SFS 2008:814 Lag om statligt stöd till kreditinstitut

080814.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft55{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om statligt st�d till kreditinstitut;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 29 oktober 2008.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:349px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 kap. Inledande best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:375px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Lagen inneh�ller best�mmelser om st�d till kreditinstitut som avses i</p> <p style="position:absolute;top:393px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse, inl�sen av aktier i s�-<br/>dana institut och en s�rskild fond f�r stabiliteten p� kreditmarknaden.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:446px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Om det beh�vs f�r att motverka en risk f�r allvarlig st�rning av det fi-</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">nansiella systemet i Sverige, f�r statligt st�d l�mnas till kreditinstitut och till<br/>f�retag, med s�te i Sverige, som har inr�ttats av ett s�dant institut som ett led<br/>i en rekonstruktion. S�dant st�d kan l�mnas genom garantier, kapitaltillskott<br/>eller p� annat s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">St�d f�r inte omfatta f�rpliktelser som �r uppenbart of�renliga med en</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">sund kreditverksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:587px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:587px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">Beslut om st�d enligt denna lag fattas av</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft114">1. regeringen, eller<br/>2. den myndighet som regeringen best�mmer (st�dmyndigheten).</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:657px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">St�d l�mnas efter det att avtal som r�r st�d har ing�tts mellan staten</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">och st�dmottagaren eller dess �gare. </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Om avtalsl�sningar i enskilda fall inte �r m�jliga eller l�mpliga, f�r reger-</p> <p style="position:absolute;top:710px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ingen �nd� fatta beslut om st�d.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:746px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>5 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">F�r pr�vning av tvister enligt 3 och 4 kap. finns Pr�vningsn�mnden f�r</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">st�d till kreditinstitut (Pr�vningsn�mnden). </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:808px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 kap. Villkor f�r de statliga st�d�tg�rderna</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:834px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft11">St�d f�r bara l�mnas f�r</p> <p style="position:absolute;top:852px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft114">1. fortsatt verksamhet i kreditinstitut som �r livskraftiga, eller <br/>2. rekonstruktion eller avveckling i ordnade former av kreditinstitut som</p> <p style="position:absolute;top:887px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">inte kan f�rv�ntas uppn� l�nsamhet p� l�ng sikt.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 2008/09:61, bet. 2008/09:FiU16, rskr. 2008/09:17.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2008:814</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 oktober 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:814</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Om det finns synnerliga sk�l, f�r st�d �ven ges i andra fall �n som avses i</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:124px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>2 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">St�d b�r f�renas med villkor som syftar till att det st�dmottagande kre-</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">ditinstitutet och dess �gare i f�rsta hand ska b�ra uppkomna f�rluster.</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">St�det ska s� l�ngt som m�jligt utformas p� ett aff�rsm�ssigt s�tt och s�</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">att en otillb�rlig snedvridning av konkurrensen f�rhindras. Statens l�ngsik-<br/>tiga kostnader f�r st�det ska h�llas s� l�ga som m�jligt. St�det ska utformas<br/>s� att statens insatser i m�jligaste m�n kan �terf�s.</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Staten ska, om inte synnerliga sk�l finns, tillf�rs�kras ers�ttning eller an-</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">nan kompensation f�r sitt risktagande.</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Om det finns synnerliga sk�l, f�r avsteg g�ras fr�n det som f�reskrivs om</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">avgifter i 15 � lagen (1996:1059) om statsbudgeten.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:328px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>3 kap. Pr�vning av villkor f�r statligt st�d i vissa fall </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Om det kr�vs med h�nsyn till ett kreditinstituts ekonomiska f�rh�llan-</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">den f�r st�dmyndigheten, i syfte att underl�tta ett avtal, ans�ka om att Pr�v-<br/>ningsn�mnden pr�var ett f�rslag till avtal om statligt st�d till kreditinstitutet<br/>och villkoren f�r att institutet ska f� ett s�dant st�d. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>2 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Pr�vningsn�mnden ska pr�va om de f�reslagna villkoren, mot bak-</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">grund av det st�d som erbjudits, �r osk�liga mot st�dmyndighetens motpart.</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Pr�vningsn�mnden f�r j�mka f�rslag till villkor som �r osk�liga. I n�mn-</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">dens avg�rande ska det anges vid vilken tidpunkt som st�dmyndigheten tidi-<br/>gast f�r beg�ra inl�sen enligt 4 kap. 1 � f�rsta stycket 1.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:548px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Villkor som ska pr�vas enligt 2 � f�r inte g�lla personlig betalnings-</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">skyldighet gentemot staten f�r �gare i ett kreditinstitut som drivs i aktiebo-<br/>lagsform. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:619px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Tvister om tolkning eller till�mpning av ett avtal mellan st�dmyndig-</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">heten och ett kreditinstitut, eller dess �gare, om statligt st�d till institutet pr�-<br/>vas av Pr�vningsn�mnden, om inte parterna har enats om n�got annat.