SFS 2008:811 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

080811.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.