SFS 2008:376 Lag om ändring i rättegångsbalken

080376.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft38{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft39{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft310{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om �ndring i r�tteg�ngsbalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 29 maj 2008.</p> <p style="position:absolute;top:305px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om r�tteg�ngsbalken </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:322px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 26 kap. 3 och 4 ��, 27 kap. 1 � samt 28 kap. 1 och 11 �� ska ha</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:357px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i balken ska inf�ras tv� nya paragrafer, 26 kap. 3 a och 3 b ��,</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:420px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>26 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:446px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:446px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">I avvaktan p� r�ttens beslut om kvarstad f�r �klagaren ta egendom i</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rvar. </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Om det �r fara i dr�jsm�l, f�r en polisman ta l�s egendom i f�rvar. En s�-</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">dan �tg�rd ska skyndsamt anm�las till �klagaren, som omedelbart pr�var om<br/>egendomen ska f�rbli i f�rvar.</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">F�rvar f�r beslutas endast om sk�len f�r �tg�rden uppv�ger det intr�ng el-</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">ler men i �vrigt som �tg�rden inneb�r f�r den som beslutet avser eller n�got<br/>annat motst�ende intresse.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:605px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>3 a � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft11">Om det som tagits i f�rvar �r ett f�rem�l och om det kan ske utan fara</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">f�r att f�rem�let g�r f�rlorat och annars �r l�mpligt, f�r det l�mnas kvar i<br/>innehavarens besittning. Avser beslutet om f�rvar en fordran eller annan<br/>r�ttighet, ska g�lden�ren eller annan f�rpliktad meddelas f�rbud att fullg�ra<br/>sin f�rpliktelse till annan �n Kronofogdemyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Har egendom tagits i f�rvar, f�r �garen eller innehavaren inte �verl�ta</p> <p style="position:absolute;top:711px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">egendomen eller f�rfoga �ver den p� annat s�tt till skada f�r den vars intres-<br/>sen f�rvarsbeslutet ska skydda. I fr�ga om utm�tning av egendom som tagits<br/>i f�rvar g�ller vad som �r f�reskrivet i 16 kap. 15 � uts�kningsbalken om ut-<br/>m�tning av egendom som belagts med kvarstad f�r fordran.</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Det som tagits i f�rvar ska v�rdas v�l och h�llas under noggrann tillsyn. </p> <p style="position:absolute;top:11px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:817px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>3 b � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft11">�ver f�rvar ska protokoll f�ras. I protokollet ska noga anges vad</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">som tagits i f�rvar, var och n�r �tg�rden �gt rum, vad som varit �ndam�let<br/>med den och vilka som varit n�rvarande n�r den vidtogs.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 2007/08:68, bet. 2007/08:JuU18, rskr. 2007/08:203.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse 1981:828.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2008:376</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 juni 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:376</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Om den vars egendom tas i f�rvar inte �r n�rvarande vid �tg�rden, ska han</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">eller hon utan dr�jsm�l underr�ttas om den och om vad som har skett med<br/>den egendom som tagits i f�rvar. </p> <p style="position:absolute;top:125px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Den vars egendom tagits i f�rvar ska p� beg�ran f� ett bevis om �tg�rden.</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">Beviset ska ocks� inneh�lla uppgift om det brott som misstanken avser.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:178px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft26">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:178px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">Har �klagaren tagit egendom i f�rvar eller beslutat att egendom ska</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">f�rbli i f�rvar, ska han eller hon s� snart som m�jligt och senast fem dagar<br/>d�refter till r�tten ge in en framst�llning om kvarstad. G�rs inte en s�dan<br/>framst�llning, ska egendomen omedelbart �terst�llas. </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">N�r en framst�llning har kommit in, ska r�tten s� snart som m�jligt och,</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">om det inte finns n�got synnerligt hinder mot det, senast inom fyra dagar<br/>d�refter h�lla en s�dan f�rhandling som avses i 2 �. Om huvudf�rhandling<br/>s�tts ut att h�llas inom en vecka sedan framst�llningen kom in och r�tten inte<br/>anser att det beh�ver h�llas en s�rskild f�rhandling, f�r framst�llningen dock<br/>pr�vas vid huvudf�rhandlingen. </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Beslutas kvarstad, ska omh�ndertagen egendom f�rbli i myndighetens</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">v�rd till dess beslutet har verkst�llts, om inte r�tten best�mmer annat.