SFS 2008:569 Lag om ändring i brottsbalken

080569.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om �ndring i brottsbalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 5 juni 2008.</p> <p style="position:absolute;top:305px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 5 kap. 5 � och 16 kap. 9 � brotts-</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">balken ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:393px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:393px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Brott som avses i 13 �� f�r inte �talas av annan �n m�ls�gande. Om</p> <p style="position:absolute;top:411px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">brottet riktar sig mot n�gon som �r under arton �r eller om i annat fall m�ls�-<br/>ganden anger brottet till �tal, f�r �klagaren v�cka �tal om detta av s�rskilda<br/>sk�l anses p�kallat fr�n allm�n synpunkt och �talet avser</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft116">1. f�rtal och grovt f�rtal,<br/>2. f�rol�mpning mot n�gon i eller f�r hans eller hennes myndighetsut�v-</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ning,</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">3. f�rol�mpning mot n�gon med anspelning p� hans eller hennes ras, hud-</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rg, nationella eller etniska ursprung eller trosbek�nnelse, eller</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">4. f�rol�mpning mot n�gon med anspelning p� hans eller hennes sexuella</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">l�ggning.</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Har f�rtal riktats mot avliden, f�r �tal v�ckas av den avlidnes efterlevande</p> <p style="position:absolute;top:605px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">make, br�starvinge, f�r�lder eller syskon samt, om �tal av s�rskilda sk�l an-<br/>ses p�kallat fr�n allm�n synpunkt, av �klagare.</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Inneb�r brott som avses i 13 ��, att n�gon genom att f�rgripa sig p� en</p> <p style="position:absolute;top:658px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">fr�mmande makts stats�verhuvud som vistas i Sverige eller p� en fr�m-<br/>mande makts representant i Sverige har kr�nkt den fr�mmande makten, f�r<br/>brottet �talas av �klagare utan hinder av vad som f�reskrivs i f�rsta stycket.<br/>�tal f�r dock inte ske utan f�rordnande av regeringen eller den regeringen<br/>har bemyndigat d�rtill.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:773px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>16 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">En n�ringsidkare som i sin verksamhet diskriminerar n�gon p� grund</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">av hans eller hennes ras, hudf�rg, nationella eller etniska ursprung eller tros-<br/>bek�nnelse genom att inte g� honom eller henne till handa p� de villkor som<br/>n�ringsidkaren i sin verksamhet till�mpar i f�rh�llande till andra, ska d�mas<br/>f�r </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft19"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:869px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>olaga diskriminering</i></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft11"> till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse 2005:437.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">3</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse 1987:610.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2008:569</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 25 juni 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:569</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Vad som s�gs i f�rsta stycket om en n�ringsidkare till�mpas ocks� p� den</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">som �r anst�lld i n�ringsverksamhet eller annars handlar p� en n�ringsidka-<br/>res v�gnar samt p� den som �r anst�lld i allm�n tj�nst eller innehar allm�nt<br/>uppdrag.</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r olaga diskriminering d�ms �ven anordnare av allm�n sammankomst</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">eller offentlig tillst�llning och medhj�lpare till s�dan anordnare, om han eller<br/>hon diskriminerar n�gon p� grund av hans eller hennes ras, hudf�rg, natio-<br/>nella eller etniska ursprung eller trosbek�nnelse genom att v�gra honom el-<br/>ler henne tilltr�de till sammankomsten eller tillst�llningen p� de villkor som<br/>g�ller f�r andra.</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Om n�gon som avses i f�rstatredje styckena p� s�tt som d�r s�gs diskri-</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">minerar annan p� grund av hans eller hennes sexuella l�ggning, d�ms likale-<br/>des f�r olaga diskriminering.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">SVEN OTTO LITTORIN</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft25">Hedvig Trost<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i brottsbalken;

utf�rdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 5 kap. 5 � och 16 kap. 9 � brotts-

balken ska ha f�ljande lydelse.

5 kap.

5 �

2

Brott som avses i 13 �� f�r inte �talas av annan �n m�ls�gande. Om

brottet riktar sig mot n�gon som �r under arton �r eller om i annat fall m�ls�-
ganden anger brottet till �tal, f�r �klagaren v�cka �tal om detta av s�rskilda
sk�l anses p�kallat fr�n allm�n synpunkt och �talet avser

1. f�rtal och grovt f�rtal,
2. f�rol�mpning mot n�gon i eller f�r hans eller hennes myndighetsut�v-

ning,

3. f�rol�mpning mot n�gon med anspelning p� hans eller hennes ras, hud-

f�rg, nationella eller etniska ursprung eller trosbek�nnelse, eller

4. f�rol�mpning mot n�gon med anspelning p� hans eller hennes sexuella

l�ggning.

Har f�rtal riktats mot avliden, f�r �tal v�ckas av den avlidnes efterlevande

make, br�starvinge, f�r�lder eller syskon samt, om �tal av s�rskilda sk�l an-
ses p�kallat fr�n allm�n synpunkt, av �klagare.

Inneb�r brott som avses i 13 ��, att n�gon genom att f�rgripa sig p� en

fr�mmande makts stats�verhuvud som vistas i Sverige eller p� en fr�m-
mande makts representant i Sverige har kr�nkt den fr�mmande makten, f�r
brottet �talas av �klagare utan hinder av vad som f�reskrivs i f�rsta stycket.
�tal f�r dock inte ske utan f�rordnande av regeringen eller den regeringen
har bemyndigat d�rtill.

16 kap.

9 �

3

En n�ringsidkare som i sin verksamhet diskriminerar n�gon p� grund

av hans eller hennes ras, hudf�rg, nationella eller etniska ursprung eller tros-
bek�nnelse genom att inte g� honom eller henne till handa p� de villkor som
n�ringsidkaren i sin verksamhet till�mpar i f�rh�llande till andra, ska d�mas
f�r

olaga diskriminering

till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r.

1

Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219.

2

Senaste lydelse 2005:437.

3

Senaste lydelse 1987:610.

SFS 2008:569

Utkom fr�n trycket
den 25 juni 2008

background image

2

SFS 2008:569

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

Vad som s�gs i f�rsta stycket om en n�ringsidkare till�mpas ocks� p� den

som �r anst�lld i n�ringsverksamhet eller annars handlar p� en n�ringsidka-
res v�gnar samt p� den som �r anst�lld i allm�n tj�nst eller innehar allm�nt
uppdrag.

F�r olaga diskriminering d�ms �ven anordnare av allm�n sammankomst

eller offentlig tillst�llning och medhj�lpare till s�dan anordnare, om han eller
hon diskriminerar n�gon p� grund av hans eller hennes ras, hudf�rg, natio-
nella eller etniska ursprung eller trosbek�nnelse genom att v�gra honom el-
ler henne tilltr�de till sammankomsten eller tillst�llningen p� de villkor som
g�ller f�r andra.

Om n�gon som avses i f�rstatredje styckena p� s�tt som d�r s�gs diskri-

minerar annan p� grund av hans eller hennes sexuella l�ggning, d�ms likale-
des f�r olaga diskriminering.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

SVEN OTTO LITTORIN

Hedvig Trost
(Justitiedepartementet)

;