SFS 2008:882 Lag om ändring i delgivningslagen (1970:428)

080882.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.