SFS 2009:1345 Lag om ändring i merv?rdesskattelagen (1994:200)

091345.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i merv�rdesskattelagen (1994:200);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 december 2009.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 att det i merv�rdesskattelagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1994:200)</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft13">3 ska inf�ras tv� nya paragrafer, 5 kap. 15 a och 15 b ��, av f�l-</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">jande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>15 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">En tj�nst som avser annan uthyrning av transportmedel �n som</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">anges i 15 � och f�rv�rvas av n�gon som inte �r n�ringsidkare �r omsatt<br/>inom landet, om f�rv�rvaren �r etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i<br/>Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">En uthyrningstj�nst enligt f�rsta stycket �r dock omsatt utomlands, om<br/>1. den avser en fritidsb�t som faktiskt levereras till f�rv�rvaren i ett annat</p> <p style="position:absolute;top:612px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">EG-land �n Sverige, och</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. uthyraren har s�tet f�r sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etable-</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ringsst�lle i det EG-landet och tj�nsten tillhandah�lls fr�n s�tet eller det fasta<br/>etableringsst�llet.</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>15 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:700px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">En tj�nst som avser annan uthyrning av transportmedel �n som</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">anges i 15 � �r omsatt inom landet, om </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. den tillhandah�lls n�gon som inte �r n�ringsidkare, <br/>2. den avser en fritidsb�t som faktiskt levereras till f�rv�rvaren av tj�nsten</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">i Sverige, och</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. uthyraren har s�tet f�r sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etable-</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ringsst�lle i Sverige och tj�nsten tillhandah�lls fr�n s�tet eller det fasta eta-<br/>bleringsst�llet.</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer. <br/>2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r merv�rdesskatt som h�nf�r</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">sig till tiden f�re ikrafttr�dandet.<br/> </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:15, bet. 2009/10:SkU12, rskr. 2009/10:107.</p> <p style="position:absolute;top:995px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">2 Jfr r�dets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system<br/>f�r merv�rdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1, Celex 32006L0112), senast �ndrat<br/>genom r�dets direktiv 2009/69/EG (EUT L 175, 4.7.2009, s. 12, Celex 32009L0069).<br/>3 Lagen omtryckt 2000:500.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2009:1345</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 december 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2009:1345</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Eva Posjnov<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i merv�rdesskattelagen (1994:200);

utf�rdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 att det i merv�rdesskattelagen

(1994:200)

3 ska inf�ras tv� nya paragrafer, 5 kap. 15 a och 15 b ��, av f�l-

jande lydelse.

5 kap.

15 a �

En tj�nst som avser annan uthyrning av transportmedel �n som

anges i 15 � och f�rv�rvas av n�gon som inte �r n�ringsidkare �r omsatt
inom landet, om f�rv�rvaren �r etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i
Sverige.

En uthyrningstj�nst enligt f�rsta stycket �r dock omsatt utomlands, om
1. den avser en fritidsb�t som faktiskt levereras till f�rv�rvaren i ett annat

EG-land �n Sverige, och

2. uthyraren har s�tet f�r sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etable-

ringsst�lle i det EG-landet och tj�nsten tillhandah�lls fr�n s�tet eller det fasta
etableringsst�llet.

15 b �

En tj�nst som avser annan uthyrning av transportmedel �n som

anges i 15 � �r omsatt inom landet, om

1. den tillhandah�lls n�gon som inte �r n�ringsidkare,
2. den avser en fritidsb�t som faktiskt levereras till f�rv�rvaren av tj�nsten

i Sverige, och

3. uthyraren har s�tet f�r sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etable-

ringsst�lle i Sverige och tj�nsten tillhandah�lls fr�n s�tet eller det fasta eta-
bleringsst�llet.

1. Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.
2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r merv�rdesskatt som h�nf�r

sig till tiden f�re ikrafttr�dandet.

1 Prop. 2009/10:15, bet. 2009/10:SkU12, rskr. 2009/10:107.

2 Jfr r�dets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system
f�r merv�rdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1, Celex 32006L0112), senast �ndrat
genom r�dets direktiv 2009/69/EG (EUT L 175, 4.7.2009, s. 12, Celex 32009L0069).
3 Lagen omtryckt 2000:500.

SFS 2009:1345

Utkom fr�n trycket
den 11 december 2009

background image

2

SFS 2009:1345

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)

;