SFS 2008:881 Lag om ändring i utsökningsbalken

080881.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.