra v�rdgivare ska kunna ta del av denna uppgift utan att ta del
av uppgift om vilken v�rdgivare som har gjort uppgiften tillg�nglig och
�vriga uppgifters inneh�ll.

3 �

F�r att en v�rdgivare ska f� behandla uppgifter som en annan v�rd-

givare gjort tillg�ngliga i systemet med sammanh�llen journalf�ring enligt
2 � fj�rde stycket kr�vs att

1. uppgifterna r�r en patient som det finns en aktuell patientrelation med,
2. uppgifterna kan antas ha betydelse f�r att f�rebygga, utreda eller be-

handla sjukdomar och skador hos patienten inom h�lso- och sjukv�rden, och

3. patienten samtycker till det.
V�rdgivaren f�r �ven behandla s�dana uppgifter om
1. uppgifterna r�r en patient som det finns eller har funnits en patientrela-

tion med,

2. uppgifterna kan antas ha betydelse f�r att utf�rda s�dant intyg som av-

ses i 3 kap. 16 �, och

3. patienten samtycker till det.
F�r att en v�rdgivare ska f� behandla s�dana uppgifter som en v�rdnads-

havare inte har r�tt att sp�rra enligt 2 � fj�rde stycket andra meningen kr�vs

background image

10

SFS 2008:355

att f�ruts�ttningarna enligt f�rsta stycket 1 och 2 eller andra stycket 1 och 2
�r uppfyllda.

4 �

Om det finns sp�rrade uppgifter om en patient och det f�religger fara

f�r dennes liv eller det annars f�religger allvarlig risk f�r dennes h�lsa, f�r
v�rdgivaren, om patienten inte kan h�va sp�rren enligt 2 � fj�rde stycket, ta
del av uppgift om vilken eller vilka v�rdgivare som har sp�rrat uppgifterna.
Om v�rdgivaren med ledning av denna uppgift bed�mer att de sp�rrade upp-
gifterna kan antas ha betydelse f�r den v�rd som patienten oundg�ngligen
beh�ver, f�r v�rdgivaren beg�ra hos den v�rdgivare som har sp�rrat uppgif-
terna att denne h�ver sp�rren.

Om det finns osp�rrade uppgifter om en patient och det f�religger fara f�r

dennes liv eller det annars f�religger allvarlig risk f�r dennes h�lsa, f�r v�rd-
givaren, om patientens samtycke inte kan inh�mtas enligt 3 �, ta del av upp-
gift om vilken eller vilka v�rdgivare som har gjort uppgifterna tillg�ngliga.
Om v�rdgivaren med ledning av denna uppgift bed�mer att de osp�rrade
uppgifterna kan antas ha betydelse f�r den v�rd som patienten oundg�ngli-
gen beh�ver, f�r v�rdgivaren behandla de osp�rrade uppgifterna.

5 �

En v�rdgivare f�r inte behandla en annan v�rdgivares uppgifter om en

patient i systemet med sammanh�llen journalf�ring under andra f�ruts�tt-
ningar �n dem som anges i 3 och 4 �� �ven om patienten uttryckligen sam-
tycker till det.

Personuppgiftsansvar vid sammanh�llen journalf�ring

6 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om vem som ska ha personuppgiftsansvar f�r �vergripande
fr�gor om tekniska och organisatoriska s�kerhets�tg�rder vid sammanh�llen
journalf�ring.

I 2 kap. 6 � finns allm�nna best�mmelser om personuppgiftsansvar.

Beh�righetstilldelning och �tkomstkontroll

7 �

Best�mmelserna i 4 kap. 2 och 3 �� g�ller �ven f�r beh�righetstilldel-

ning och �tkomstkontroll vid sammanh�llen journalf�ring.

Bevarande och gallring

8 �

N�r patientjournaler �r tillg�ngliga f�r flera v�rdgivare genom sam-

manh�llen journalf�ring g�ller skyldigheten enligt 3 kap. 17 � att bevara en
journalhandling bara den v�rdgivare som ansvarar f�r handlingen.

Om en journalhandling eller annan handling �r tillg�nglig f�r en myndig-

het bara genom sammanh�llen journalf�ring och myndigheten inte ansvarar
f�r den, f�r myndigheten gallra handlingen fr�n sitt arkiv.

background image

11

SFS 2008:355

7 kap. Nationella och regionala kvalitetsregister

Inledande best�mmelse

1 �

Med kvalitetsregister avses en automatiserad och strukturerad samling

av personuppgifter som inr�ttats s�rskilt f�r �ndam�let att systematiskt och
fortl�pande utveckla och s�kra v�rdens kvalitet. Kvalitetsregistren ska m�j-
ligg�ra j�mf�relse inom h�lso- och sjukv�rden p� nationell eller regional
niv�. Best�mmelserna i detta kapitel g�ller f�r nationella och regionala kva-
litetsregister i vilka personuppgifter samlas in fr�n flera v�rdgivare.

