SFS 2008:812 Lag om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige

080812.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.