SFS 2010:819 Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

100819.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.