SFS 2010:1306 Lag om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

101306.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.