SFS 2010:820 Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

100820.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.