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:417px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>27 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft26">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">F�rem�l som sk�ligen kan antas ha betydelse f�r utredning om brott</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">eller vara avh�nt n�gon genom brott eller f�rverkat p� grund av brott f�r tas i<br/>beslag. Detsamma g�ller f�rem�l som sk�ligen kan antas ha betydelse f�r ut-<br/>redning om f�rverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap.<br/>1 b � brottsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Vad som s�gs i detta kapitel om f�rem�l g�ller ocks� om skriftlig hand-</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">ling, i den m�n inte annat �r f�reskrivet.</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Tv�ngsmedel enligt detta kapitel f�r beslutas endast om sk�len f�r �tg�r-</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">den uppv�ger det intr�ng eller men i �vrigt som �tg�rden inneb�r f�r den<br/>misst�nkte eller f�r n�got annat motst�ende intresse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:646px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>28 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:672px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft26">5</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:672px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">Om det finns anledning att anta att ett brott har beg�tts p� vilket f�ng-</p> <p style="position:absolute;top:690px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">else kan f�lja, f�r husrannsakan f�retas i hus, rum eller slutet f�rvaringsst�lle<br/>f�r att s�ka efter f�rem�l som kan tas i beslag eller i f�rvar eller annars f�r<br/>att utr�na omst�ndigheter som kan vara av betydelse f�r utredning om brot-<br/>tet eller om f�rverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap.<br/>1 b � brottsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Hos annan �n den som sk�ligen kan misst�nkas f�r brottet f�r husrannsa-</p> <p style="position:absolute;top:796px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">kan dock f�retas bara om brottet har beg�tts hos honom eller henne eller om<br/>den misst�nkte har gripits d�r eller om det annars finns synnerlig anledning<br/>att det vid rannsakningen ska antr�ffas f�rem�l som kan tas i beslag eller i<br/>f�rvar eller att annan utredning om brottet eller om f�rverkande av utbyte av<br/>brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b � brottsbalken kan vinnas.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:912px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">3</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 1981:828.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:925px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">4</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 1989:650.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">5</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 1964:166.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2008:376</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">F�r husrannsakan hos den misst�nkte f�r inte i n�got fall �beropas hans el-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">ler hennes samtycke, om inte den misst�nkte sj�lv har beg�rt att �tg�rden ska<br/>vidtas.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft35"> </p> <p style="position:absolute;top:141px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft36">6</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:142px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft34"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft31">Om det finns anledning att anta att ett brott har beg�tts p� vilket</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">f�ngelse kan f�lja, f�r kroppsvisitation g�ras p� den som sk�ligen kan miss-<br/>st�nkas f�r brottet f�r att s�ka efter f�rem�l som kan tas i beslag eller i f�r-<br/>var eller annars f�r att utr�na omst�ndigheter som kan vara av betydelse f�r<br/>utredning om brottet eller om f�rverkande av utbyte av brottslig verksamhet<br/>enligt 36 kap. 1 b � brottsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Annan �n den som sk�ligen kan misst�nkas f�r brottet f�r kroppsvisiteras,</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">om det finns synnerlig anledning att anta att det d�rigenom kommer att an-<br/>tr�ffas f�rem�l som kan tas i beslag eller i f�rvar eller att det annars �r av be-<br/>tydelse f�r utredningen om brottet eller om f�rverkande av utbyte av brotts-<br/>lig verksamhet enligt 36 kap. 1 b � brottsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Med kroppsvisitation avses en unders�kning av kl�der och annat som n�-</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">gon b�r p� sig samt av v�skor, paket och andra f�rem�l som n�gon har med<br/>sig. </p> <p style="position:absolute;top:11px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2008.</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft310">Ari Soppela<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">6</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft38"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft39">Senaste lydelse 1993:1408.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft41">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft41">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i r�tteg�ngsbalken;

