SFS 2010:810 Lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)

100810.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.