SFS 2010:1505 Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

101505.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.