SFS 2010:1316 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)

101316.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.