Den enskildes inst�llning till behandling i kvalitetsregister

2 �

Personuppgifter f�r inte behandlas i ett nationellt eller regionalt kvali-

tetsregister, om den enskilde mots�tter sig det.

Om den enskilde mots�tter sig personuppgiftsbehandlingen sedan den p�-

b�rjats, ska uppgifterna utpl�nas ur registret s� snart som m�jligt.

Information

3 �

Innan personuppgifter behandlas i ett nationellt eller regionalt kvali-

tetsregister ska den som �r personuppgiftsansvarig se till att den enskilde, ut-
�ver den information som ska l�mnas enligt 8 kap. 6 �, f�r information om

1. r�tten att n�r som helst f� uppgifter om sig sj�lv utpl�nade ur registret,
2. i vilken utstr�ckning personuppgifter inh�mtas fr�n n�gon annan k�lla

�n fr�n den enskilde sj�lv eller dennes patientjournal, och

3. vilka kategorier av mottagare som personuppgifter kan komma att l�m-

nas ut till.

Om det inte �r m�jligt att l�mna informationen innan personuppgifts-

behandlingen p�b�rjas, ska den l�mnas s� snart som m�jligt d�refter.

Kvalitetsregisters �ndam�l

4 �

I st�llet f�r vad som anges i 2 kap. 4 och 5 �� g�ller att personuppgifter

i nationella och regionala kvalitetsregister f�r behandlas f�r �ndam�let att
systematiskt och fortl�pande utveckla och s�kra v�rdens kvalitet.

5 �

Personuppgifter som behandlas f�r de �ndam�l som anges i 4 � f�r

ocks� behandlas f�r �ndam�len

1. framst�llning av statistik,
2. forskning inom h�lso- och sjukv�rden,
3. utl�mnande till den som ska anv�nda uppgifterna f�r �ndam�l som

anges i 1 och 2 eller i 4 �, och

4. fullg�rande av annan uppgiftsskyldighet som f�ljer av lag eller f�rord-

ning �n den som anges i 15 kap. 5 � sekretesslagen (1980:100).

6 �

Personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister f�r inte be-

handlas f�r n�gra andra �ndam�l �n de som anges i 4 och 5 ��.

background image

12

SFS 2008:355

Personuppgiftsansvar

7 �

Endast myndigheter inom h�lso- och sjukv�rden f�r vara personupp-

giftsansvariga f�r central behandling av personuppgifter i ett nationellt eller
regionalt kvalitetsregister.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r besluta

om undantag fr�n f�rsta stycket.

I 2 kap. 6 � finns allm�nna best�mmelser om personuppgiftsansvar.

Personuppgifter som f�r behandlas

8 �

Endast s�dana personuppgifter som beh�vs f�r �ndam�l som anges i

4 � f�r behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister.

En enskilds personnummer eller namn f�r behandlas i ett nationellt eller

regionalt kvalitetsregister endast om det inte �r tillr�ckligt f�r �ndam�l som
anges i 4 � att anv�nda kodade personuppgifter eller personuppgifter som
endast indirekt kan h�nf�ras till den enskilde.

K�nsliga personuppgifter som avses i 13

� personuppgiftslagen

(1998:204) och som inte r�r h�lsa samt uppgifter om lag�vertr�delser m.m.
som avses i 21 � samma lag f�r behandlas endast om regeringen eller den
myndighet som regeringen best�mmer i enskilda fall medger det.

Utl�mnande genom direkt�tkomst

9 �

En v�rdgivare f�r ha direkt�tkomst till de uppgifter som v�rdgivaren

l�mnat till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister.

Bevarande och gallring

10 �

Personuppgifter i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister ska

gallras n�r de inte l�ngre beh�vs f�r det �ndam�l som anges i 4 �.

En arkivmyndighet inom ett landsting eller en kommun f�r dock f�re-

skriva att personuppgifter i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister som
f�rs inom landstinget eller kommunen f�r bevaras f�r historiska, statistiska
eller vetenskapliga �ndam�l.

Om regeringen eller den myndighet regeringen best�mt har meddelat f�-

reskrifter enligt 7 � andra stycket, f�r regeringen eller myndigheten ocks�
f�reskriva att personuppgifter f�r bevaras f�r historiska, statistiska eller ve-
tenskapliga �ndam�l.

