SFS 2009:695 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

090695.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.