SFS 2008:865 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

080865.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.