SFS 2010:816 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

100816.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.