SFS 2008:446 Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

080446.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.