SFS 2010:816 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

100816.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 5 kap. 10 a � fastighetsbildnings-</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (1970:988)</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>10 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid v�rdering av egendom enligt 10 � g�ller andra och tredje styck-</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ena.</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid v�rdering av egendom som kan tas i anspr�k enligt 14 kap. 1 eller 2 �</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">plan- och bygglagen (1987:10) och vid v�rdering i andra fall d�r det �r<br/>uppenbart att egendomen i st�llet skulle ha kunnat tas i anspr�k genom<br/>expropriation eller n�got annat liknande tv�ngsf�rv�rv, till�mpas 4 kap.<br/>expropriationslagen (1972:719).</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid v�rdering av egendom som inte kunnat tas i anspr�k p� s�tt som s�gs i</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">andra stycket till�mpas 4 kap. expropriationslagen med undantag f�r 1 �<br/>andra stycket och, s�vitt g�ller v�rdestegring, 2 �. Det ska �ven tas sk�lig<br/>h�nsyn till det s�rskilda v�rde som egendomen har f�r den tilltr�dande<br/>fastigheten.</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2010.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r v�rderingen, om ans�kan om</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">f�rr�ttning har gjorts f�re ikrafttr�dandet. I ett s�dant fall ska h�nvisningarna<br/>till expropriationslagen (1972:719) avse den lagens lydelse vid utg�ngen av<br/>juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Anita Wickstr�m<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Lagen omtryckt 1992:1212.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:816</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utf�rdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 5 kap. 10 a � fastighetsbildnings-

lagen (1970:988)

2 ska ha f�ljande lydelse.

5 kap.

10 a �

Vid v�rdering av egendom enligt 10 � g�ller andra och tredje styck-

ena.

Vid v�rdering av egendom som kan tas i anspr�k enligt 14 kap. 1 eller 2 �

plan- och bygglagen (1987:10) och vid v�rdering i andra fall d�r det �r
uppenbart att egendomen i st�llet skulle ha kunnat tas i anspr�k genom
expropriation eller n�got annat liknande tv�ngsf�rv�rv, till�mpas 4 kap.
expropriationslagen (1972:719).

Vid v�rdering av egendom som inte kunnat tas i anspr�k p� s�tt som s�gs i

andra stycket till�mpas 4 kap. expropriationslagen med undantag f�r 1 �
andra stycket och, s�vitt g�ller v�rdestegring, 2 �. Det ska �ven tas sk�lig
h�nsyn till det s�rskilda v�rde som egendomen har f�r den tilltr�dande
fastigheten.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2010.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r v�rderingen, om ans�kan om

f�rr�ttning har gjorts f�re ikrafttr�dandet. I ett s�dant fall ska h�nvisningarna
till expropriationslagen (1972:719) avse den lagens lydelse vid utg�ngen av
juli 2010.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Anita Wickstr�m
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.

SFS 2010:816

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;