SFS 2009:670 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)

090670.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft34{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft35{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft53{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft54{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft55{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft56{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft63{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft64{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft65{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft66{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft71{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft73{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft74{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft75{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft76{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i skollagen (1985:1100);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 11 juni 2009.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 b kap. 10, 10 b och 12 ��, 9 kap.</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">6, 6 a, 8, 8 a, 8 c och 17 �� samt 15 kap. 11 � skollagen (1985:1100)</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:569px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 b kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:505px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">En kommun kan l�mna bidrag till utbildning som avses i 6 � och som</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">inte bedrivs av en godk�nd frist�ende skola, om avgifterna inte �r osk�ligt<br/>h�ga. Om kommunen l�mnar bidrag (grundbelopp) ska detta avse ers�ttning<br/>f�r</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. undervisning,<br/>2. l�romedel och utrustning,<br/>3. m�ltider,<br/>4. administration,<br/>5. merv�rdesskatt, och<br/>6. lokalkostnader.<br/>D�rut�ver ska kommunen l�mna bidrag (till�ggsbelopp) f�r barn som har</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ett omfattande behov av s�rskilt st�d. Kommunen �r dock inte skyldig att<br/>l�mna bidrag om betydande organisatoriska eller ekonomiska sv�righeter<br/>uppst�r f�r kommunen.</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Bidrag enligt f�rsta stycket ska best�mmas efter samma grunder som kom-</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">munen till�mpar vid f�rdelning av resurser till egen f�rskoleklass. Om avgif-<br/>ter i den kommunala och den enskilda verksamheten tas ut ska de beaktas.</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om statsbidrag l�mnas till kommunen f�r ett barn som har tagits emot i</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">s�dan utbildning som avses i f�rsta stycket ska kommunen l�mna bidrag till<br/>utbildningen. Regeringen eller den myndighet regeringen best�mmer f�r i<br/>s�dant fall meddela f�reskrifter om hur kommunens bidrag ska best�mmas i<br/>st�llet f�r det som anges i f�rstatredje styckena.</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>10 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:911px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft10">En hemkommun ska till en frist�ende skola som motsvarar grund-</p> <p style="position:absolute;top:930px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">skolan eller s�rskolan l�mna bidrag f�r varje elev som deltar i utbildningen.<br/>Bidraget (grundbelopp) ska avse ers�ttning f�r</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2008/09:171, bet. 2008/09:UbU13, rskr. 2008/09:280.</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Lagen omtryckt 1997:1212.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2006:1447.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 2006:1447.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2009:670</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 22 juni 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2009:670</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">1. undervisning,<br/>2. l�romedel och utrustning,<br/>3. m�ltider,<br/>4. administration,<br/>5. merv�rdesskatt, och<br/>6. lokalkostnader.<br/>D�rut�ver ska hemkommunen l�mna bidrag (till�ggsbelopp) f�r elever</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">som har ett omfattande behov av s�rskilt st�d.</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Bidrag enligt f�rsta stycket ska best�mmas efter samma grunder som</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">hemkommunen till�mpar vid f�rdelning av resurser till egen f�rskoleklass.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Hemkommunen �r dock inte skyldig att l�mna bidrag f�r den del av verk-</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">samheten som �verstiger 15 timmar i veckan eller 525 timmar om �ret eller<br/>f�r elev som tas emot f�re h�stterminen det �r eleven fyller sex �r. Har en<br/>elev ett omfattande behov av s�rskilt st�d, �r kommunen inte skyldig att<br/>l�mna bidrag f�r det s�rskilda st�det, om betydande organisatoriska eller<br/>ekonomiska sv�righeter uppst�r f�r kommunen.</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">f�reskrifter om hur hemkommunens bidrag ska best�mmas i st�llet f�r det<br/>som anges i f�rstatredje styckena, om statsbidrag l�mnas till kommunen f�r<br/>en elev som har tagits emot i en frist�ende skola.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:537px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut av en kommun f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">i �rende som g�ller</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26"> godk�nnande enligt 6 � f�rsta stycket,<br/> �terkallande av godk�nnande enligt 9 �, eller<br/> bidrag enligt 10 � andra och tredje styckena eller 10 b � f�rstatredje</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">styckena.</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut av Statens skolinspektion f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltnings-</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">domstol i �rende som g�ller </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26"> godk�nnande enligt 6 � andra stycket,<br/> �terkallande av godk�nnande enligt 9 �,<br/> r�tt till bidrag enligt 10 a �, eller <br/> �terkallande av r�tt till bidrag enligt 10 e �. <br/>Beslut om �terkallande av godk�nnande enligt 9 � g�ller omedelbart.