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:699px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 kap. Inl�sen av aktier</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:725px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft21">Staten har gentemot en aktie�gare i ett kreditinstitut r�tt att l�sa in ak-</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">tierna, om det �r av synnerlig betydelse fr�n allm�n synpunkt och om</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">1. bolaget eller aktie�garen inte har antagit ett avtalsf�rslag vars villkor</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">Pr�vningsn�mnden funnit inte vara osk�liga,</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">2. bolaget eller aktie�garen inte har fullgjort en f�rpliktelse som f�ljer av</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">ett avtal om st�d enligt denna lag och som �r av v�sentlig betydelse, eller</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">3. bolagets kapitalbas inte uppg�r till en fj�rdedel av kapitalbaskravet, be-</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">r�knad enligt 2 kap. 1 � f�rsta stycket 1 lagen (2006:1371) om kapitalt�ck-<br/>ning och stora exponeringar.</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">N�gon r�tt till inl�sen finns inte, om det efter Pr�vningsn�mndens tidigare</p> <p style="position:absolute;top:901px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft25">pr�vning har intr�ffat n�gon omst�ndighet som medf�r att de av n�mnden<br/>pr�vade avtalsvillkoren �r osk�liga.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2008:814</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>2 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft31">St�dmyndigheten ska ans�ka hos Pr�vningsn�mnden f�r att f� en tvist</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">om r�tt till inl�sen eller om l�senbeloppets storlek pr�vad.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>3 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft31">L�senbeloppet ska best�mmas med h�nsyn till f�rh�llandena vid tid-</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">punkten f�r st�dmyndighetens ans�kan hos Pr�vningsn�mnden om inl�sen<br/>eller om pr�vning av l�senbeloppets storlek.</p> <p style="position:absolute;top:177px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">L�senbeloppet f�r en aktie ska best�mmas s� att det motsvarar det pris f�r</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">aktien som kan p�r�knas vid en f�rs�ljning under normala f�rh�llanden. Vid<br/>best�mmandet av aktiernas v�rde ska 5 kap. 1 � beaktas.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>4 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft31">I ett bolag som inte �r avst�mningsbolag enligt aktiebolagslagen</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">(2005:551) ska �garna till staten �verl�mna sina aktiebrev med anteckning<br/>om �verl�telse och i ett avst�mningsbolag ska staten registreras som aktie�-<br/>gare enligt lagen (1998:1479) om kontof�ring av finansiella instrument, om<br/>det �r ostridigt mellan parterna att en r�tt till inl�sen finns eller om Pr�v-<br/>ningsn�mnden har f�rklarat att en s�dan r�tt finns utan att n�mnden samti-<br/>digt har fastst�llt l�senbeloppet.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:389px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>5 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft31">En aktie�gare har r�tt till r�nta enligt 5 � r�ntelagen (1975:635) p� l�-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">senbeloppet fr�n den dag d� aktien �verl�tits till dess att l�senbeloppet f�r-<br/>faller till betalning. F�r tiden d�refter fram till dess att l�senbeloppet betalas<br/>har aktie�garen r�tt till r�nta enligt 6 � samma lag. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:477px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>6 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft31">I fr�gor som inte regleras i detta kapitel till�mpas 22 kap. 4, 21 och</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">22 �� aktiebolagslagen (2005:551). Vid till�mpningen av aktiebolagslagen<br/>ska det som d�r s�gs om</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft35">1. majoritetsaktie�gare g�lla staten, och<br/>2. dom avseende l�senbeloppet avse det som �r f�reskrivet i denna lag om</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">beslut av Pr�vningsn�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:601px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>7 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft31">Ett beslut om att staten ska l�sa in samtliga aktier i bolaget ger �ven</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">r�tt att l�sa in teckningsoptioner och konvertibler som bolaget har gett ut. </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft31">Best�mmelserna i 16 �� samt 5 kap. 1 � ska g�lla �ven f�r inl�sen av</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">teckningsoptioner och konvertibler. </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:699px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>5 kap. V�rdering av aktier</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>1 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft31">Om det i en tvist enligt denna lag uppkommer fr�ga om v�rdet av ak-</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">tierna i ett bolag, ska v�rdet best�mmas som om bolaget inte hade omfattats<br/>av statligt st�d.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:805px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>6 kap. Pr�vningsn�mnden f�r st�d till kreditinstitut</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:830px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:831px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft31"> Pr�vningsn�mnden best�r av tre ledam�ter som utses av regeringen.</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">En av ledam�terna ska f�rordnas till ordf�rande och en till vice ordf�rande.<br/>Dessa ska vara eller ha varit ordinarie domare. Regeringen f�r utse h�gst<br/>fyra ers�ttare f�r ledam�terna i n�mnden. F�rordnandena ska meddelas f�r<br/>viss tid.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2008:814</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">Ledam�ter och ers�ttare i Pr�vningsn�mnden ska vara svenska medbor-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft45">gare och f�r inte vara under�riga eller i konkurstillst�nd eller ha f�rvaltare<br/>enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken.</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">En �tg�rd som bara avser beredande eller avskrivning av ett �rende f�r</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">vidtas av ordf�randen eller vice ordf�randen. