SFS 2010:1321 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

101321.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.