<br/>Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>9 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:839px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:837px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">6</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft20">En godk�nd frist�ende skola som motsvarar grundskolan ska av Statens</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">skolinspektion f�rklaras ber�ttigad till s�dant bidrag som avses i tredje och<br/>fj�rde styckena. F�rklaring ska dock inte l�mnas, om skolans verksamhet<br/>skulle inneb�ra p�tagliga negativa f�ljder f�r skolv�sendet i den kommun d�r<br/>skolan �r bel�gen eller skolan tar ut avgifter i strid med 7 �.</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r att en nystartad skola ska ha r�tt till bidrag g�ller att skolan har ans�kt</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">om att bli godk�nd f�re den 1 april kalender�ret innan skolan startar. Mot-<br/>svarande g�ller, om en skola har godk�nts f�r utbildning f�r vissa �rskurser<br/>och ans�ker om att bli godk�nd f�r ytterligare �rskurser.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2008:220.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 2008:220.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2009:670</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r varje elev som genomg�r en utbildning motsvarande den som ges i</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">grundskolan l�mnas bidrag av hemkommunen. Bidraget (grundbelopp) ska<br/>avse ers�ttning f�r</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft37">1. undervisning,<br/>2. l�romedel och utrustning,<br/>3. elevv�rd och h�lsov�rd,<br/>4. m�ltider,<br/>5. administration,<br/>6. merv�rdesskatt, och<br/>7. lokalkostnader.<br/>D�rut�ver ska kommunen l�mna bidrag (till�ggsbelopp) f�r elever som</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">har ett omfattande behov av s�rskilt st�d eller ska erbjudas modersm�ls-<br/>undervisning. Kommunen �r dock inte skyldig att l�mna bidrag f�r elever<br/>som �r i behov av s�rskilt st�d, om betydande ekonomiska eller organisa-<br/>toriska sv�righeter uppst�r f�r kommunen.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Bidrag enligt tredje stycket ska best�mmas efter samma grunder som</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">kommunen till�mpar vid f�rdelning av resurser till den egna grundskolan.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Det som s�gs i f�rstafemte styckena g�ller inte de frist�ende skolor f�r</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">vilka regeringen har beslutat om statsbidrag genom f�rordning<i> </i>eller s�rskilda<br/>beslut och inte heller skolor, f�r vilka huvudmannen skriftligen har avst�tt<br/>fr�n medelstilldelning. Kommunens skyldighet enligt tredje och fj�rde<br/>styckena g�ller inte, om statsbidrag l�mnas f�r en utlandssvensk elevs utbild-<br/>ning. Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela<br/>f�reskrifter om hur kommunens bidrag ska best�mmas i st�llet f�r det som<br/>anges i tredjefemte styckena, om statsbidrag l�mnas till kommunen f�r en<br/>elev som har tagits emot i en frist�ende skola.</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>6 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:643px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft34">7</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft30">En godk�nd frist�ende skola som motsvarar obligatoriska s�rskolan</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">ska av Statens skolinspektion f�rklaras ber�ttigad till s�dant bidrag som<br/>avses i tredjefemte styckena. F�rklaring ska dock inte l�mnas, om skolans<br/>verksamhet skulle inneb�ra p�tagliga negativa f�ljder f�r skolv�sendet i den<br/>kommun d�r skolan �r bel�gen eller skolan tar ut avgifter i strid med 7 �.</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r att en nystartad skola ska ha r�tt till bidrag g�ller att skolan har ans�kt</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft37">om att bli godk�nd f�re den 1 april kalender�ret innan skolan startar. Mot-<br/>svarande g�ller, om en skola har godk�nts f�r utbildning f�r vissa �rskurser<br/>och ans�ker om att bli godk�nd f�r ytterligare �rskurser.</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r varje elev som genomg�r en utbildning motsvarande den som ges i</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">obligatorisk s�rskola l�mnas bidrag av hemkommunen.</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft37">Bidraget (grundbelopp) ska avse ers�ttning f�r<br/>1. undervisning,<br/>2. l�romedel och utrustning,<br/>3. elevv�rd och h�lsov�rd,<br/>4. m�ltider,<br/>5. administration,<br/>6. merv�rdesskatt, och<br/>7. lokalkostnader.<br/>D�rut�ver ska kommunen l�mna bidrag (till�ggsbelopp) f�r elever som</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">har ett omfattande behov av s�rskilt st�d eller ska erbjudas modersm�lsun-</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft35">7 Senaste lydelse 2008:220.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2009:670</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">dervisning. Kommunen �r dock inte skyldig att l�mna bidrag f�r elever som<br/>�r i behov av s�rskilt st�d, om betydande ekonomiska eller organisatoriska<br/>sv�righeter uppst�r f�r kommunen.</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Bidrag enligt fj�rde stycket ska best�mmas efter samma grunder som</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">kommunen till�mpar vid f�rdelning av resurser till den egna obligatoriska<br/>s�rskolan.</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Det som s�gs i f�rstasj�tte styckena g�ller inte de frist�ende skolor f�r</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">vilka huvudmannen skriftligen har avst�tt fr�n medelstilldelning.</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">f�reskrifter om hur kommunens bidrag ska best�mmas i st�llet f�r det som<br/>anges i fj�rdesj�tte styckena, om statsbidrag l�mnas till kommunen f�r en<br/>elev som har tagits emot i en frist�ende skola.