8 kap. R�ttigheter f�r den enskilde

R�tt att ta del av uppgifter

1 �

Att en myndighet inom allm�n h�lso- och sjukv�rd under vissa f�rut-

s�ttningar �r skyldig att l�mna ut journalhandlingar och andra handlingar
och uppgifter till en patient, framg�r av tryckfrihetsf�rordningen och sekre-
tesslagen (1980:100).

2 �

En journalhandling inom enskild h�lso- och sjukv�rd ska p� beg�ran

av patienten eller av en n�rst�ende till patienten s� snart som m�jligt tillhan-

background image

13

SFS 2008:355

dah�llas honom eller henne f�r att l�sas eller skrivas av p� st�llet eller i av-
skrift eller kopia, om inte annat f�ljer av 2 kap. 8 � andra stycket eller 9 �
f�rsta stycket lagen (1998:531) om yrkesverksamhet p� h�lso- och sjukv�r-
dens omr�de.

Fr�gor om utl�mnande av en journalhandling enligt f�rsta stycket pr�vas

av den som �r ansvarig f�r journalhandlingen. Anser den ansvarige att jour-
nalhandlingen eller n�gon del av den inte b�r l�mnas ut, ska han eller hon
genast med eget yttrande �verl�mna fr�gan till Socialstyrelsen f�r pr�vning.

R�ttelse

3 �

Best�mmelserna i 28 � personuppgiftslagen (1998:204) om den per-

sonuppgiftsansvariges skyldighet att p� beg�ran av den registrerade r�tta,
blockera eller utpl�na personuppgifter och att underr�tta tredje man, till vil-
ken uppgifterna har l�mnats ut, ska g�lla �ven d� s�dan behandling av per-
sonuppgifter som avses i 1 kap. 4 � skett i strid med denna lag.

Enligt 3 kap. 14 � f�r dock uppgifter i en journalhandling inte utpl�nas

eller g�ras ol�sliga i andra fall �n som avses i 4 �.

F�rst�rande av patientjournal

4 �

P� ans�kan av patienten eller n�gon annan som omn�mns i en patient-

journal f�r Socialstyrelsen besluta att journalen helt eller delvis ska f�rst�-
ras. F�ruts�ttningarna f�r detta �r att

1. godtagbara sk�l anf�rs f�r ans�kan,
2. patientjournalen eller den del av den som ans�kan avser uppenbarligen

inte beh�vs f�r patientens v�rd, och

3. det fr�n allm�n synpunkt uppenbarligen inte finns sk�l att bevara jour-

nalen.

Innan ans�kan slutligt pr�vas f�r den som ansvarar f�r en journalhandling

som omfattas av ans�kan ges tillf�lle att yttra sig.

Information

5 �

En v�rdgivare ska p� beg�ran av en patient l�mna information om den

direkt�tkomst och elektroniska �tkomst till uppgifter om patienten som f�re-
kommit.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

n�rmare f�reskrifter om information enligt f�rsta stycket.

6 �

Den som �r personuppgiftsansvarig enligt denna lag ska se till att den

registrerade f�r information om personuppgiftsbehandlingen.

Informationen ska inneh�lla upplysningar om
1. vem som �r personuppgiftsansvarig,
2. �ndam�let med behandlingen,
3. vilka kategorier av uppgifter som behandlas,
4. den uppgiftsskyldighet som kan f�lja av lag eller f�rordning,
5. de sekretess- och s�kerhetsbest�mmelser som g�ller f�r uppgifterna och

behandlingen,

6. r�tten enligt 4 kap. 4 � att i vissa fall beg�ra att uppgifter sp�rras,

background image

14

SFS 2008:355

7. r�tten enligt 5 � att f� information om den direkt�tkomst och elektro-

niska �tkomst som f�rekommit,

8. r�tten att ta del av uppgifter enligt 26 � personuppgiftslagen (1998:204),
9. r�tten till r�ttelse och underr�ttelse av tredje man enligt 28 � person-

uppgiftslagen,

10. r�tten enligt 10 kap. 1 � till skadest�nd vid behandling av person-

uppgifter i strid med denna lag,

11. vad som g�ller i fr�ga om s�kbegrepp, direkt�tkomst och utl�mnande

av uppgifter p� medium f�r automatiserad behandling,

12. vad som g�ller i fr�ga om bevarande och gallring, samt
13. huruvida personuppgiftsbehandlingen �r frivillig eller inte.
I 6 kap. 2 � och 7 kap. 3 � finns ytterligare best�mmelser om vilken infor-

mation som ska l�mnas i vissa fall.

