SFS 2008:358 Lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

080358.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.