SFS 2008:420 Lag om ändring i rättegångsbalken

080420.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.