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:177px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft41"> �renden som avses i 3 kap. 1 och 4 �� samt 4 kap. 1 � inleds vid Pr�v-</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft45">ningsn�mnden genom en ans�kan. Om inte annat f�ljer av denna lag till�m-<br/>pas 35, 8, 11, 12, 14, 1626, 3032, 38, 39, 41 och 4352 �� f�rvaltnings-<br/>processlagen (1971:291) p� f�rfarandet hos n�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:266px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:266px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft41"> Pr�vningsn�mnden ska delge ans�kningen med motparten och f�re-</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">l�gga denne att inkomma med yttrande.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:319px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft41"> Om en motpart som inte har delgetts ans�kningen p� annat s�tt �n ge-</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft45">nom kung�relse enligt 16 � delgivningslagen (1970:428) inte inkommer<br/>med yttrande, ska Pr�vningsn�mnden f�rordna en god man att bevaka den-<br/>nes r�tt.</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">Den som f�rordnas till god man enligt f�rsta stycket har r�tt till sk�lig er-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft45">s�ttning av allm�nna medel f�r arbete, tidsspillan och utl�gg som uppdraget<br/>kr�vt. Kostnaden ska stanna p� staten. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft41"> F�rfarandet vid Pr�vningsn�mnden �r skriftligt. Muntlig f�rhandling</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft45">ska h�llas, om n�mnden finner att det beh�vs eller n�gon part beg�r det och<br/>muntlig f�rhandling inte �r uppenbart obeh�vlig.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:530px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft41"> Pr�vningsn�mnden f�r avg�ra ett �rende �ven om n�gon part uteblir</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">fr�n en muntlig f�rhandling eller inte kommer in med ett yttrande.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:583px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft41"> I fr�ga om omr�stning g�ller 16 kap. r�tteg�ngsbalken i till�mpliga de-</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">lar.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:311px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:636px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft41"> I ett �rende om pr�vning av villkor ska vardera parten svara f�r sina</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft45">kostnader vid Pr�vningsn�mnden, om inte en till�mpning av 18 kap. 6 � r�tt-<br/>teg�ngsbalken leder till en annan f�rdelning av kostnaderna. Om n�mnden<br/>j�mkar f�reslagna villkor eller finner att villkoren �r osk�liga, f�r den f�r-<br/>plikta staten att helt eller delvis ers�tta motparts kostnader vid n�mnden.</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">I ett �rende om inl�sen ska vardera parten svara f�r sina kostnader vid</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft45">Pr�vningsn�mnden, om inte en till�mpning av 18 kap. 6 � r�tteg�ngsbalken<br/>leder till en annan f�rdelning av kostnaderna. N�mnden f�r dock f�rplikta<br/>staten att helt eller delvis ers�tta motparts kostnader vid n�mnden.</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">I ett �rende om tolkning eller till�mpning av ett avtal till�mpas r�tteg�ngs-</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft45">balkens best�mmelser om r�tteg�ngskostnader i m�l vari f�rlikning �r till�-<br/>ten. </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">Pr�vningsn�mndens beslut om kostnader f�r verkst�llas enligt uts�k-</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft41">ningsbalkens best�mmelser.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft51">5</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:323px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:562px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS 2008:814</b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>7 kap. Stabilitetsfonden</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft51"> Inbetalda ers�ttningar enligt 2 kap. 2 � ska f�ras till ett r�nteb�rande</p> <p style="position:absolute;top:115px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">konto i Riksg�ldskontoret. Till kontot ska �ven f�ras medel som staten �ter-<br/>f�tt och som avser l�mnat st�d enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:150px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51">De medel som tillf�rts kontot utg�r, tillsammans med de �vriga tillg�ngar</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">som anskaffats med st�d av denna lag, stabilitetsfonden. </p> <p style="position:absolute;top:185px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51">Statens utgifter f�r st�d enligt denna lag samt f�r st�dmyndighetens och</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">Pr�vningsn�mndens f�rvaltningskostnader ska t�ckas med medel fr�n kon-<br/>tot. Detsamma g�ller s�dana kostnader som avses i 6 kap. 4 � andra stycket<br/>och kostnader som enligt de best�mmelser i f�rvaltningsprocesslagen<br/>(1971:291) som anges i 6 kap. 2 � ska stanna p� staten. I den m�n medlen p�<br/>kontot inte r�cker till, f�r en obegr�nsad kredit i Riksg�ldskontoret anv�n-<br/>das. </p> <p style="position:absolute;top:9px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:336px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>8 kap. Avslutande best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:362px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft51"> Kreditinstitut och f�retag som avses i 1 kap. 2 � ska l�mna de uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">till regeringen och st�dmyndigheten som de beh�ver f�r sin verksamhet en-<br/>ligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:432px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:350px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft51"> Riksbanken, Riksg�ldskontoret och Finansinspektionen ska p� st�d-</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">myndighetens beg�ran l�mna de uppgifter som myndigheten beh�ver i �ren-<br/>den enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:353px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:357px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft51"> Beslut enligt denna lag f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:360px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:538px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft51"> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">dela f�reskrifter om st�d enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:368px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft51">Denna lag tr�der i kraft den 30 oktober 2008.</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">FREDRIK REINFELDT</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft55">MATS ODELL<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:372px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft61">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft61">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om statligt st�d till kreditinstitut;

