SFS 2010:1512 Lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

101512.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.