SFS 2008:932 Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

080932.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1974:371) om r�tteg�ngen i <br/>arbetstvister;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 20 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att det i lagen (1974:371) om r�tte-</p> <p style="position:absolute;top:342px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">g�ngen i arbetstvister</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft11"> ska inf�ras en ny paragraf, 3 kap. 6 a �, av f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>6 a � </b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft11">I m�l d�r ett yrkande helt eller delvis grundas p� ett s�dant f�rh�l-</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">lande som avses i diskrimineringslagen (2008:567) g�ller best�mmelserna i<br/>andrafj�rde styckena i st�llet f�r 6 �.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Arbetsdomstolen �r domf�r med ordf�rande samt fyra andra ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">Av de ledam�ter som avses i 2 � ska tre delta. Av de ledam�ter som avses i<br/>3 � ska en f�r vardera arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan delta. Domsto-<br/>len f�r dock ha en sammans�ttning med en ordf�rande och sex andra leda-<br/>m�ter enligt 6 � f�rsta stycket, om parterna i m�let beg�r det.</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft114">Arbetsdomstolen �r vidare domf�r med tre lagfarna domare <br/>1. vid behandling av fr�gor om pr�vningstillst�nd, <br/>2. vid s�dan handl�ggning som avses i 6 � andra stycket 2 eller 4, om</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">pr�vningen i v�sentlig grad avser annat �n arbetsr�ttsliga fr�gor.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Vill n�gon ledamot vid handl�ggning enligt tredje stycket att ett m�l ska</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">avg�ras eller en viss fr�ga pr�vas av domstolen i den sammans�ttning som<br/>f�reskrivs i andra stycket med en ordf�rande och fyra andra ledam�ter, g�l-<br/>ler ledamotens mening.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft114">Karin Renman<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 2008/09:4, bet. 2008/09:AU6, rskr. 2008/09:43.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Lagen omtryckt 1977:530.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2008:932</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 december 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1974:371) om r�tteg�ngen i
arbetstvister;

utf�rdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att det i lagen (1974:371) om r�tte-

g�ngen i arbetstvister

2

ska inf�ras en ny paragraf, 3 kap. 6 a �, av f�ljande

lydelse.

3 kap.

6 a �

I m�l d�r ett yrkande helt eller delvis grundas p� ett s�dant f�rh�l-

lande som avses i diskrimineringslagen (2008:567) g�ller best�mmelserna i
andrafj�rde styckena i st�llet f�r 6 �.

Arbetsdomstolen �r domf�r med ordf�rande samt fyra andra ledam�ter.

Av de ledam�ter som avses i 2 � ska tre delta. Av de ledam�ter som avses i
3 � ska en f�r vardera arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan delta. Domsto-
len f�r dock ha en sammans�ttning med en ordf�rande och sex andra leda-
m�ter enligt 6 � f�rsta stycket, om parterna i m�let beg�r det.

Arbetsdomstolen �r vidare domf�r med tre lagfarna domare
1. vid behandling av fr�gor om pr�vningstillst�nd,
2. vid s�dan handl�ggning som avses i 6 � andra stycket 2 eller 4, om

pr�vningen i v�sentlig grad avser annat �n arbetsr�ttsliga fr�gor.

Vill n�gon ledamot vid handl�ggning enligt tredje stycket att ett m�l ska

avg�ras eller en viss fr�ga pr�vas av domstolen i den sammans�ttning som
f�reskrivs i andra stycket med en ordf�rande och fyra andra ledam�ter, g�l-
ler ledamotens mening.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:4, bet. 2008/09:AU6, rskr. 2008/09:43.

2

Lagen omtryckt 1977:530.

SFS 2008:932

Utkom fr�n trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;