SFS 2008:357 Lag om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar

080357.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.