</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:395px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft43">8</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft40">Om en frist�ende skola l�mnar utbildning som ger kunskaper och</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">f�rdigheter som till art och niv� v�sentligen svarar mot de kunskaper och<br/>f�rdigheter som gymnasieskolan ska f�rmedla p� nationella eller specialutfor-<br/>made program, ska Statens skolinspektion f�rklara skolan ber�ttigad till<br/>bidrag som avses i 8 a � i fr�ga om utbildningen. F�rklaring f�r dock l�mnas<br/>endast om</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">1. skolan �ven i �vrigt svarar mot de allm�nna m�l och den v�rdegrund</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">som g�ller f�r utbildning inom det offentliga skolv�sendet,</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">2. huvudmannen f�r skolan har f�ruts�ttningar att bedriva verksamheten i</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">enlighet med ovan angivna villkor,</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">3. skolan st�r �ppen f�r alla ungdomar som har r�tt till motsvarande</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">utbildning i gymnasieskolan enligt denna lag, med undantag f�r s�dana ung-<br/>domar vilkas mottagande skulle medf�ra att betydande organisatoriska eller<br/>ekonomiska sv�righeter uppst�r f�r skolan,</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">4. skolan f�r undervisningen anv�nder l�rare som har en utbildning</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">avsedd f�r den undervisning de i huvudsak ska bedriva, dock med undantag<br/>f�r fall d� personer med s�dan utbildning inte finns att tillg� eller det finns<br/>n�got annat s�rskilt sk�l med h�nsyn till eleverna, och</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">5. skolan uppfyller ytterligare villkor i fr�ga om utbildningen vid</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">frist�ende skolor och om antagningen till och ledningen av s�dana skolor.</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om de ytterligare villkor som avses i</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">f�rsta stycket 5.</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">En frist�ende skola som avses i denna paragraf f�r �ven anordna individu-</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">ellt program. Skyldighet att ta emot en elev p� ett individuellt program finns<br/>endast om skolan och elevens hemkommun kommer �verens om det bidrag<br/>som kommunen ska betala till skolan f�r eleven. Utbildningen ska bedrivas i<br/>en omfattning som motsvarar heltidsstudier. Utbildningens omfattning f�r<br/>dock minskas om en elev beg�r det och styrelsen f�r utbildningen finner det<br/>f�renligt med syftet f�r utbildningen.</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">En f�rklaring enligt f�rsta stycket ska inte l�mnas i fr�ga om utbildning</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">som skulle inneb�ra p�tagliga negativa f�ljder f�r skolv�sendet i den kom-<br/>mun d�r skolan �r bel�gen eller i n�rliggande kommuner.</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">En frist�ende skola som avses i denna paragraf f�r inom ramen f�r vad</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">som s�gs i f�rsta stycket 1 ha en konfessionell inriktning.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">8 Senaste lydelse 2008:220.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2009:670</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Ett beslut om r�tt till bidrag ska inneh�lla uppgift om till vilket nationellt</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">program i gymnasieskolan som utbildningen i bidragsh�nseende ska h�nf�ras.<br/>I fr�ga om det estetiska programmet ska det �ven framg� om utbildningen i<br/>bidragsh�nseende ska h�nf�ras till den nationella inriktningen musik och i<br/>fr�ga om fordonsprogrammet om utbildningen i bidragsh�nseende ska h�n-<br/>f�ras till den nationella inriktningen transport och logistik.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>8 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:290px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft53">9</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft50">F�r varje elev som genomg�r s�dan utbildning som avses i 8 � l�mnas</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">bidrag av hemkommunen. Kommunens skyldighet g�ller endast utbildning f�r<br/>de elever som hemkommunen var skyldig att erbjuda gymnasieutbildning vid<br/>den tidpunkt d� utbildningen b�rjade. </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft56">Bidraget (grundbelopp) ska avse ers�ttning f�r<br/>1. undervisning,<br/>2. l�romedel och utrustning,<br/>3. elevv�rd och h�lsov�rd,<br/>4. m�ltider,<br/>5. administration,<br/>6. merv�rdesskatt, och<br/>7. lokalkostnader.<br/>D�rut�ver ska kommunen l�mna bidrag (till�ggsbelopp) f�r elever som</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">har ett omfattande behov av s�rskilt st�d eller ska erbjudas modersm�lsun-<br/>dervisning. Kommunen �r dock inte skyldig att l�mna bidrag f�r elever som<br/>�r i behov av s�rskilt st�d, om betydande ekonomiska eller organisatoriska<br/>sv�righeter uppst�r f�r kommunen.</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Om utbildningen i bidragsh�nseende har h�nf�rts till ett nationellt program</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">med samma inriktning som elevens hemkommun erbjuder, ska bidraget<br/>best�mmas efter samma grunder som kommunen till�mpar vid f�rdelning av<br/>resurser till det programmet.</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">f�reskrifter om det belopp som elevens hemkommun ska betala, om kom-<br/>munen inte erbjuder ett program eller en inriktning som eleven antagits till.<br/>Kommunen ska vid till�mpningen av s�dana f�reskrifter �ven beakta tredje<br/>stycket.</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">F�r en elev som genomg�r utbildning p� ett individuellt program ska ele-</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">vens hemkommun betala det belopp som �verenskommits med den<br/>frist�ende skolan.</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Kommunens skyldighet att l�mna bidrag till skolan g�ller inte, om stats-</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">bidrag l�mnas f�r en utlandssvensk elevs utbildning. Regeringen eller den<br/>myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela f�reskrifter om hur kom-<br/>munens bidrag ska best�mmas i st�llet f�r det som anges i andrafj�rde<br/>styckena, om statsbidrag l�mnas till kommunen f�r en elev som har tagits<br/>emot i en frist�ende skola.</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>8 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:925px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft53">10</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft50">F�r varje elev som genomg�r s�dan utbildning som avses i 8 b �</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">l�mnas bidrag av hemkommunen. Kommunens skyldighet g�ller endast<br/>utbildning f�r de elever som hemkommunen var skyldig att erbjuda utbild-<br/>ning i gymnasies�rskolan vid den tidpunkt d� utbildningen b�rjade.