SFS 2008:883 Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

080883.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.