SFS 2010:811 Lag om ändring i jordabalken

100811.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.