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">9 Senaste lydelse 2006:1447.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">10 Senaste lydelse 2006:1447.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2009:670</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft66">Bidraget (grundbelopp) ska avse ers�ttning f�r<br/>1. undervisning,<br/>2. l�romedel och utrustning,<br/>3. elevv�rd och h�lsov�rd,<br/>4. m�ltider,<br/>5. administration,<br/>6. merv�rdesskatt, och<br/>7. lokalkostnader.<br/>D�rut�ver ska kommunen l�mna bidrag (till�ggsbelopp) f�r elever som</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft66">har omfattande behov av s�rskilt st�d eller ska erbjudas modersm�lsunder-<br/>visning. Kommunen �r dock inte skyldig att l�mna bidrag f�r elever som �r i<br/>behov av s�rskilt st�d, om betydande ekonomiska eller organisatoriska<br/>sv�righeter uppst�r f�r kommunen.</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Bidrag enligt andra stycket ska best�mmas efter samma grunder som</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft66">kommunen till�mpar vid f�rdelning av resurser till utbildning i gymnasie-<br/>s�rskola som kommunen erbjuder.</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft66">f�reskrifter om det belopp som elevens hemkommun ska betala, om kom-<br/>munen inte erbjuder utbildning i gymnasies�rskolan. Kommunen ska vid till-<br/>l�mpningen av s�dana f�reskrifter �ven beakta tredje stycket.</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft66">f�reskrifter om hur kommunens bidrag ska best�mmas i st�llet f�r det som<br/>anges i andrafemte styckena, om statsbidrag l�mnas till kommunen f�r en<br/>elev som har tagits emot i en frist�ende skola.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:607px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft63">11</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft60">Beslut av Statens skolinspektion f�r �verklagas hos allm�n f�rvalt-</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">ningsdomstol i �renden som g�ller</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60"> godk�nnande eller �terkallande av godk�nnande f�r en frist�ende skola</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">enligt 1, 5 eller 12 �,</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft66"> fortsatt godk�nnande enligt 16 c �,<br/> r�tt till bidrag eller �terkallande av s�dan r�tt enligt 6, 6 a, 7 a, 8, 8 b,</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">8 d, 12 eller 14 �, eller</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft66"> f�rklaring om fortsatt r�tt till bidrag enligt 16 c �.<br/>Beslut av styrelsen f�r utbildningen f�r �verklagas hos allm�n f�rvalt-</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">ningsdomstol i �renden som g�ller</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60"> godk�nnande eller �terkallande av godk�nnande f�r en frist�ende skola</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">enligt 1 � tredje stycket eller 12 �, eller</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft66"> fortsatt godk�nnande enligt 16 c �.<br/>Beslut av kommunen i �renden om bidrag till en frist�ende skola enligt 6,</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">6 a, 8 a eller 8 c � f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol.</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Beslut av styrelsen f�r utbildningen i �renden som avses i 3, 4 och 16 ��</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">f�r �verklagas hos Skolv�sendets �verklaganden�mnd.</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Beslut som avses i 3 � f�r �verklagas endast av barnets v�rdnadshavare.</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft66">Beslut som avses i 16 � f�r �verklagas endast av eleven eller f�retr�dare f�r<br/>denne.</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64">11 Senaste lydelse 2008:220.</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2009:670</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>15 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft73">12</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft70">Regeringen f�r meddela ytterligare f�reskrifter om best�mmandet av</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft76">det bidrag som kommunerna enligt 2 a kap. 17 a �, 2 b kap. 10 och 10 b ��<br/>samt 9 kap. 6, 6 a, 8 a och 8 c �� �r skyldiga att l�mna till enskilt bedrivna f�r-<br/>skolor, fritidshem och f�rskoleklasser samt frist�ende skolor.</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft76">f�reskrifter om skyldighet f�r skolhuvudmannen att l�mna s�dana sakupp-<br/>gifter om skolverksamheten och s�dan verksamhetsredovisning som beh�vs<br/>f�r uppf�ljning och utv�rdering av verksamheten. Detsamma g�ller skyldig-<br/>het f�r en kommun att l�mna sakuppgifter om verksamheten och s�dan verk-<br/>samhetsredovisning som beh�vs f�r uppf�ljning och utv�rdering av f�rskol-<br/>verksamheten och skolbarnsomsorgen.</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft76">f�reskrifter om skyldighet f�r kommunen att l�mna uppgifter om verksam-<br/>heten som beh�vs f�r beslut om bidrag till frist�ende skolor och om hur<br/>bidraget till en frist�ende skola eller annan enskild verksamhet har ber�k-<br/>nats.</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r ocks�</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft76">meddela f�reskrifter om skyldighet f�r huvudmannen f�r en frist�ende skola<br/>att l�mna uppgifter om kommande verksamhet samt ekonomisk redovisning<br/>�ver verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft76">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2009.<br/>2. Best�mmelserna om ber�kning av bidrag i 2 b kap. 10 och 10 b ��</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft76">samt 9 kap. 6, 6 a, 8 a och 8 c �� ska till�mpas f�rsta g�ngen p� bidrag f�r<br/>kalender�ret 2010.</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">3. Best�mmelserna i 2 b kap. 12 � samt 9 kap. 17 � om �verklagande av</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft76">beslut om bidragsstorlek och beslut om till�ggsbelopp ska till�mpas f�rsta<br/>g�ngen p� beslut som avser kalender�ret 2010.</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">JAN BJ�RKLUND</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft76">Claes M�rtensson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft74">12 Senaste lydelse 2005:21.</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft80">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft80">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i skollagen (1985:1100);

