SFS 2010:1324 Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

101324.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2009:366) om handel med <br/>l�kemedel;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 18 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 kap. 1 � lagen (2009:366) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">handel med l�kemedel m.m. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Endast den som har f�tt L�kemedelsverkets tillst�nd f�r bedriva detalj-</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">handel med l�kemedel till konsument med s�dana l�kemedel</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. som godk�nts f�r f�rs�ljning eller omfattas av ett erk�nnande av ett</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">godk�nnande enligt 5 � f�rsta stycket l�kemedelslagen (1992:859),</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. som enligt 5 � f�rsta stycket l�kemedelslagen f�r s�ljas utan god-</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">k�nnande, registrering eller erk�nnande av ett godk�nnande eller registre-<br/>ring,</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. f�r vilka tillst�nd till f�rs�ljning l�mnats enligt 5 � tredje stycket l�ke-</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">medelslagen, eller</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. som godk�nts f�r f�rs�ljning av Europeiska kommissionen eller Euro-</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">peiska unionens r�d.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1324</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2009:366) om handel med
l�kemedel;

utf�rdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 kap. 1 � lagen (2009:366) om

handel med l�kemedel m.m. ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.

1 �

Endast den som har f�tt L�kemedelsverkets tillst�nd f�r bedriva detalj-

handel med l�kemedel till konsument med s�dana l�kemedel

1. som godk�nts f�r f�rs�ljning eller omfattas av ett erk�nnande av ett

godk�nnande enligt 5 � f�rsta stycket l�kemedelslagen (1992:859),

2. som enligt 5 � f�rsta stycket l�kemedelslagen f�r s�ljas utan god-

k�nnande, registrering eller erk�nnande av ett godk�nnande eller registre-
ring,

3. f�r vilka tillst�nd till f�rs�ljning l�mnats enligt 5 � tredje stycket l�ke-

medelslagen, eller

4. som godk�nts f�r f�rs�ljning av Europeiska kommissionen eller Euro-

peiska unionens r�d.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6.

SFS 2010:1324

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;