utf�rdad den 29 oktober 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs f�ljande.

1 kap. Inledande best�mmelser

1 �

Lagen inneh�ller best�mmelser om st�d till kreditinstitut som avses i

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse, inl�sen av aktier i s�-
dana institut och en s�rskild fond f�r stabiliteten p� kreditmarknaden.

2 �

Om det beh�vs f�r att motverka en risk f�r allvarlig st�rning av det fi-

nansiella systemet i Sverige, f�r statligt st�d l�mnas till kreditinstitut och till
f�retag, med s�te i Sverige, som har inr�ttats av ett s�dant institut som ett led
i en rekonstruktion. S�dant st�d kan l�mnas genom garantier, kapitaltillskott
eller p� annat s�tt.

St�d f�r inte omfatta f�rpliktelser som �r uppenbart of�renliga med en

sund kreditverksamhet.

3 �

Beslut om st�d enligt denna lag fattas av

1. regeringen, eller
2. den myndighet som regeringen best�mmer (st�dmyndigheten).

4 �

St�d l�mnas efter det att avtal som r�r st�d har ing�tts mellan staten

och st�dmottagaren eller dess �gare.

Om avtalsl�sningar i enskilda fall inte �r m�jliga eller l�mpliga, f�r reger-

ingen �nd� fatta beslut om st�d.