utf�rdad den 11 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 b kap. 10, 10 b och 12 ��, 9 kap.

6, 6 a, 8, 8 a, 8 c och 17 �� samt 15 kap. 11 � skollagen (1985:1100)

2 ska ha

f�ljande lydelse.

2 b kap.

10 �

3

En kommun kan l�mna bidrag till utbildning som avses i 6 � och som

inte bedrivs av en godk�nd frist�ende skola, om avgifterna inte �r osk�ligt
h�ga. Om kommunen l�mnar bidrag (grundbelopp) ska detta avse ers�ttning
f�r

1. undervisning,
2. l�romedel och utrustning,
3. m�ltider,
4. administration,
5. merv�rdesskatt, och
6. lokalkostnader.
D�rut�ver ska kommunen l�mna bidrag (till�ggsbelopp) f�r barn som har

ett omfattande behov av s�rskilt st�d. Kommunen �r dock inte skyldig att
l�mna bidrag om betydande organisatoriska eller ekonomiska sv�righeter
uppst�r f�r kommunen.

Bidrag enligt f�rsta stycket ska best�mmas efter samma grunder som kom-

munen till�mpar vid f�rdelning av resurser till egen f�rskoleklass. Om avgif-
ter i den kommunala och den enskilda verksamheten tas ut ska de beaktas.

Om statsbidrag l�mnas till kommunen f�r ett barn som har tagits emot i

s�dan utbildning som avses i f�rsta stycket ska kommunen l�mna bidrag till
utbildningen. Regeringen eller den myndighet regeringen best�mmer f�r i
s�dant fall meddela f�reskrifter om hur kommunens bidrag ska best�mmas i
st�llet f�r det som anges i f�rstatredje styckena.

10 b �

4

En hemkommun ska till en frist�ende skola som motsvarar grund-

skolan eller s�rskolan l�mna bidrag f�r varje elev som deltar i utbildningen.
Bidraget (grundbelopp) ska avse ers�ttning f�r

1 Prop. 2008/09:171, bet. 2008/09:UbU13, rskr. 2008/09:280.

2 Lagen omtryckt 1997:1212.

3 Senaste lydelse 2006:1447.

4 Senaste lydelse 2006:1447.

SFS 2009:670

Utkom fr�n trycket
den 22 juni 2009

background image

2

SFS 2009:670

1. undervisning,
2. l�romedel och utrustning,
3. m�ltider,
4. administration,
5. merv�rdesskatt, och
6. lokalkostnader.
D�rut�ver ska hemkommunen l�mna bidrag (till�ggsbelopp) f�r elever

som har ett omfattande behov av s�rskilt st�d.

Bidrag enligt f�rsta stycket ska best�mmas efter samma grunder som

hemkommunen till�mpar vid f�rdelning av resurser till egen f�rskoleklass.

Hemkommunen �r dock inte skyldig att l�mna bidrag f�r den del av verk-

samheten som �verstiger 15 timmar i veckan eller 525 timmar om �ret eller
f�r elev som tas emot f�re h�stterminen det �r eleven fyller sex �r. Har en
elev ett omfattande behov av s�rskilt st�d, �r kommunen inte skyldig att
l�mna bidrag f�r det s�rskilda st�det, om betydande organisatoriska eller
ekonomiska sv�righeter uppst�r f�r kommunen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om hur hemkommunens bidrag ska best�mmas i st�llet f�r det
som anges i f�rstatredje styckena, om statsbidrag l�mnas till kommunen f�r
en elev som har tagits emot i en frist�ende skola.

12 �

5

Beslut av en kommun f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol

i �rende som g�ller

 godk�nnande enligt 6 � f�rsta stycket,
 �terkallande av godk�nnande enligt 9 �, eller
 bidrag enligt 10 � andra och tredje styckena eller 10 b � f�rstatredje

styckena.

Beslut av Statens skolinspektion f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltnings-

domstol i �rende som g�ller

 godk�nnande enligt 6 � andra stycket,
 �terkallande av godk�nnande enligt 9 �,
 r�tt till bidrag enligt 10 a �, eller
 �terkallande av r�tt till bidrag enligt 10 e �.
Beslut om �terkallande av godk�nnande enligt 9 � g�ller omedelbart.
Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

9 kap.

