SFS 2008:911 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

080911.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.