SFS 2008:416 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

080416.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.