SFS 2008:988 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

080988.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.