6 �

6

En godk�nd frist�ende skola som motsvarar grundskolan ska av Statens

skolinspektion f�rklaras ber�ttigad till s�dant bidrag som avses i tredje och
fj�rde styckena. F�rklaring ska dock inte l�mnas, om skolans verksamhet
skulle inneb�ra p�tagliga negativa f�ljder f�r skolv�sendet i den kommun d�r
skolan �r bel�gen eller skolan tar ut avgifter i strid med 7 �.

F�r att en nystartad skola ska ha r�tt till bidrag g�ller att skolan har ans�kt

om att bli godk�nd f�re den 1 april kalender�ret innan skolan startar. Mot-
svarande g�ller, om en skola har godk�nts f�r utbildning f�r vissa �rskurser
och ans�ker om att bli godk�nd f�r ytterligare �rskurser.

5 Senaste lydelse 2008:220.

6 Senaste lydelse 2008:220.

background image

3

SFS 2009:670

F�r varje elev som genomg�r en utbildning motsvarande den som ges i

grundskolan l�mnas bidrag av hemkommunen. Bidraget (grundbelopp) ska
avse ers�ttning f�r

1. undervisning,
2. l�romedel och utrustning,
3. elevv�rd och h�lsov�rd,
4. m�ltider,
5. administration,
6. merv�rdesskatt, och
7. lokalkostnader.
D�rut�ver ska kommunen l�mna bidrag (till�ggsbelopp) f�r elever som

har ett omfattande behov av s�rskilt st�d eller ska erbjudas modersm�ls-
undervisning. Kommunen �r dock inte skyldig att l�mna bidrag f�r elever
som �r i behov av s�rskilt st�d, om betydande ekonomiska eller organisa-
toriska sv�righeter uppst�r f�r kommunen.

Bidrag enligt tredje stycket ska best�mmas efter samma grunder som

kommunen till�mpar vid f�rdelning av resurser till den egna grundskolan.

Det som s�gs i f�rstafemte styckena g�ller inte de frist�ende skolor f�r

vilka regeringen har beslutat om statsbidrag genom f�rordning eller s�rskilda
beslut och inte heller skolor, f�r vilka huvudmannen skriftligen har avst�tt
fr�n medelstilldelning. Kommunens skyldighet enligt tredje och fj�rde
styckena g�ller inte, om statsbidrag l�mnas f�r en utlandssvensk elevs utbild-
ning. Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela
f�reskrifter om hur kommunens bidrag ska best�mmas i st�llet f�r det som
anges i tredjefemte styckena, om statsbidrag l�mnas till kommunen f�r en
elev som har tagits emot i en frist�ende skola.

6 a �

7

En godk�nd frist�ende skola som motsvarar obligatoriska s�rskolan

ska av Statens skolinspektion f�rklaras ber�ttigad till s�dant bidrag som
avses i tredjefemte styckena. F�rklaring ska dock inte l�mnas, om skolans
verksamhet skulle inneb�ra p�tagliga negativa f�ljder f�r skolv�sendet i den
kommun d�r skolan �r bel�gen eller skolan tar ut avgifter i strid med 7 �.

F�r att en nystartad skola ska ha r�tt till bidrag g�ller att skolan har ans�kt

om att bli godk�nd f�re den 1 april kalender�ret innan skolan startar. Mot-
svarande g�ller, om en skola har godk�nts f�r utbildning f�r vissa �rskurser
och ans�ker om att bli godk�nd f�r ytterligare �rskurser.

F�r varje elev som genomg�r en utbildning motsvarande den som ges i

obligatorisk s�rskola l�mnas bidrag av hemkommunen.

Bidraget (grundbelopp) ska avse ers�ttning f�r
1. undervisning,
2. l�romedel och utrustning,
3. elevv�rd och h�lsov�rd,
4. m�ltider,
5. administration,
6. merv�rdesskatt, och
7. lokalkostnader.
D�rut�ver ska kommunen l�mna bidrag (till�ggsbelopp) f�r elever som

har ett omfattande behov av s�rskilt st�d eller ska erbjudas modersm�lsun-

7 Senaste lydelse 2008:220.

background image

4

SFS 2009:670

dervisning. Kommunen �r dock inte skyldig att l�mna bidrag f�r elever som
�r i behov av s�rskilt st�d, om betydande ekonomiska eller organisatoriska
sv�righeter uppst�r f�r kommunen.

Bidrag enligt fj�rde stycket ska best�mmas efter samma grunder som

kommunen till�mpar vid f�rdelning av resurser till den egna obligatoriska
s�rskolan.

Det som s�gs i f�rstasj�tte styckena g�ller inte de frist�ende skolor f�r

vilka huvudmannen skriftligen har avst�tt fr�n medelstilldelning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om hur kommunens bidrag ska best�mmas i st�llet f�r det som
anges i fj�rdesj�tte styckena, om statsbidrag l�mnas till kommunen f�r en
elev som har tagits emot i en frist�ende skola.