5 �

F�r pr�vning av tvister enligt 3 och 4 kap. finns Pr�vningsn�mnden f�r

st�d till kreditinstitut (Pr�vningsn�mnden).

2 kap. Villkor f�r de statliga st�d�tg�rderna

1 �

St�d f�r bara l�mnas f�r

1. fortsatt verksamhet i kreditinstitut som �r livskraftiga, eller
2. rekonstruktion eller avveckling i ordnade former av kreditinstitut som

inte kan f�rv�ntas uppn� l�nsamhet p� l�ng sikt.

1

Prop. 2008/09:61, bet. 2008/09:FiU16, rskr. 2008/09:17.

SFS 2008:814

Utkom fr�n trycket
den 29 oktober 2008

background image

2

SFS 2008:814

Om det finns synnerliga sk�l, f�r st�d �ven ges i andra fall �n som avses i

f�rsta stycket.

2 �

St�d b�r f�renas med villkor som syftar till att det st�dmottagande kre-

ditinstitutet och dess �gare i f�rsta hand ska b�ra uppkomna f�rluster.

St�det ska s� l�ngt som m�jligt utformas p� ett aff�rsm�ssigt s�tt och s�

att en otillb�rlig snedvridning av konkurrensen f�rhindras. Statens l�ngsik-
tiga kostnader f�r st�det ska h�llas s� l�ga som m�jligt. St�det ska utformas
s� att statens insatser i m�jligaste m�n kan �terf�s.

Staten ska, om inte synnerliga sk�l finns, tillf�rs�kras ers�ttning eller an-

nan kompensation f�r sitt risktagande.

Om det finns synnerliga sk�l, f�r avsteg g�ras fr�n det som f�reskrivs om

avgifter i 15 � lagen (1996:1059) om statsbudgeten.

3 kap. Pr�vning av villkor f�r statligt st�d i vissa fall

1 �

Om det kr�vs med h�nsyn till ett kreditinstituts ekonomiska f�rh�llan-

den f�r st�dmyndigheten, i syfte att underl�tta ett avtal, ans�ka om att Pr�v-
ningsn�mnden pr�var ett f�rslag till avtal om statligt st�d till kreditinstitutet
och villkoren f�r att institutet ska f� ett s�dant st�d.

2 �

Pr�vningsn�mnden ska pr�va om de f�reslagna villkoren, mot bak-

grund av det st�d som erbjudits, �r osk�liga mot st�dmyndighetens motpart.

Pr�vningsn�mnden f�r j�mka f�rslag till villkor som �r osk�liga. I n�mn-

dens avg�rande ska det anges vid vilken tidpunkt som st�dmyndigheten tidi-
gast f�r beg�ra inl�sen enligt 4 kap. 1 � f�rsta stycket 1.

3 �

Villkor som ska pr�vas enligt 2 � f�r inte g�lla personlig betalnings-

skyldighet gentemot staten f�r �gare i ett kreditinstitut som drivs i aktiebo-
lagsform.

4 �

Tvister om tolkning eller till�mpning av ett avtal mellan st�dmyndig-

heten och ett kreditinstitut, eller dess �gare, om statligt st�d till institutet pr�-
vas av Pr�vningsn�mnden, om inte parterna har enats om n�got annat.

4 kap. Inl�sen av aktier

1 �

Staten har gentemot en aktie�gare i ett kreditinstitut r�tt att l�sa in ak-

tierna, om det �r av synnerlig betydelse fr�n allm�n synpunkt och om

1. bolaget eller aktie�garen inte har antagit ett avtalsf�rslag vars villkor

Pr�vningsn�mnden funnit inte vara osk�liga,

2. bolaget eller aktie�garen inte har fullgjort en f�rpliktelse som f�ljer av

ett avtal om st�d enligt denna lag och som �r av v�sentlig betydelse, eller

3. bolagets kapitalbas inte uppg�r till en fj�rdedel av kapitalbaskravet, be-

r�knad enligt 2 kap. 1 � f�rsta stycket 1 lagen (2006:1371) om kapitalt�ck-
ning och stora exponeringar.