utf�rdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om r�tteg�ngsbalken

dels

att 26 kap. 3 och 4 ��, 27 kap. 1 � samt 28 kap. 1 och 11 �� ska ha

f�ljande lydelse,

dels

att det i balken ska inf�ras tv� nya paragrafer, 26 kap. 3 a och 3 b ��,

av f�ljande lydelse.

26 kap.

3 �

2

I avvaktan p� r�ttens beslut om kvarstad f�r �klagaren ta egendom i

f�rvar.

Om det �r fara i dr�jsm�l, f�r en polisman ta l�s egendom i f�rvar. En s�-

dan �tg�rd ska skyndsamt anm�las till �klagaren, som omedelbart pr�var om
egendomen ska f�rbli i f�rvar.

F�rvar f�r beslutas endast om sk�len f�r �tg�rden uppv�ger det intr�ng el-

ler men i �vrigt som �tg�rden inneb�r f�r den som beslutet avser eller n�got
annat motst�ende intresse.

3 a �

Om det som tagits i f�rvar �r ett f�rem�l och om det kan ske utan fara

f�r att f�rem�let g�r f�rlorat och annars �r l�mpligt, f�r det l�mnas kvar i
innehavarens besittning. Avser beslutet om f�rvar en fordran eller annan
r�ttighet, ska g�lden�ren eller annan f�rpliktad meddelas f�rbud att fullg�ra
sin f�rpliktelse till annan �n Kronofogdemyndigheten.

Har egendom tagits i f�rvar, f�r �garen eller innehavaren inte �verl�ta

egendomen eller f�rfoga �ver den p� annat s�tt till skada f�r den vars intres-
sen f�rvarsbeslutet ska skydda. I fr�ga om utm�tning av egendom som tagits
i f�rvar g�ller vad som �r f�reskrivet i 16 kap. 15 � uts�kningsbalken om ut-
m�tning av egendom som belagts med kvarstad f�r fordran.

Det som tagits i f�rvar ska v�rdas v�l och h�llas under noggrann tillsyn.

3 b �

�ver f�rvar ska protokoll f�ras. I protokollet ska noga anges vad

som tagits i f�rvar, var och n�r �tg�rden �gt rum, vad som varit �ndam�let
med den och vilka som varit n�rvarande n�r den vidtogs.

1

Prop. 2007/08:68, bet. 2007/08:JuU18, rskr. 2007/08:203.

2

Senaste lydelse 1981:828.

SFS 2008:376

Utkom fr�n trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:376

Om den vars egendom tas i f�rvar inte �r n�rvarande vid �tg�rden, ska han

eller hon utan dr�jsm�l underr�ttas om den och om vad som har skett med
den egendom som tagits i f�rvar.

Den vars egendom tagits i f�rvar ska p� beg�ran f� ett bevis om �tg�rden.

Beviset ska ocks� inneh�lla uppgift om det brott som misstanken avser.

4 �

3

Har �klagaren tagit egendom i f�rvar eller beslutat att egendom ska

f�rbli i f�rvar, ska han eller hon s� snart som m�jligt och senast fem dagar
d�refter till r�tten ge in en framst�llning om kvarstad. G�rs inte en s�dan
framst�llning, ska egendomen omedelbart �terst�llas.