8 �

8

Om en frist�ende skola l�mnar utbildning som ger kunskaper och

f�rdigheter som till art och niv� v�sentligen svarar mot de kunskaper och
f�rdigheter som gymnasieskolan ska f�rmedla p� nationella eller specialutfor-
made program, ska Statens skolinspektion f�rklara skolan ber�ttigad till
bidrag som avses i 8 a � i fr�ga om utbildningen. F�rklaring f�r dock l�mnas
endast om

1. skolan �ven i �vrigt svarar mot de allm�nna m�l och den v�rdegrund

som g�ller f�r utbildning inom det offentliga skolv�sendet,

2. huvudmannen f�r skolan har f�ruts�ttningar att bedriva verksamheten i

enlighet med ovan angivna villkor,

3. skolan st�r �ppen f�r alla ungdomar som har r�tt till motsvarande

utbildning i gymnasieskolan enligt denna lag, med undantag f�r s�dana ung-
domar vilkas mottagande skulle medf�ra att betydande organisatoriska eller
ekonomiska sv�righeter uppst�r f�r skolan,

4. skolan f�r undervisningen anv�nder l�rare som har en utbildning

avsedd f�r den undervisning de i huvudsak ska bedriva, dock med undantag
f�r fall d� personer med s�dan utbildning inte finns att tillg� eller det finns
n�got annat s�rskilt sk�l med h�nsyn till eleverna, och

5. skolan uppfyller ytterligare villkor i fr�ga om utbildningen vid

frist�ende skolor och om antagningen till och ledningen av s�dana skolor.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om de ytterligare villkor som avses i

f�rsta stycket 5.

En frist�ende skola som avses i denna paragraf f�r �ven anordna individu-

ellt program. Skyldighet att ta emot en elev p� ett individuellt program finns
endast om skolan och elevens hemkommun kommer �verens om det bidrag
som kommunen ska betala till skolan f�r eleven. Utbildningen ska bedrivas i
en omfattning som motsvarar heltidsstudier. Utbildningens omfattning f�r
dock minskas om en elev beg�r det och styrelsen f�r utbildningen finner det
f�renligt med syftet f�r utbildningen.

En f�rklaring enligt f�rsta stycket ska inte l�mnas i fr�ga om utbildning

som skulle inneb�ra p�tagliga negativa f�ljder f�r skolv�sendet i den kom-
mun d�r skolan �r bel�gen eller i n�rliggande kommuner.

En frist�ende skola som avses i denna paragraf f�r inom ramen f�r vad

som s�gs i f�rsta stycket 1 ha en konfessionell inriktning.

8 Senaste lydelse 2008:220.

background image

5

SFS 2009:670

Ett beslut om r�tt till bidrag ska inneh�lla uppgift om till vilket nationellt

program i gymnasieskolan som utbildningen i bidragsh�nseende ska h�nf�ras.
I fr�ga om det estetiska programmet ska det �ven framg� om utbildningen i
bidragsh�nseende ska h�nf�ras till den nationella inriktningen musik och i
fr�ga om fordonsprogrammet om utbildningen i bidragsh�nseende ska h�n-
f�ras till den nationella inriktningen transport och logistik.

8 a �

9

F�r varje elev som genomg�r s�dan utbildning som avses i 8 � l�mnas

bidrag av hemkommunen. Kommunens skyldighet g�ller endast utbildning f�r
de elever som hemkommunen var skyldig att erbjuda gymnasieutbildning vid
den tidpunkt d� utbildningen b�rjade.

Bidraget (grundbelopp) ska avse ers�ttning f�r
1. undervisning,
2. l�romedel och utrustning,
3. elevv�rd och h�lsov�rd,
4. m�ltider,
5. administration,
6. merv�rdesskatt, och
7. lokalkostnader.
D�rut�ver ska kommunen l�mna bidrag (till�ggsbelopp) f�r elever som

har ett omfattande behov av s�rskilt st�d eller ska erbjudas modersm�lsun-
dervisning. Kommunen �r dock inte skyldig att l�mna bidrag f�r elever som
�r i behov av s�rskilt st�d, om betydande ekonomiska eller organisatoriska
sv�righeter uppst�r f�r kommunen.

Om utbildningen i bidragsh�nseende har h�nf�rts till ett nationellt program

med samma inriktning som elevens hemkommun erbjuder, ska bidraget
best�mmas efter samma grunder som kommunen till�mpar vid f�rdelning av
resurser till det programmet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om det belopp som elevens hemkommun ska betala, om kom-
munen inte erbjuder ett program eller en inriktning som eleven antagits till.
Kommunen ska vid till�mpningen av s�dana f�reskrifter �ven beakta tredje
stycket.

F�r en elev som genomg�r utbildning p� ett individuellt program ska ele-

vens hemkommun betala det belopp som �verenskommits med den
frist�ende skolan.

Kommunens skyldighet att l�mna bidrag till skolan g�ller inte, om stats-

bidrag l�mnas f�r en utlandssvensk elevs utbildning. Regeringen eller den
myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela f�reskrifter om hur kom-
munens bidrag ska best�mmas i st�llet f�r det som anges i andrafj�rde
styckena, om statsbidrag l�mnas till kommunen f�r en elev som har tagits
emot i en frist�ende skola.

8 c �

10

F�r varje elev som genomg�r s�dan utbildning som avses i 8 b �

l�mnas bidrag av hemkommunen. Kommunens skyldighet g�ller endast
utbildning f�r de elever som hemkommunen var skyldig att erbjuda utbild-
ning i gymnasies�rskolan vid den tidpunkt d� utbildningen b�rjade.

