SFS 2008:970 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

080970.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.