N�r en framst�llning har kommit in, ska r�tten s� snart som m�jligt och,

om det inte finns n�got synnerligt hinder mot det, senast inom fyra dagar
d�refter h�lla en s�dan f�rhandling som avses i 2 �. Om huvudf�rhandling
s�tts ut att h�llas inom en vecka sedan framst�llningen kom in och r�tten inte
anser att det beh�ver h�llas en s�rskild f�rhandling, f�r framst�llningen dock
pr�vas vid huvudf�rhandlingen.

Beslutas kvarstad, ska omh�ndertagen egendom f�rbli i myndighetens

v�rd till dess beslutet har verkst�llts, om inte r�tten best�mmer annat.

27 kap.

1 �

4

F�rem�l som sk�ligen kan antas ha betydelse f�r utredning om brott

eller vara avh�nt n�gon genom brott eller f�rverkat p� grund av brott f�r tas i
beslag. Detsamma g�ller f�rem�l som sk�ligen kan antas ha betydelse f�r ut-
redning om f�rverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap.
1 b � brottsbalken.

Vad som s�gs i detta kapitel om f�rem�l g�ller ocks� om skriftlig hand-

ling, i den m�n inte annat �r f�reskrivet.

Tv�ngsmedel enligt detta kapitel f�r beslutas endast om sk�len f�r �tg�r-

den uppv�ger det intr�ng eller men i �vrigt som �tg�rden inneb�r f�r den
misst�nkte eller f�r n�got annat motst�ende intresse.

28 kap.

1 �

5

Om det finns anledning att anta att ett brott har beg�tts p� vilket f�ng-

else kan f�lja, f�r husrannsakan f�retas i hus, rum eller slutet f�rvaringsst�lle
f�r att s�ka efter f�rem�l som kan tas i beslag eller i f�rvar eller annars f�r
att utr�na omst�ndigheter som kan vara av betydelse f�r utredning om brot-
tet eller om f�rverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap.
1 b � brottsbalken.

Hos annan �n den som sk�ligen kan misst�nkas f�r brottet f�r husrannsa-

kan dock f�retas bara om brottet har beg�tts hos honom eller henne eller om
den misst�nkte har gripits d�r eller om det annars finns synnerlig anledning
att det vid rannsakningen ska antr�ffas f�rem�l som kan tas i beslag eller i
f�rvar eller att annan utredning om brottet eller om f�rverkande av utbyte av
brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b � brottsbalken kan vinnas.

3

Senaste lydelse 1981:828.

4

Senaste lydelse 1989:650.

5

Senaste lydelse 1964:166.

background image

3

SFS 2008:376

F�r husrannsakan hos den misst�nkte f�r inte i n�got fall �beropas hans el-

ler hennes samtycke, om inte den misst�nkte sj�lv har beg�rt att �tg�rden ska
vidtas.

11 �

6

Om det finns anledning att anta att ett brott har beg�tts p� vilket

f�ngelse kan f�lja, f�r kroppsvisitation g�ras p� den som sk�ligen kan miss-
st�nkas f�r brottet f�r att s�ka efter f�rem�l som kan tas i beslag eller i f�r-
var eller annars f�r att utr�na omst�ndigheter som kan vara av betydelse f�r
utredning om brottet eller om f�rverkande av utbyte av brottslig verksamhet
enligt 36 kap. 1 b � brottsbalken.

Annan �n den som sk�ligen kan misst�nkas f�r brottet f�r kroppsvisiteras,

om det finns synnerlig anledning att anta att det d�rigenom kommer att an-
tr�ffas f�rem�l som kan tas i beslag eller i f�rvar eller att det annars �r av be-
tydelse f�r utredningen om brottet eller om f�rverkande av utbyte av brotts-
lig verksamhet enligt 36 kap. 1 b � brottsbalken.

Med kroppsvisitation avses en unders�kning av kl�der och annat som n�-

gon b�r p� sig samt av v�skor, paket och andra f�rem�l som n�gon har med
sig.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2008.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

6

Senaste lydelse 1993:1408.

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;