N�gon r�tt till inl�sen finns inte, om det efter Pr�vningsn�mndens tidigare

pr�vning har intr�ffat n�gon omst�ndighet som medf�r att de av n�mnden
pr�vade avtalsvillkoren �r osk�liga.

background image

3

SFS 2008:814

2 �

St�dmyndigheten ska ans�ka hos Pr�vningsn�mnden f�r att f� en tvist

om r�tt till inl�sen eller om l�senbeloppets storlek pr�vad.

3 �

L�senbeloppet ska best�mmas med h�nsyn till f�rh�llandena vid tid-

punkten f�r st�dmyndighetens ans�kan hos Pr�vningsn�mnden om inl�sen
eller om pr�vning av l�senbeloppets storlek.

L�senbeloppet f�r en aktie ska best�mmas s� att det motsvarar det pris f�r

aktien som kan p�r�knas vid en f�rs�ljning under normala f�rh�llanden. Vid
best�mmandet av aktiernas v�rde ska 5 kap. 1 � beaktas.

4 �

I ett bolag som inte �r avst�mningsbolag enligt aktiebolagslagen

(2005:551) ska �garna till staten �verl�mna sina aktiebrev med anteckning
om �verl�telse och i ett avst�mningsbolag ska staten registreras som aktie�-
gare enligt lagen (1998:1479) om kontof�ring av finansiella instrument, om
det �r ostridigt mellan parterna att en r�tt till inl�sen finns eller om Pr�v-
ningsn�mnden har f�rklarat att en s�dan r�tt finns utan att n�mnden samti-
digt har fastst�llt l�senbeloppet.

5 �

En aktie�gare har r�tt till r�nta enligt 5 � r�ntelagen (1975:635) p� l�-

senbeloppet fr�n den dag d� aktien �verl�tits till dess att l�senbeloppet f�r-
faller till betalning. F�r tiden d�refter fram till dess att l�senbeloppet betalas
har aktie�garen r�tt till r�nta enligt 6 � samma lag.

6 �

I fr�gor som inte regleras i detta kapitel till�mpas 22 kap. 4, 21 och

22 �� aktiebolagslagen (2005:551). Vid till�mpningen av aktiebolagslagen
ska det som d�r s�gs om

1. majoritetsaktie�gare g�lla staten, och
2. dom avseende l�senbeloppet avse det som �r f�reskrivet i denna lag om

beslut av Pr�vningsn�mnden.

7 �

Ett beslut om att staten ska l�sa in samtliga aktier i bolaget ger �ven

r�tt att l�sa in teckningsoptioner och konvertibler som bolaget har gett ut.

Best�mmelserna i 16 �� samt 5 kap. 1 � ska g�lla �ven f�r inl�sen av

teckningsoptioner och konvertibler.

5 kap. V�rdering av aktier

1 �

Om det i en tvist enligt denna lag uppkommer fr�ga om v�rdet av ak-

tierna i ett bolag, ska v�rdet best�mmas som om bolaget inte hade omfattats
av statligt st�d.

6 kap. Pr�vningsn�mnden f�r st�d till kreditinstitut

1 �

Pr�vningsn�mnden best�r av tre ledam�ter som utses av regeringen.

En av ledam�terna ska f�rordnas till ordf�rande och en till vice ordf�rande.
Dessa ska vara eller ha varit ordinarie domare. Regeringen f�r utse h�gst
fyra ers�ttare f�r ledam�terna i n�mnden. F�rordnandena ska meddelas f�r
viss tid.

background image

4

SFS 2008:814

Ledam�ter och ers�ttare i Pr�vningsn�mnden ska vara svenska medbor-

gare och f�r inte vara under�riga eller i konkurstillst�nd eller ha f�rvaltare
enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken.

En �tg�rd som bara avser beredande eller avskrivning av ett �rende f�r

vidtas av ordf�randen eller vice ordf�randen.

2 �

�renden som avses i 3 kap. 1 och 4 �� samt 4 kap. 1 � inleds vid Pr�v-

ningsn�mnden genom en ans�kan. Om inte annat f�ljer av denna lag till�m-
pas 35, 8, 11, 12, 14, 1626, 3032, 38, 39, 41 och 4352 �� f�rvaltnings-
processlagen (1971:291) p� f�rfarandet hos n�mnden.

