SFS 2010:1518 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

101518.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.