SFS 2010:1519 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

101519.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.