Andra r�ttigheter enligt denna lag

7 �

I denna lag finns f�reskrifter om andra r�ttigheter f�r den enskilde i

3 kap. 8 �, 4 kap. 4 �, 6 kap. 2 � samt 7 kap. 2 och 3 ��.

9 kap. Omh�ndertagande och �terl�mnande av patientjournal

F�ruts�ttningar f�r omh�ndertagande

1 �

Om det p� sannolika sk�l kan antas att patientjournaler inom enskild

h�lso- och sjukv�rd inte kommer att handhas enligt denna lag eller enligt f�-
reskrifter som meddelats i anslutning till lagen, f�r Socialstyrelsen besluta
att patientjournalerna ska tas om hand.

Socialstyrelsen f�r ocks� besluta om omh�ndertagande av patientjournaler

inom enskild h�lso- och sjukv�rd, om

1. den som ansvarar f�r hanteringen av journalerna ans�ker om det, och
2. det finns ett p�tagligt behov av att journalerna tas om hand.

F�ruts�ttningar f�r �terl�mnande

2 �

En omh�ndertagen patientjournal ska �terl�mnas, om det �r m�jligt

och det inte finns sk�l f�r omh�ndertagande enligt 1 �. Beslut i fr�ga om
�terl�mnande meddelas av Socialstyrelsen efter ans�kan av den som vid be-
slutet om omh�ndertagande ansvarade f�r hanteringen av journalen.

Ansvaret f�r omh�ndertagna journaler

3 �

Patientjournaler som omh�ndertagits enligt 1 � ska f�rvaras avskilda

hos arkivmyndigheten i det landsting eller, i fr�ga om kommun som inte till-
h�r n�got landsting, den kommun d�r journalerna finns. Socialstyrelsen ska i
varje beslut om omh�ndertagande ange hos vilken arkivmyndighet journa-
lerna ska f�rvaras.

background image

15

SFS 2008:355

Bevarande av omh�ndertagna journaler

4 �

Omh�ndertagna journalhandlingar ska bevaras minst tio �r fr�n det att

de kom in till arkivmyndigheten.

Verkst�llighet av beslut om omh�ndertagande

5 �

Ett beslut om omh�ndertagande av patientjournaler f�r verkst�llas �ven

om det inte vunnit laga kraft, om inte n�got annat f�reskrivits i beslutet.

Polismyndigheten ska l�mna den hj�lp som beh�vs f�r att verkst�lla ett

beslut om omh�ndertagande av patientjournaler.

10 kap. Skadest�nd och �verklagande

Skadest�nd

1 �

Best�mmelserna om skadest�nd i 48 � personuppgiftslagen (1998:204)

g�ller vid s�dan behandling av personuppgifter enligt denna lag som �r helt
eller delvis automatiserad eller d�r uppgifterna ing�r i eller �r avsedda att
ing� i en strukturerad samling av personuppgifter som �r tillg�ngliga f�r
s�kning eller sammanst�llning enligt s�rskilda kriterier.

�verklagande

2 �

Socialstyrelsens beslut om att avsl� en ans�kan om f�rst�ring av en pa-

tientjournal enligt 8 kap. 4 � f�rsta stycket, samt i fr�ga om omh�nderta-
gande eller �terl�mnande av patientjournaler enligt 9 kap. 1 och 2 ��, f�r
�verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Pr�vningstillst�nd kr�vs vid
�verklagande till kammarr�tten.

I fr�ga om �verklagande av Socialstyrelsens beslut enligt 8 kap. 2 � andra

stycket g�ller i till�mpliga delar 15 kap. 7 � sekretesslagen (1980:100).

Vid s�dan behandling av personuppgifter som avses i 1 kap. 4 � finns yt-

terligare best�mmelser om �verklagande i 5153 �� personuppgiftslagen
(1998:204).

�vriga beslut enligt denna lag f�r inte �verklagas.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2008, d� patientjournallagen

(1985:562) och lagen (1998:544) om v�rdregister ska upph�ra att g�lla.

2. Best�mmelserna i 7 kap. ska inte b�rja till�mpas f�rr�n den 1 juli 2009

i fr�ga om nationella och regionala kvalitetsregister som b�rjat f�ras f�re
denna lags ikrafttr�dande.

3. Best�mmelserna i 7 kap. 2 och 3 �� g�ller inte f�r personuppgifter som

behandlats i nationella och regionala kvalitetsregister f�re den 1 juli 2009.

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

G�RAN H�GGLUND
(Socialdepartementet)

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;