3 �

Pr�vningsn�mnden ska delge ans�kningen med motparten och f�re-

l�gga denne att inkomma med yttrande.

4 �

Om en motpart som inte har delgetts ans�kningen p� annat s�tt �n ge-

nom kung�relse enligt 16 � delgivningslagen (1970:428) inte inkommer
med yttrande, ska Pr�vningsn�mnden f�rordna en god man att bevaka den-
nes r�tt.

Den som f�rordnas till god man enligt f�rsta stycket har r�tt till sk�lig er-

s�ttning av allm�nna medel f�r arbete, tidsspillan och utl�gg som uppdraget
kr�vt. Kostnaden ska stanna p� staten.

5 �

F�rfarandet vid Pr�vningsn�mnden �r skriftligt. Muntlig f�rhandling

ska h�llas, om n�mnden finner att det beh�vs eller n�gon part beg�r det och
muntlig f�rhandling inte �r uppenbart obeh�vlig.

6 �

Pr�vningsn�mnden f�r avg�ra ett �rende �ven om n�gon part uteblir

fr�n en muntlig f�rhandling eller inte kommer in med ett yttrande.

7 �

I fr�ga om omr�stning g�ller 16 kap. r�tteg�ngsbalken i till�mpliga de-

lar.

8 �

I ett �rende om pr�vning av villkor ska vardera parten svara f�r sina

kostnader vid Pr�vningsn�mnden, om inte en till�mpning av 18 kap. 6 � r�tt-
teg�ngsbalken leder till en annan f�rdelning av kostnaderna. Om n�mnden
j�mkar f�reslagna villkor eller finner att villkoren �r osk�liga, f�r den f�r-
plikta staten att helt eller delvis ers�tta motparts kostnader vid n�mnden.

I ett �rende om inl�sen ska vardera parten svara f�r sina kostnader vid

Pr�vningsn�mnden, om inte en till�mpning av 18 kap. 6 � r�tteg�ngsbalken
leder till en annan f�rdelning av kostnaderna. N�mnden f�r dock f�rplikta
staten att helt eller delvis ers�tta motparts kostnader vid n�mnden.

I ett �rende om tolkning eller till�mpning av ett avtal till�mpas r�tteg�ngs-

balkens best�mmelser om r�tteg�ngskostnader i m�l vari f�rlikning �r till�-
ten.

Pr�vningsn�mndens beslut om kostnader f�r verkst�llas enligt uts�k-

ningsbalkens best�mmelser.

background image

5

SFS 2008:814

7 kap. Stabilitetsfonden

1 �

Inbetalda ers�ttningar enligt 2 kap. 2 � ska f�ras till ett r�nteb�rande

konto i Riksg�ldskontoret. Till kontot ska �ven f�ras medel som staten �ter-
f�tt och som avser l�mnat st�d enligt denna lag.

De medel som tillf�rts kontot utg�r, tillsammans med de �vriga tillg�ngar

som anskaffats med st�d av denna lag, stabilitetsfonden.

Statens utgifter f�r st�d enligt denna lag samt f�r st�dmyndighetens och

Pr�vningsn�mndens f�rvaltningskostnader ska t�ckas med medel fr�n kon-
tot. Detsamma g�ller s�dana kostnader som avses i 6 kap. 4 � andra stycket
och kostnader som enligt de best�mmelser i f�rvaltningsprocesslagen
(1971:291) som anges i 6 kap. 2 � ska stanna p� staten. I den m�n medlen p�
kontot inte r�cker till, f�r en obegr�nsad kredit i Riksg�ldskontoret anv�n-
das.

8 kap. Avslutande best�mmelser

1 �

Kreditinstitut och f�retag som avses i 1 kap. 2 � ska l�mna de uppgifter

till regeringen och st�dmyndigheten som de beh�ver f�r sin verksamhet en-
ligt denna lag.

2 �

Riksbanken, Riksg�ldskontoret och Finansinspektionen ska p� st�d-

myndighetens beg�ran l�mna de uppgifter som myndigheten beh�ver i �ren-
den enligt denna lag.

3 �

Beslut enligt denna lag f�r inte �verklagas.

4 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om st�d enligt denna lag.

Denna lag tr�der i kraft den 30 oktober 2008.

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

MATS ODELL
(Finansdepartementet)

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;