SFS 2008:993 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

080993.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.