SFS 2009:1312 Lag om ändring i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

091312.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.