9 Senaste lydelse 2006:1447.

10 Senaste lydelse 2006:1447.

background image

6

SFS 2009:670

Bidraget (grundbelopp) ska avse ers�ttning f�r
1. undervisning,
2. l�romedel och utrustning,
3. elevv�rd och h�lsov�rd,
4. m�ltider,
5. administration,
6. merv�rdesskatt, och
7. lokalkostnader.
D�rut�ver ska kommunen l�mna bidrag (till�ggsbelopp) f�r elever som

har omfattande behov av s�rskilt st�d eller ska erbjudas modersm�lsunder-
visning. Kommunen �r dock inte skyldig att l�mna bidrag f�r elever som �r i
behov av s�rskilt st�d, om betydande ekonomiska eller organisatoriska
sv�righeter uppst�r f�r kommunen.

Bidrag enligt andra stycket ska best�mmas efter samma grunder som

kommunen till�mpar vid f�rdelning av resurser till utbildning i gymnasie-
s�rskola som kommunen erbjuder.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om det belopp som elevens hemkommun ska betala, om kom-
munen inte erbjuder utbildning i gymnasies�rskolan. Kommunen ska vid till-
l�mpningen av s�dana f�reskrifter �ven beakta tredje stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om hur kommunens bidrag ska best�mmas i st�llet f�r det som
anges i andrafemte styckena, om statsbidrag l�mnas till kommunen f�r en
elev som har tagits emot i en frist�ende skola.

17 �

11

Beslut av Statens skolinspektion f�r �verklagas hos allm�n f�rvalt-

ningsdomstol i �renden som g�ller

 godk�nnande eller �terkallande av godk�nnande f�r en frist�ende skola

enligt 1, 5 eller 12 �,

 fortsatt godk�nnande enligt 16 c �,
 r�tt till bidrag eller �terkallande av s�dan r�tt enligt 6, 6 a, 7 a, 8, 8 b,

8 d, 12 eller 14 �, eller

 f�rklaring om fortsatt r�tt till bidrag enligt 16 c �.
Beslut av styrelsen f�r utbildningen f�r �verklagas hos allm�n f�rvalt-

ningsdomstol i �renden som g�ller

 godk�nnande eller �terkallande av godk�nnande f�r en frist�ende skola

enligt 1 � tredje stycket eller 12 �, eller

 fortsatt godk�nnande enligt 16 c �.
Beslut av kommunen i �renden om bidrag till en frist�ende skola enligt 6,

6 a, 8 a eller 8 c � f�r �verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol.

Beslut av styrelsen f�r utbildningen i �renden som avses i 3, 4 och 16 ��

f�r �verklagas hos Skolv�sendets �verklaganden�mnd.

Beslut som avses i 3 � f�r �verklagas endast av barnets v�rdnadshavare.

Beslut som avses i 16 � f�r �verklagas endast av eleven eller f�retr�dare f�r
denne.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

11 Senaste lydelse 2008:220.

background image

7

SFS 2009:670

15 kap.

11 �

12

Regeringen f�r meddela ytterligare f�reskrifter om best�mmandet av

det bidrag som kommunerna enligt 2 a kap. 17 a �, 2 b kap. 10 och 10 b ��
samt 9 kap. 6, 6 a, 8 a och 8 c �� �r skyldiga att l�mna till enskilt bedrivna f�r-
skolor, fritidshem och f�rskoleklasser samt frist�ende skolor.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om skyldighet f�r skolhuvudmannen att l�mna s�dana sakupp-
gifter om skolverksamheten och s�dan verksamhetsredovisning som beh�vs
f�r uppf�ljning och utv�rdering av verksamheten. Detsamma g�ller skyldig-
het f�r en kommun att l�mna sakuppgifter om verksamheten och s�dan verk-
samhetsredovisning som beh�vs f�r uppf�ljning och utv�rdering av f�rskol-
verksamheten och skolbarnsomsorgen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om skyldighet f�r kommunen att l�mna uppgifter om verksam-
heten som beh�vs f�r beslut om bidrag till frist�ende skolor och om hur
bidraget till en frist�ende skola eller annan enskild verksamhet har ber�k-
nats.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r ocks�

meddela f�reskrifter om skyldighet f�r huvudmannen f�r en frist�ende skola
att l�mna uppgifter om kommande verksamhet samt ekonomisk redovisning
�ver verksamheten.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2009.
2. Best�mmelserna om ber�kning av bidrag i 2 b kap. 10 och 10 b ��

samt 9 kap. 6, 6 a, 8 a och 8 c �� ska till�mpas f�rsta g�ngen p� bidrag f�r
kalender�ret 2010.

3. Best�mmelserna i 2 b kap. 12 � samt 9 kap. 17 � om �verklagande av

beslut om bidragsstorlek och beslut om till�ggsbelopp ska till�mpas f�rsta
g�ngen p� beslut som avser kalender�ret 2010.

P� regeringens v�gnar

JAN BJ�RKLUND

Claes M�rtensson
(Utbildningsdepartementet)

12 Senaste lydelse 2005:21.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;